Samen dementievriendelijk in De Ronde Venen

De Ronde Venen – In september 2017 ondertekenden gemeente De Ronde Venen en acht maatschappelijke organisaties de intentieverklaring ‘Dementievriendelijke gemeente’. Dit was de start van een meerjarenplan om bewustwording te creëren over dementie en handvatten te bieden om met inwoners met dementie om te gaan.

In 2015 woonden in De Ronde Venen 670 mensen met dementie. In 2040 stijgt dit aantal naar 1.500. Gemiddeld wonen zij na de diagnose nog zes jaar thuis. De gemeente zet zich samen met Tympaan-De Baat, Alzheimer Nederland, de Servicepunten, Bibliotheek AVV, Kwadraad, Zideris en de zorgondernemers Steun & Toeverlaat en De Nostalgie in voor een dementievriendelijke gemeente. Onder meer door mantelzorgers te ondersteunen, informatie te verstrekken over dementie en trainingen aan te bieden. Doel is mensen met dementie zo lang mogelijk te laten meedoen in de samenleving. Als inwoners met dementie meer begrip en behulpzaamheid ontmoeten – op straat, in de winkel, aan de telefoon – kunnen zij langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen.
Op 26 april jl. is Marja Becker geïnstalleerd als wethouder, met onder meer de portefeuille integraal ouderenbeleid. Zij onderstreept het belang van dit project. “Het project dementievriendelijke gemeente is een belangrijk onderdeel in het seniorenbeleid. Zoals in het coalitieakkoord valt te lezen geven we er in de komende raadsperiode verder uitvoering aan. Samen met de ketenpartners zorgen we ervoor dat inwoners met dementie en mantelzorgers beter worden geholpen.”

Samen dementievriendelijk

Ester Hoogkamp, coördinator dementievriendelijke gemeente, heeft in samenwerking met Alzheimer Nederland inmiddels een aantal trainingen Samen Dementievriendelijk georganiseerd voor de partners van het project. De trainers besteden aandacht aan de verschillende vormen van dementie en bieden handvatten voor de omgang met personen met dementie. Er is veel ruimte voor praktijkvoorbeelden en –oefeningen. De trainingen worden afgesloten met een certificaat. De deelnemers geven in hun evaluatie aan dat zij de opgedane kennis goed kunnen toepassen in hun werk- en privé-omgeving.

Trainingen zijn voor iedereen beschikbaar

De dementietrainingen variëren van een basistraining tot branchetrainingen op locatie, onder meer voor winkels, (thuis)zorg, vrijwilligerswerk en horeca. Ook is er een online training beschikbaar. Informatie hierover is te vinden via www.samendementievriendelijk.nl.
De gemeente en Tympaan-De Baat bieden op korte termijn trainingen aan winkeliers en inwoners aan op een locatie in De Ronde Venen. De online training is voor iedereen te volgen op PC of tablet. In een aantal bibliotheken en Servicepunten is een computer en indien gewenst assistentie beschikbaar.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Epic Youth: online leuke dingen doen

Jongeren uit Heemstede en Bloemendaal kunnen van 27 januari tot 28 februari opnieuw meedoen met allerlei digitale activiteiten van Epic Youth. Tot en met...

207 nieuwe woningen op binnenwijkse ontwikkellocaties

Het college van de gemeente Purmerend stelt de raad voor om 207 nieuwe woningen op de 7 binnenwijkse ontwikkellocaties te ontwikkelen. 162 van deze...

Sluiting winkels Nieuwendijk vanwege faciliteren drugshandel

Amsterdam - Vandaag, vrijdag 22 januari 2021, zijn op last van burgemeester Halsema zes winkels op de Nieuwendijk gesloten. De panden zijn per direct...

Er gloort hope bij café Hoppe in Amsterdam

Amsterdam - De gevel van Café Hoppe aan het Spui in Amsterdam is naar één grote post-it installatie getransformeerd die gezamenlijk het woord HOP(p)E...

Wormerland ziet af van winterzwemmen in Het Zwet na onderzoek

De gemeente Wormerland heeft een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheden om zwembad Het Zwet in Wormer open te stellen voor winterzwemmen. Aanleiding daarvoor zijn...

Tweede Kamerverkiezingen worden voorbereid in Zaanstad

Zaankanters kunnen op 17 maart stemmen voor de Tweede Kamer. Door corona neemt de gemeente extra maatregelen, zodat dit veilig kan. Een van de...

Sluiting pand Van der Pekstraat

Amsterdam - Vandaag, donderdag 21 januari, is op last van burgemeester Halsema een publiek toegankelijke inrichting aan de Van der Pekstraat gesloten. De sluiting...

Uitreiking Rondeveense Topper dit jaar in unieke vorm

De Ronde Venen - Precies een jaar geleden werden er tijdens de eerste editie van de Rondeveense Topper, meerdere kinderen in het zonnetje gezet....