Sociale huurwoningen naar mensen die ze het hardst nodig hebben

Aalsmeer – Actief woningzoekenden en mensen met dringende omstandigheden moeten meer kansen krijgen om een sociale huurwoning te vinden. Diverse colleges van B&W in de regio Amsterdam hebben hiertoe al besloten. In Aalsmeer besluit het college hierover op 2 maart 2021 en de gemeenteraad op 8 april 2021. De verwachting is dat de nieuwe woonruimteverdeling medio 2022 in gaat.

Actief zoeken en dringende situaties Sociale huurwoningen

Op dit moment worden sociale huurwoningen van corporaties toegewezen op basis van inschrijfduur of aan iemand met een urgentieverklaring. Sociale huurwoningen zijn schaars, de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning ligt in de hele regio boven de tien jaar. Omdat urgenties alleen in zeer uitzonderlijke gevallen worden verleend, is er nu een groep woningzoekenden die dringend een woning nodig heeft maar daar geen kans op maakt.

Voordelen van het nieuwe systeem

In het nieuwe systeem komen mensen met een dringende huisvestingsvraag van Sociale huurwoningen beter aan bod doordat niet alleen de wachttijd (inschrijfduur) leidend is, maar gaan ook situatiepunten en zoekpunten een rol spelen. Door meer te zoeken bouwen woningzoekenden extra punten op.

Huishoudens in dringende omstandigheden kunnen naast actief zoeken ook nog situatiepunten krijgen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om gezinnen met kinderen die bij anderen inwonen, mensen die net een relatie hebben beëindigd en kinderen hebben en thuiswonende kinderen in een problematische situatie.

Deze categorieën komen voort uit een groot onderzoek naar de mening van de bewoners uit de regio over de woonruimteverdeling. Ook inwoners van Aalsmeer hebben hieraan mee gedaan. Daarnaast zijn tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis ook ruim 130 inwoners hierover bevraagd. Ook de door Aalsmeerders ingebrachte punten komen grotendeels terug in het nieuwe systeem.

Uiteindelijk bepaalt het totaal aantal punten welke woningzoekende de sociale huurwoning toegewezen krijgt. Ook worden woningen duidelijker aangeboden, kunnen punten worden afgetrokken als iemand bij een bezichtiging niet komt opdagen, en kunnen urgenten direct naar een woning worden bemiddeld.

Wethouder Wonen Robert van Rijn: “Het nieuwe verdeel systeem van huurwoningen is een verbetering voor mensen die actief zoeken. Door deze aanpassing gaan de woningen naar de mensen die ze het hardst nodig hebben en maken ook jongeren, als ze actief zoeken, meer kans.”

Vaststelling beleidsvoorstel door B&W en gemeenteraad

Alle vijftien gemeenten bereidden zich nu voor op instemming van B&W en behandeling in de raad. Dat gebeurt in de komende twee maanden. Na akkoord van alle raden wordt het beleidsvoorstel door gemeenten verwerkt in de lokale huisvestingsverordeningen. De gewijzigde verordeningen worden naar verwachting medio 2021 vastgesteld in de raden. De verwachting is dat de nieuwe woonruimteverdeling medio 2022 in kan gaan.

Alle informatie over het voorstel is te vinden op www.socialehuurwoningzoeken.nl.

Nieuws uit deze regio

Tussen Alkmaar en Amsterdam meer ruimte op het spoor

Alkmaar/ Amsterdam - Tussen Alkmaar/Heerhugowaard en Amsterdam gaan in de toekomst meer treinen rijden. Om dat mogelijk te maken moet het bestaande spoor worden...

Soep in Zuid: nog steeds een succes

Zaanstad - Anderhalf jaar geleden werd het idee van Soep in Zuid geboren: een initiatief van vrijwilligers en Sociaal Wijkteam Zaandam Zuid waarbij de heerlijkste soepen...

Live informatie- en vragenuur via Facebook over Stadscentrum Hoofddorp op 3 maart

Hoofddorp organiseert een live informatie- en vragenuur, want het stadscentrum van Hoofddorp gaat flink op de schop. Er komen 5.000 nieuwe woningen, met op...

Mantelzorgwaardering 2021 gaat nu van start

Heemskerk/Beverwijk - De Mantelzorgwaardering is heel belangrijk, want Mantelzorg is zorgen voor een naaste. Deze zorg lijkt zo gewoon, maar gaat verder dan de...

Sluiting woning Daniël Defoelaan

Amsterdam - vrijdag 26 februari is op last van burgemeester Halsema een woning aan de Daniël Defoelaan gesloten. Op grond van overtreding van de...

Geldstresscafé voor mensen met coronaschulden

Amsterdam - Op donderdag 4 maart opent ex-cafébaas en Statenlid van de Provincie Noord-Holland Sandra Doevendans het eerste Geldstresscafé van Nederland voor mensen die kampen...

Schoolkinderen in Wormerland ontwerpen ‘Opruimheld’ tegen zwerfafval

Wormerland - Bijna duizend schoolkinderen van basisscholen in Wormerland worden uitgedaagd een ‘Opruimheld’ tegen zwerfafval te bedenken en te ontwerpen. De tekenwedstrijd is georganiseerd...

Wet voorkeursrecht Gemeenten op Schanskerk gevestigd door Gemeente

Uithoorn - De kerktorens van de Schanskerk, de karakteristieke delen van de kerk en de bijbehorende pastorie moeten behouden blijven. Dat besloot de gemeenteraad...