MER Schiphol nu snel gebruiken om gedoogsituatie te beëindigen

Schiphol – Op 29 november heeft Schiphol de Milieu Effect Rapportage (MER) gepubliceerd. Deze publicatie leidt vooral tot discussies over de toekomst, waarbij Schiphol verder wil groeien dan het huidige plafond van 500.000 vluchten. Het is echter niet wenselijk om over de toekomst van Schiphol te praten als de handhaving van de huidige afspraken nog niet goed geregeld is.

Gemeenten verenigd in ‘Cluster Zuid-West’* roepen minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) daarom op om de MER te gebruiken om snel een einde te maken aan de gedoogsituatie van Schiphol. Al bijna 10 jaar kan de minister eventuele overtredingen van de milieuregels van Schiphol niet handhaven omdat die regels niet vastliggen in de wetgeving.

Einde gedogen

De gemeenten zijn van mening dat de voorliggende MER voldoende informatie biedt om de huidige situatie met 500.000 vluchten wettelijk vast te leggen. De MER is al 2 jaar vertraagd, waardoor Schiphol regels kan overschrijden zonder dat de minister kan handhaven. De gemeenten willen dat die situatie nu snel wordt beëindigd en willen de MER gebruiken om nu de afspraken wettelijk vast te leggen. De discussie over mogelijke groei van Schiphol kan dan in een later stadium plaatsvinden.

De Omgevingsraad Schiphol

De Omgevingsraad Schiphol (ORS), waar de gemeenten ook in vertegenwoordigd zijn, zal op korte termijn over de MER adviseren aan de minister. De discussie over eventuele groei moet nog gevoerd worden en zal gezien de uiteenlopende standpunten nog lang gaan duren. Het nu al vastleggen van een toekomstscenario is nog niet mogelijk, mede omdat er in de MER nog geen voorkeursvariant is vastgelegd.

Nachtvluchten

In de betrokken gemeenten is veel overlast van vliegtuiglawaai van Schiphol. Dat geldt ook in de nacht, omdat de nachtvluchten van en naar Schiphol voor een groot deel worden afgehandeld op de Kaagbaan. De geluidhinder in de nacht leidt tot slaapverstoring, gezondheidsklachten en ernstige overlast voor de inwoners van deze regio. Schiphol heeft de afgelopen jaren het afgesproken maximale aantal vliegtuigbewegingen in de nacht overschreden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Advertentie

spot_img