Toekomstbeeld van het Zaanse centrum in 2040

Zaandam – De afgelopen week konden inwoners en ondernemers advies geven over het toekomstbeeld dat is gemaakt voor het oostelijk deel van het centrum van Zaandam. Maandagmiddag ging wethouder Gerard Ram ook een kijkje nemen. Tot vrijdag 27 juli kan iedereen nog online advies geven op het gebiedsperspectief 2040. 

Gerard Ram: “Ook in de toekomst moet het centrum van Zaandam een plek zijn om prettig te wonen. Maar het moet ook levendig zijn en een bloeiende economie hebben. Daar willen we graag samen met onze inwoners en ondernemers aan werken. Mijn oproep is dan ook: denk vooral met ons mee! Zo kunnen we er samen voor zorgen dat Zaanstad een stad is waar mensen zich thuis voelen.”

Toekomstbeeld voor 2040

Met het programma ‘MAAK.Zaanstad’ is de gemeente voortdurend in gesprek met inwoners, ondernemers en organisaties over de toekomst van Zaanstad. Voor het ‘MAAK.gebied Centrum Oost’ werkt de gemeente aan een toekomstbeeld voor 2040, een zogenoemd gebiedsperspectief. Hierin staan de ambities en uitgangspunten voor Centrum Oost in de toekomst. Voor veel mensen voelt 2040 nog als erg ver weg, en moet er ook op korte termijn veel gebeuren. Daarom zijn ook nu al de nodige acties in gang gezet.

Hoe ziet het toekomstbeeld eruit?

In 2040 is de Burcht een ontmoetingsplek zonder auto’s, met bebouwing om het plein gezelliger te maken. Omdat auto’s niet meer op straat parkeren, is er meer ruimte voor groen. De waterkant wordt een fijne plek om te verblijven, zodat bewoners en bezoekers van Centrum Oost kunnen genieten van een mooi uitzicht op de Zaan.

Reacties tot nu toe

Tot nu toe zijn er bij de inloopmomenten veel positieve reacties. Men is vooral enthousiast over de ruimte voor groen en over de vernieuwing van de Peperstraat. Maar bewoners spraken ook de nodige zorgen en kritiek uit, bijvoorbeeld over de omvang en de vorm van de bebouwing. Daarnaast vinden mensen het belangrijk dat de sfeer in Zaanstad niet teveel verandert bij verdere groei.

Wat gebeurt er met het advies van inwoners?

Tot vrijdag 27 juli kan iedereen nog online advies geven op het gebiedsperspectief 2040. Dat kan via https://maakcentrumoost.zaanstad.nl/centrum-oost/concept-gebiedsperspectief. Daarna bekijkt de gemeente of er op basis van de reacties nog dingen worden aangepast. Na de zomer biedt het college het perspectief ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan.

In de volgende fase worden de plannen verder uitgewerkt. Dan wordt ook de strategie bepaald: welke stappen zijn er nodig tot 2040?

Nieuws uit deze regio

Schoolkinderen in Wormerland ontwerpen ‘Opruimheld’ tegen zwerfafval

Wormerland - Bijna duizend schoolkinderen van basisscholen in Wormerland worden uitgedaagd een ‘Opruimheld’ tegen zwerfafval te bedenken en te ontwerpen. De tekenwedstrijd is georganiseerd...

Wet voorkeursrecht Gemeenten op Schanskerk gevestigd door Gemeente

Uithoorn - De kerktorens van de Schanskerk, de karakteristieke delen van de kerk en de bijbehorende pastorie moeten behouden blijven. Dat besloot de gemeenteraad...

Zaanstad kiest deel Overtuinen B als locatie voor een Europese School

Zaanstad - De gemeenteraad heeft ingestemd met een deel van de locatie Overtuinen B als  plek voor een Europese School in Zaandam. Het gaat...

In 2020 meer vrijwilligers met inzet voor een schoner Zaanstad

Zaandam - In 2020 heeft de gemeente zich met een grote groep vrijwilligers ingezet om Zaanstad schoon te houden en zwerfafval tegen te gaan....

Sluiting woning aan de Schoorsteen vanwege hennepteelt

Aalsmeer - Op 18 februari heeft de burgemeester van Aalsmeer een woning tijdelijk laten sluiten aan de Schoorsteen. In het pand is een inrichting...

Burgemeester Sicko Heldoorn begonnen aan ‘afscheidstournee’

Waterland Donderdagavond 18 februari was de laatste raadsvergadering voor (waarnemend) burgemeester Sicko Heldoorn, als voorzitter van de gemeenteraad van Waterland.  Donderdag 11 maart wordt...

Zaanstad vernieuwt aanpak jongerenwerk en werken met jongeren

Zaanstad - De gemeenteraad stelt unaniem de nieuwe visie op jongerenwerk in Zaanstad voor 2021-2026 vast. Het jongerenwerk is er voor alle jongeren om...

Colleges van Beemster en Purmerend stellen economische visie 2040 vast

Purmerend - De gemeente Beemster en de gemeente Purmerend hebben de afgelopen tijd samen met (agrarische) ondernemers, onderwijs, zorg en iedereen die mee wilde...