15 C
De Bilt
donderdag, 21 september 2023

Pilot verruiming openingstijden supermarkten op zon- en feestdagen in Heemskerk

Heemskerk – Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met een pilot om de openingstijden van de supermarkten op zon- en feestdagen te verruimen. De supermarkten mogen op deze dagen tot 20.00 uur open zijn in plaats van tot 17.00 uur. De pilot loopt van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024 en wordt halverwege deze periode geëvalueerd.

De supermarkten in Heemskerk hebben sinds 2015 verschillende malen het verzoek ingediend om hun openingstijden op zon- en feestdagen te mogen verruimen. Het college heeft aan de supermarktondernemers gevraagd om vooraf een participatietraject te houden onder omwonenden om te onderzoeken hoe zij hier tegenover staan. De supermarkten hebben in 2022 een enquête gehouden ruim 2500 omwonenden. Hierop heeft 18% van de ondervraagde bewoners gereageerd. Het merendeel van de respondenten (68%) bleek positief over verruiming van de openingstijden.

Haydnplein

De meeste kritiek kwam van omwonenden van het Haydnplein. Zij gaven aan regelmatig overlast te ervaren van bezoekers en personeel van de Jumbo en het verkeer. Het afgelopen jaar hebben de gemeente, de Jumbo en omwonenden van het Haydnplein diverse keren met elkaar gesproken. De inzet van de gesprekken was het woongenot en leefbaarheid op het Haydnplein te verbeteren. Inmiddels zijn veel stappen gezet.

Zo is het plein heringericht, wordt er extra toezicht gehouden op parkeren en worden afvalbakken vaker geleegd. Ook de Jumbo heeft op verschillende manieren geïnvesteerd om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

Beperkte verruiming met pilot

De supermarkten wilden graag de openingstijden op zon- en feestdagen verruimen van 08.00 tot 21.00 uur. Het college heeft besloten in te stemmen met de pilot om de winkeltijden te verruimen, maar niet volgens de wensen van de supermarkten. Om overlast voor omwonenden te beperken verlenen wij een tijdelijke ontheffing voor zon- en feestdagen van 17.00 uur tot 20.00 uur voor de duur van 12 maanden. Dit houdt in dat de supermarkten gedurende de pilotperiode op zon- en feestdagen open mogen zijn van 10.00 uur tot 20.00 uur.

Halverwege de pilot houdt de gemeente een evaluatie. De gemeente verspreidt dan een enquête onder de omwonenden. Aan het eind van de pilot bekijken wij of we de verruiming definitief kunnen maken. Afhankelijk van het resultaat passen we de Winkeltijdenverordening aan.

Overlast?

Als bewoners overlast ervaren, kunnen zij een melding maken via tel. 140251 of post@heemskerk.nl. Deze meldingen nemen we mee bij de evaluatie van de pilot.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio