Uitstoot biomassacentrale binnen de norm

Zaanstad – De biomassacentrale van Bio Forte voldoet aan de normen die gesteld zijn voor de uitstoot. Dit is de uitkomst van de uitstootmetingen die Buro Blauw in opdracht van gemeente Zaanstad heeft gedaan bij de centrale van Bio Forte aan de Pascalstraat in Zaandam. De metingen vonden plaats op verzoek van de Zaanse gemeenteraad die een onafhankelijk onderzoek wilde naar de uitstoot van de biomassacentrale. Met dit onderzoek is de uitstoot van stikstofoxiden (NOx), zwaveloxiden (SO2), totaal stof en ammoniak (NH3) gemeten.

Strengere normen voor Bio Forte

De uitkomst van deze metingen zijn getoetst aan de eisen van het maatwerkbesluit. In plaats van een vergunning is voor Bio Forte is een zogeheten maatwerkbesluit opgesteld, waarin strengere emissienormen zijn opgenomen dan gebruikelijk. De resultaten van de metingen laten zien dat de gemeten uitstoot in de rookgassen onder de maximale grenswaarden is.

Daarnaast heeft het onderzoeksbureau de geuruitstoot van de biomassacentrale gemeten. Hieruit blijkt dat de gemeten geuremissie in de categorie ‘zeer kleine geurbronnen’ valt. Dat betekent dat de centrale in 98 procent van de tijd niet te ruiken is en de geurbijdrage te klein is om te toetsen aan de grenswaarden van het Zaans geurbeleid.

Tweede meting laat hetzelfde resultaat zien

Eind 2020 heeft Bio Forte als onderdeel van de definitieve ingebruikname van de biomassacentrale zelf een meetrapport laten opstellen door Emissie- en Luchtkwaliteitsmetingen B.V. Dit rapport is bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) ingediend. De resultaten van deze metingen zijn vergelijkbaar.

Afspraken met de omgevingsdienst over storingen

De afgelopen tijd zijn er enkele storingen geweest bij Bio Forte. De OD NZKG heeft duidelijke afspraken gemaakt met Bio Forte dat zij in het geval van een storing onmiddellijk een melding hiervan ontvangt. Een inspecteur van de omgevingsdienst beoordeelt in dat geval de situatie ter plekke en legt eventueel maatregelen op.

Meer weten? Kijk het filmpje op onze website

De biomassacentrale in Zaandam Oost is sinds eind 2019 in gebruik. Er leven nog veel vragen over de centrale. Waarom moest die centrale er komen? Waarom in een woonwijk? En hoe zit het met vervuiling? Om die vragen te beantwoorden én omwonenden de gelegenheid te bieden binnen te kijken stond er in 2020 een open dag gepland die niet door kan gaan vanwege de coronamaatregelen. Helaas is het  helaas nog steeds niet mogelijk om een open dag te plannen. Om op de meest gestelde vragen toch een antwoord te geven, heeft de gemeente Zaanstad een filmpje gemaakt met wethouder Duurzaamheid Annette Baerveldt, de directeur van Bio Forte Han Langevoort, en een milieu-inspecteur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Gerard van Duijn.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Dovenschaakclub TOG ontvangt Jubileumpenning

Vandaag, maandag 18 oktober 2021, heeft dovenschaakclub Tot Ons Genoegen (TOG) de Jubileumpenning ontvangen uit handen van Tanja Jadnanansing, stadsdeelvoorzitter Zuidoost. De vereniging ontvangt...

Partijen en kandidaten gemeenteraadsverkiezingen bekend

De gemeenten Beemster en Purmerend fuseren op 1 januari 2022 tot de nieuwe gemeente Purmerend. Nieuwe partijen en kandidaten maken hun opwachting. Inwoners van...

Maakonderwijs krijgt volop prioriteit in Bergen en Heiloo

Circulaire economie moet ook in het onderwijs een plaats krijgen. Het Circulair Ambachtscentrum krijgt steeds meer vorm als gezamenlijk initiatief van de gemeenten Bergen,...

College van Waterland presenteert sluitende begroting 2022

Waterland - Het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Waterland is erin geslaagd om voor 2022 een sluitende meerjarenbegroting aan de gemeenteraad te...

Regenboogweek van start

Purmerend - Maandag 11 oktober openden wethouders Harry Rotgans (Purmerend) en Jos Dings (Beemster) de Purmerendse Regenboogweek. Op het bordes van het Purmerends Museum...

Controle van 300 opslagboxen in Wormerveer

Zaanstad - De gemeente Zaanstad op 27 september ongeveer 300 opslagboxen in Wormerveer gecontroleerd, samen met de Omgevingsdienst, de Douane, de Nationale Politie en...

Treintje slimme auto’s remt zélf voor rood verkeerslicht

Amsterdam - Afgelopen zomer heeft op de provinciale wegen rondom Schiphol een unieke proef plaatsgevonden. Voor het eerst gebruikte een treintje auto’s informatie uit...

Nota maaibeleid Zaanstad: naar een biodivers en natuurlijker maaibeheer

Zaanstad komt met een nieuw maaibeleid om de biodiversiteit in de gemeente te vergroten. Er is landelijk een sterke afname van biodiversiteit door bevolkingsgroei,...