22.1 C
De Bilt
vrijdag, 12 augustus 2022

Plannen voor huurwoningen bij leegstaand complex Saendenborch

Er zijn plannen om het kantoorgebouw Saendenborch en het terrein erachter geschikt te maken voor ruim 200 huurappartementen. Het huidige pand staat op de hoek van de Stationsstraat en Rustenburg in Zaandam. De buurt is uitgenodigd voor inloopbijeenkomsten op 4 en 7 juli. Daar kunnen zij de ontwerpen bekijken en alvast suggesties meegeven over de invulling van de voorzieningen op de begane grond.

Plannen voor Saendenborch

Sinds 2017 staat het kantoorgebouw grotendeels leeg. Voorheen waren onder andere het UWV en de politie in het pand gehuisvest. De afgelopen jaren zijn er meermaals plannen besproken voor deze locatie. Uit buurtgesprekken in 2016 en 2017 kwamen diverse suggesties naar voren hoe het pand ook een functie kan hebben voor de buurt, bijvoorbeeld om elkaar te ontmoeten.

Huurappartementen, short-stay en voorzieningen

Uit onderzoek naar de haalbaarheid, is een plan ontstaan voor 204 huurappartementen, met afwisselend hoog- en laagbouw. Daarin is minimaal 30 procent sociale huurwoningen opgenomen en 56 zogeheten short-stay appartementen voor tijdelijke verhuur (maximaal 6 maanden) aan bijvoorbeeld studenten, expats of personen die dringend woonruimte ter overbrugging nodig hebben, zoals bij een scheiding. Het plan is om een groot deel van deze woningen te realiseren in een woontoren achter de bestaande bebouwing. Op de begane grond is ongeveer 900 m² ruimte voor voorzieningen.

Tijdelijke invulling

Eventueel is er in de aanloop naar de oplevering van de nieuwe woningen een tijdelijke invulling mogelijk. In het verleden is er met het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) gesproken over deze locatie als opvanglocatie. Ook nu is het kantoorgebouw één van de locaties die de gemeente onderzoekt als mogelijke tijdelijke opvanglocatie voor Oekraïners. Maar op dit moment is hier nog geen uitsluitsel over. Zodra er meer duidelijkheid hierover is, worden de buurt en andere betrokkenen uiteraard hierover geïnformeerd.

Inloopbijeenkomsten over plannen

Op 4 en 7 juli kunnen omwonenden en andere belangstellenden tussen 19.00 en 21.00 binnenlopen bij Rustenburg 125 (voormalig UWV), hoek Stationsstraat/Rustenburg. Hier kan men de ontwerpen zien en vragen stellen aan vertegenwoordigers van Kantoortoren Zaanstad vof, de gemeente Zaanstad en architect NUNC. Ook kunnen inwoners meedenken en suggesties doen over de keuze voor het type voorzieningen op de begane grond. Dit kan ter plekke tijdens de inloopbijeenkomst, maar ook vanaf 27 juni online via www.saendenborch.nl.

Vervolg

Over de binnengekomen reacties en suggesties volgt een terugkoppeling naar de betrokkenen en de gemeenteraad. Nadat de betrokkenen zijn geconsulteerd, werkt de eigenaar van het pand de plannen verder uit en maakt daarover deze zomer afspraken met de gemeente in een anterieure overeenkomst. Daarna kan de eigenaar een omgevingsvergunning aanvragen, waarop belanghebbenden een zienswijze (een reactie) kunnen geven. De eigenaar streeft ernaar om de aanvraag omgevingsvergunning medio 2023 in te dienen en in het 2e kwartaal van 2024 te starten met de bouw.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio