14.8 C
De Bilt
donderdag, 21 september 2023

Overloopterrein P-De Zuid in Zandvoort moet gesaneerd worden

Het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort heeft vandaag het bodemonderzoek van overloopterrein P-de Zuid besproken. Besloten is dat het hele terrein gesaneerd moet worden. Het onderzoek toont namelijk aan dat er op enkele plekken in de bodem sprake is van verontreiniging met asbest, PAK, zink en barium. Volgens de milieuwetgeving is er daarmee sprake van ernstige bodemverontreiniging en deze moet worden aangepakt.

Uit het onderzoek blijkt dat er geen sprake van gevaar voor de volksgezondheid is geweest en dat dit ook nu niet het geval is. Dit betekent concreet dat bezoekers van het terrein geen gevaar hebben gelopen of lopen, evenmin als de omwonenden.

Saneringsplan

Het college kiest ervoor om zo snel mogelijk over te gaan tot het aanpakken van de verontreiniging. Hiervoor wordt nu meteen een saneringsplan gemaakt. Dit zal over een aantal weken gereed zijn. Hoelang de uitvoering daarna gaat duren hangt vervolgens af van de te kiezen saneringsmethode.

P-de Zuid en speelterrein

Het overloopterrein van parkeerplaats P-de Zuid blijft gesloten. De parkeerplaats zelf wel blijft bereikbaar en open. Het speelterrein dat direct aan het overloopterrein grenst bestaat uit betonplaten. Deze platen vormen een effectieve afdekking van de ondergrond. Daarom kan dit speelterrein zonder gevaar blijven worden gebruikt. 

Overzicht handelen sinds begin juli

Op 11 juli zijn bij werkzaamheden aan het overloopterrein P-De Zuid materialen gevonden die op asbest leken. Daarop is meteen gehandeld en is het terrein volledigheidshalve afgezet. In nauwe samenwerking met de Omgevingsdienst IJmond is het gevonden materiaal onderzocht. Het betroffen inderdaad fragmenten van asbest. Vervolgens is direct onderzoek gedaan in de bovenlaag van het hele terrein. Met uitzondering van het verharde speelterrein zijn daarbij opnieuw op verschillende plekken fragmenten van asbest aangetroffen.

In overleg met de specialisten van omgevingsdienst is op 19 juli een ‘handpick-actie’ gestart. Hierbij werd het asbest met de hand geraapt en conform alle eisen afgevoerd en verwerkt. Aansluitend is er een nieuw onderzoek dieper in de ondergrond gedaan. De uitkomsten van dit onderzoek zijn vandaag in het college van B&W besproken. Daar is besloten dat het terrein gesloten blijft tot na de sanering.

Het B&W-besluit en bijbehorende onderzoek is hier op onze site te lezen: Raadsinformatiebrieven Gemeente Zandvoort

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio