Ontwikkelingen binnen de gemeente Zaanstad steeds meer zichtbaar

Zaanstad – In 2017 startte de gemeente Zaanstad met de uitvoering van het programma MAAK.Zaanstad. De gemeente wil een stad zijn waar mensen met plezier wonen, werken en leren. En Zaanstad maakt de gemeente samen met haar inwoners, daarom speelt  participatie een belangrijke rol bij het verbeteren van en verder invulling geven aan de stad. Dit betekende en betekent vele gesprekken met inwoners en ondernemers en andere belanghebbenden.

Een van de ambitieuze doelstellingen is het realiseren van 15.000 tot 20.000 woningen voor 2040. Hierbij hoort het sterk verbeteren van de leefbaarheid en kwaliteit van de stad. De eerste resultaten van alle inspanningen zijn te lezen in de MAAK.monitorEr zijn de afgelopen periode enorme stappen gemaakt. Zaanstad is volop in ontwikkeling.

MAAK.Zaanstad versterkt de stad

Met MAAK.Zaanstad wordt de stad versterkt door integrale gebiedsontwikkeling. Het programma richt zich zowel op specifieke verbeteringen van deelgebieden als op thema’s die voor alle delen van de stad belangrijk zijn zoals infrastructuur, bereikbaarheid en woningbouw. De gemeente zoekt de samenwerking met andere overheden. Dit is essentieel als het gaat om de versterking van economie, werkgelegenheid en verbetering van de infrastructuur. Er wordt met zoveel meer rekening gehouden dan de woningbouwopgave alleen en het bouwen van betere en duurzame woningen. De ruimtelijke kwaliteiten, een goede infrastructuur en bereikbaarheid. En dit zonder de Zaanse identiteit en karakteristieke stijl te verliezen. Een stad waarin mensen zich, ook op de lange termijn, thuis voelen.

MAAK.Zaanstad continu in gesprek

Een belangrijk uitgangspunt van MAAK.Zaanstad is het participatieproces: de gebruikers staan centraal. De gemeente betrekt de bewoners, ondernemers, vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen en andere belanghebbenden bij de plannen via onder andere informatiebijeenkomsten. Dat wat er leeft en speelt bij de belanghebbenden, neemt de gemeente mee in de verdere uitwerking en specifieke aanpak (analyse, perspectief, strategie). Onderwerpen die regelmatig aan bod komen, gaan over het tegengaan van leegstand, het aantrekkelijker maken van winkelgebieden en verkeersveiligheid. In de uitwisseling komen visies tot stand die voor de samenleving een vooruitgang zijn.

MAAK.initiatieven en verbinding

Naast het betrekken van Zaankanters tijdens het participatieproces, zijn er ook samenwerkingsverbanden met Platform aan de Zaan en Marketing Zaanstad. Daarnaast werkt de gemeente aan educatieve MAAK.Projecten om Zaanse leerlingen te betrekken bij de ontwikkelingen van hun stad. Zowel met jonge Zaankanters in het primair onderwijs als met middelbare scholen en in een samenwerking met studenten van de Hogeschool van Amsterdam.

MAAK.prioriteiten

Per MAAK.gebied zijn diverse speerpunten benoemd waar de komende jaren nog aan gewerkt gaat worden. De MAAK.gebieden van Zaanstad zijn: Zuid, Centrum, Midden en Noord. In 2017 zijn de analyses voor de gebieden Zuid, Centrum en Midden opgestart. In 2018 wordt dit proces ook opgestart voor MAAK.Gebied Noord. Onderstaande (grote) projecten per MAAK.gebied zijn enkele voorbeelden.
  • MAAK.Zaanstad Zuid: nieuwe woon- en werkgebieden door ontwikkeling van het Hembrugterrein en de toekomstige omvorming van de Achtersluispolder. Dit biedt ook kansen om de leefbaarheid in de wijk Poelenburg te versterken en toegankelijker te maken.
  • MAAK.Zaanstad Centrum: de voltooiing van Inverdan is in zicht. Het stadshart, met de typische Zaanse architectuurstijl, is versterkt en verbeterd. Voor Centrum Oost wordt binnenkort gestart met een participatietraject, een perspectief en een gebiedsstrategie.
  • MAAK.Zaanstad Midden: verbeteren van de leefbaarheid in Kogerveld, Oud Koog en Zaandijk door een moderne mix van wonen en werken, de infrastructuur daarop aan te passen en betere voorzieningen.
  • MAAK.Zaanstad Noord: is de transformatie van het voormalige complex Brokking (Zaans Pijl) in volle gang. In het gebied is door de vele ontwikkelingen en actieve ondernemers de noodzaak voor een samenhangend kader toegenomen. In 2018 is daarom ook hier met de MAAK.aanpak gestart.

MAAK.monitor en online

De gehele monitor, met alle speerpunten van de afgelopen en voor de komende periode, is terug te lezen op: zaanstad.raadsinformatie.nl of zie bijgaand toegevoegd. Kijk voor meer achtergrondinformatie op: MAAK.Zaanstad.nl. Het is hier ook mogelijk om informatie te lezen over elk gebied afzonderlijk (Zuid, Centrum, Midden en Noord).

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Restauratie monumentale schoorsteen aan de Oosteinderweg

Aalsmeer - De afgelopen drie weken is door restaurateur Harm Meijer gewerkt aan de restauratie van de schoorsteen aan de Oosteinderweg 53a in Aalsmeer....

Eerste deel nieuwe Middenweg geopend door wethouders Van Rijn en Hazen

Aalsmeer - Maandag 26 juli opende wethouder verkeer Robert van Rijn officieel het eerste deel van de nieuwe Middenweg in Aalsmeer. Samen met wethouder...

Eén UNESCO Werelderfgoed voor de Hollandse Waterlinies

Amsterdam - Op 25 juli heeft het Werelderfgoedcomité besloten om de Hollandse Waterlinies de werelderfgoedstatus te verlenen. Dit is de uitbreiding van het werelderfgoed...

“Kunst die je bij blijft” weer van start: De Zonneschijf

Uithoorn - De gemeente Uithoorn is (na een onderbreking vanwege Corona) weer gestart met “Kunst die je bij blijft”. In deze serie gaan inwoners...

Arondéuslezing: Mounir Samuel zoekt het ongemak op

Haarlem - Mounir Samuel op boerenklompen in een kerk. Een ongebruikelijk beeld om aandacht te vragen voor de Willem Arondéuslezing die hij op 1...

Zaans Preventieakkoord helpt Zaankanters om gezonde keuzes te kunnen maken

Zaanstad - Niets is moelijker dan je gewoontes veranderen. Daarom is preventie zo belangrijk. Want extra kilo’s ben je niet zomaar kwijt, roken is...

Er komt een Peter R. de Vriesstraat in Aalsmeer

Het college van B&W heeft besloten om in het bouwplan van de Studio’s in Aalsmeer een straat te vernoemen naar Peter R. de Vries. Op...

Mijlpalen funderingsherstel in de Zaanse aanpak

De afgelopen jaren investeert Zaanstad actief in de aanpak van funderingen en worden goede resultaten geboekt. Zo is deze week de proef ‘Versterken en...