21 C
De Bilt

Onveilige verkeerssituatie in Haarlemmermeer ? Meld het op de website van de gemeente!

Het is nu makkelijker om onveilige verkeerssituaties in Haarlemmermeer te melden. Het meldpunt hiervoor is beter zichtbaar op de gemeentelijke website. Via de meldingen wil de gemeente gericht, waar mogelijk, actie ondernemen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Er was al een meldpunt maar de gemeenteraad wil dat dit extra onder de aandacht van inwoners wordt gebracht. Dat vroeg de raad in april 2024 in een motie aan wethouder Ruigrok van Verkeer & Vervoer. Naar aanleiding van deze motie is het melden op de website makkelijker gemaakt en gaat de gemeente het meldpunt duidelijker communiceren.

Serieus nemen

De gemeente laat zien verkeersveiligheid serieus te nemen en wil samen met haar inwoners werken aan veiliger verkeer. Door samen te werken en gebruik te maken van de lokale kennis en ervaringen van de inwoners, wil Haarlemmermeer hierin stappen zetten. Inwoners kennen hun buurt het beste.

Wethouder Marja Ruigrok: “Bewoners merken vaak snel en precies gevaarlijke situaties op. Via het meldpunt kunnen zij deze situaties op een makkelijke manier bij ons melden. Hierdoor kunnen we gericht en effectief maatregelen nemen die de verkeersveiligheid verbeteren.”

Wat gebeurt er na een melding?

Verkeersdeskundigen van de gemeente onderzoeken naar aanleiding van de melding(en) of de situatie veiliger kan. Houd er rekening mee dat het aanpassen van een verkeersituatie een langdurig en kostbaar traject kan zijn. De gemeente weegt de belangen van verschillende soorten weggebruikers en omwonenden mee. Op basis daarvan besluit de gemeente of en op welke termijn aanpassingen kunnen worden doorgevoerd.

Van wie is de weg?

De gemeente beheert niet alle wegen binnen de gemeentegrenzen. Sommige wegen zijn bijvoorbeeld eigendom van Rijkswaterstaat of de provincie. Op de kaart Wegbeheerders kunnen bewoners zien wie de eigenaar van de weg is. Is dat de provincie of Rijkswaterstaat, dan kan daar een melding worden gedaan.

Proef meldpunt Haarlemmermeer

Het verbetert zichtbaar maken van het meldpunt is een proef voor zes maanden. De gemeente gaat regelmatig over het meldpunt publiceren. Inwoners en andere organisaties, zoals bijvoorbeeld de Fietsersbond en de schoolbesturen, worden door de gemeente geïnformeerd over het meldpunt onveilige verkeerssituaties.

Het meldpunt verkeersonveilige situaties is te vinden via: haarlemmermeer.nl/onveilig-verkeer.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio