-2 C
De Bilt

Volgende stap voor Poelenburg met betere en meer diverse woningen

Gemeente Zaanstad legt het ontwerpbestemmingsplan ‘Jaspersstraat’ ter inzage, voor 320 nieuwe, diverse woningen (sociale huur, middenhuur en koopwoningen) in Poelenburg. De huidige flat (de ‘Spaghettiflat’) met 117 woningen is in sterk verouderde staat en wordt gesloopt. Gemeente en woningcorporatie Rochdale werken samen aan de doelstelling uit het Pact Poelenburg-Peldersveld, om de diversiteit, kwaliteit en energieprestatie van de woningen te verbeteren.

Een maatschappelijk, groen en aansprekend plan

De insteek is een ruimtelijk plan waar de buurt trots op kan zijn. Het wordt de nieuwe plek voor buurthuis de Poelenburcht, wat wordt uitgebreid tot een Huis van de Wijk met ook ruimte voor maatschappelijke voorzieningen zoals het sociaal wijkteam, Centrum Jong en het jeugdteam. Ook is er veel aandacht voor duurzaamheid, energiezuinigheid en klimaatadaptatie. Er is een klimaatstresstest gedaan, gericht op wateroverlast, hittestress en droogte.

Op basis daarvan zal er veel aandacht zijn voor natuurinclusief bouwen, groene gevels en – daken en waterberging. Tot slot wordt gekozen voor aansprekende architectuur die zowel ‘nieuw optimisme’ voorstaat, als ook herkenbaarheid en verbinding met de structuur van de rest van de buurt.

Pact Poelenburg en Peldersveld: visie op wonen

Samen met meer dan twintig partijen, werkt Zaanstad via het Pact Poelenburg-Peldersveld aan thema’s als jeugd, armoede, participatie en fijn en veilig wonen. De nieuwe invulling van de Jaspersstraat past in de Visie op Wonen van Pact Poelenburg en Peldersveld, de plek waar je fijn, gezond en veilig woont, werkt, sport, speelt en ontmoet. En dat allemaal met het oog op de bewoners en hun kinderen: dat zij opgroeien op een plek waar je evenveel kansen krijgt als ergens anders.

Momenteel kennen deze wijken voor het grootste deel sociale huur, wat betekent dat er relatief meer kwetsbare bewoners wonen. Om kansengelijkheid te bevorderen, leidt de aanpak in twintig jaar tot meer verschillende woningen voor veel verschillende mensen. Waar meer te doen is, ook in het groen, en met een beter winkelaanbod.

Bewoners staan centraal

Buurtbewoners staan centraal in de aanpak. Veel bestaande woningen worden verduurzaamd en energiezuiniger gemaakt. Je krijgt voorrang op huisvesting in of dichtbij je eigen wijk wanneer je woning wordt afgebroken. Wie een laag inkomen heeft, kan rekenen op een huis met een passende huur. Een meer diverse woningvoorraad maakt doorstroming ook meer mogelijk; nu vertrekken mensen uit hun buurt als ze meer te besteden hebben.

Het aantal sociale huurwoningen in Poelenburg en Peldersveld zal in de loop van twintig jaar dalen tot zo’n 40%. Nu is dat ruim 60%. Tegelijkertijd willen gemeente en corporaties dat het totale aantal sociale huurwoningen niet daalt. Daarom zijn compensatieafspraken gemaakt binnen en buiten de Pact-gebieden. Een goed voorbeeld is de Vrije Watering (Poelenburg-Oost), waar Rochdale ook sociale huurwoningen zal bouwen.

Inzage en zienswijzen

Vanaf dinsdag 9 juni 2022 is het ontwerpbestemmingsplan in te zien. De digitale versie is dan beschikbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl of de gemeentelijke website www.zaanstad.nl. De papieren versie kan worden ingezien via de balie van het stadhuis. Zienswijzen kunnen gedurende zes weken worden ingediend. In die periode is er ook inloopbijeenkomst voor omwonenden, zij worden hier per brief over ge├»nformeerd. Meer informatie en nieuws over het Pact Poelenburg en Peldersveld staat op: www.pactpp.nl.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio