Structureel sluitende begroting 2021 vastgesteld

Monnickendam – Het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Waterland heeft een meerjarig sluitende begroting aan de gemeenteraad gepresenteerd. De Waterlandse gemeenteraad heeft de begroting 2021 op 5 november 2020 vastgesteld.  

Sluitende begroting

Het college is blij dat er een sluitende begroting is vastgesteld waarbij o.a. ondersteuning kan worden gegeven aan ondernemers, verenigingen en instellingen in deze moeilijke tijden. Voor deze ondersteuning, de lagere inkomsten en hogere kosten voor de gemeente Waterland is er in 2020 al een reserve van € 1,75 mln. gevormd.

Het was één van de doelstellingen in het coalitieakkoord om de financiën van Waterland structureel op orde te krijgen en dat is nu ondanks de zware omstandigheden gelukt.

Covid-19

Wethouder Jelle Kaars:  “De gemeente staat voor grote uitdagingen en de Covid-19 crisis veroorzaakt onzekerheid op meerdere vlakken. Gemeente Waterland is een sociale gemeente en wil dit de komende jaren ook blijven. Om dit te bewerkstelligen wordt er de komende jaren voor het Sociaal Domein voldoende financiële middelen beschikbaar gesteld. Zorg moet toegankelijk zijn en blijven voor alle inwoners ongeacht het inkomen. Om dit voor elkaar te krijgen voelen we ons echter wel financieel onvoldoende gesteund door het Rijk. Een ander doel is om de ambtelijke organisatie te versterken dit om de dienstverlening voor bewoners en ondernemers verder te verbeteren.

Personeel en inwoners

De gemeente wil naast het investeren in personeel en inwoners de komende jaren ook investeren in duurzaamheid en voorzieningen. Vanaf 2021 is er een duurzaamheidfonds ingesteld om o.a. inwoners voor te bereiden op een duurzame toekomst. Verder wordt er in Monnickendam een nieuwe multifunctionele sporthal gebouwd worden ter vervanging van de oude sporthal op Het Spil.

Om een gemeente te blijven die zich inspant  voor een fijne leefomgeving, een mooi landschap en goede voorzieningen vragen wij een bijdrage van onze inwoners door het verhogen van de OZB met 17,1 %.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

207 nieuwe woningen op binnenwijkse ontwikkellocaties

Het college van de gemeente Purmerend stelt de raad voor om 207 nieuwe woningen op de 7 binnenwijkse ontwikkellocaties te ontwikkelen. 162 van deze...

Sluiting winkels Nieuwendijk vanwege faciliteren drugshandel

Amsterdam - Vandaag, vrijdag 22 januari 2021, zijn op last van burgemeester Halsema zes winkels op de Nieuwendijk gesloten. De panden zijn per direct...

Er gloort hope bij café Hoppe in Amsterdam

Amsterdam - De gevel van Café Hoppe aan het Spui in Amsterdam is naar één grote post-it installatie getransformeerd die gezamenlijk het woord HOP(p)E...

Wormerland ziet af van winterzwemmen in Het Zwet na onderzoek

De gemeente Wormerland heeft een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheden om zwembad Het Zwet in Wormer open te stellen voor winterzwemmen. Aanleiding daarvoor zijn...

Tweede Kamerverkiezingen worden voorbereid in Zaanstad

Zaankanters kunnen op 17 maart stemmen voor de Tweede Kamer. Door corona neemt de gemeente extra maatregelen, zodat dit veilig kan. Een van de...

Sluiting pand Van der Pekstraat

Amsterdam - Vandaag, donderdag 21 januari, is op last van burgemeester Halsema een publiek toegankelijke inrichting aan de Van der Pekstraat gesloten. De sluiting...

Uitreiking Rondeveense Topper dit jaar in unieke vorm

De Ronde Venen - Precies een jaar geleden werden er tijdens de eerste editie van de Rondeveense Topper, meerdere kinderen in het zonnetje gezet....

Stap over op duurzame energie met zonnepanelen in Heemskerk

Heemskerk - Al eerder hebben huiseigenaren in gemeente Heemskerk de stap gezet om zonnepanelen aan te schaffen. Uw woning klaar maken voor de energietransitie,...