Uitvoering Uithoornlijn start begin 2022

Uithoorn – De daadwerkelijke start van de werkzaamheden voor de Uithoornlijn staat voor begin 2022 gepland; vanaf deze zomer vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats. De projectorganisatie Uithoornlijn en Dura Vermeer leggen komende periode de laatste hand aan het ontwerp.

Veranderingen ten opzichte van eerdere ontwerpen

Wethouder Jan Hazen: “Bij het opstellen van de eisen voor het ontwerp is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de omgeving. Soms blijkt in de praktijk dat iets toch niet mogelijk of wenselijk is.” Tijdens de ontwerpfase kwamen bepaalde dingen naar voren die straks anders moeten worden uitgevoerd dan eerder bedacht. Omdat – ondanks diverse onderzoeken vooraf – de situatie op locatie net anders is dan verwacht, de techniek zich blijft ontwikkelen, of simpelweg vanwege nieuwe, verbeterde inzichten, onder andere vanuit de Amstelveenlijn.

Bovenleiding

Eerder ging de projectorganisatie uit van een enkele bovenleidingdraad, omdat deze minder opvallend aanwezig is in het straatbeeld. Straks komt er een zogenaamde meervoudige bovenleiding. Deze bestaat uit een bovenleidingdraad met daarboven een extra kabel waar de bovenleidingdraad aan op wordt gehangen. Deze meervoudige bovenleiding is betrouwbaarder en slijt minder snel bij intensief gebruik.

Geluidschermen

Langs een gedeelte van de tramlijn komen geluidschermen. Aan de binnenzijde (tramzijde) van deze geluidschermen komt geluidsabsorberend materiaal. Aan de buitenzijde komt kokos met een mix van klimplanten; een idee van omwonenden. Bij halte Aan de Zoom komt ook aan de binnenzijde van de schermen beplanting. 

Fundering

Voordat Dura Vermeer de rails en de bovenleiding voor de tramlijn aanlegt, zorgt ze dat de spoordijk stevig genoeg is om de tramlijn te dragen. Dat doet de aannemer met geogrid: een manier om de spoordijk te stabiliseren die weinig hinder voor omwonenden geeft. Helaas blijkt nu uit stabiliteitsberekeningen dat geogrid niet op de hele spoordijk mogelijk is. In de binnenbocht van de spoordijk naar de huidige busbaan, nabij Wederik, is het daarom noodzakelijk om damwanden te plaatsen voor de stabiliteit van de spoordijk op dit gedeelte.

Overwegbellen

In overleg met de gemeente kiest de projectorganisatie voor een type overwegbel waarbij het geluid van de bel op verschillende niveaus in te stellen is. Deze bel veroorzaakt minder hinder voor omgeving dan de eerder bedachte adaptieve bel, waarbij het minimale geluidniveau niet in verhouding is tot het omgevingsgeluid. Het instellen van de geluidniveaus wordt maatwerk per spoorovergang.

Planning

Hoewel de uitwerking van het ontwerp onder andere door corona langer duurt, verwacht de projectorganisatie de Uithoornlijn nog steeds in de zomer van 2024 in gebruik te nemen. Om dat te realiseren, haalt Dura Vermeer bepaalde werkzaamheden naar voren of voert deze in een andere volgorde uit. In de zomer graaft en dempt de aannemer alvast enkele delen van watergangen op een paar locaties. In het najaar 2021 start de herinrichting van de kruising Randweg met de spoordijk (gefaseerd).

Fasering Uithoornlijn

Begin 2022 starten de grote werkzaamheden, tot die tijd vinden langs de hele tramlijn voorbereidende werkzaamheden plaats. Tussen januari en september 2022 wordt de tramlijn aangelegd tussen de Boerlagelaan en de Amstel. Dat deel van de busbaan is dan buiten gebruik, bussen rijden dan via een omleiding. Pas daarna wordt het andere deel van de busbaan – tussen de Faunalaan en het busstation – de tramlijn aangelegd en geldt daar een omleiding voor de bussen: globaal tussen september 2022 en de zomer van 2023. Het busstation blijft altijd in gebruik. Daarnaast werkt Dura Vermeer in het gebied tussen de Randweg en de aansluiting op de busbaan bij Buitendijks: vanaf het najaar van 2021 tot in het najaar van 2022. Op Amstelveens grondgebied wordt het opstelterrein uitgebreid en een viaduct over de N201 gerealiseerd, in de periode vanaf nu tot aan de zomer van 2023.

Bouwverkeer

Het bouwverkeer van de Uithoornlijn maakt in principe geen gebruik van de reguliere wegen in Uithoorn, bouwroutes zijn voorzien via de busbaan en de spoordijk. Op dit moment kan bouwverkeer nog niet overal gebruik maken van de vooraf bedachte bouwroutes. Deze moeten immers eerst aangelegd worden. In een enkel geval is het voor bouwverkeer niet mogelijk via de bouwwegen te rijden. Daar waar bouwverkeer regulier verkeer kruist zorgt de projectorganisatie voor een veilige situatie, bijvoorbeeld door tijdelijke verkeerslichten of verkeersregelaars in te zetten.

Communicatie

Projectmanager Marieke Hietbrink (projectorganisatie): “Het is niet mogelijk om een tramlijn aan te leggen zonder hinder voor de omgeving. We treffen diverse maatregelen om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast informeren we de omgeving tijdig over de werkzaamheden.” U kunt het project volgen via www.uithoornlijn.nl, de BouwApp (zoek op Uithoornlijn) en Facebook (@Uithoornlijn). De projectorganisatie verspreid periodiek een digitale nieuwsbrief en verstuurt daarnaast automatische e-mailnotificaties bij de publicatie van nieuwsberichten. Voor beide kunt u zich aanmelden via de projectwebsite. U kunt de projectorganisatie daarnaast bereiken via info@uithoornlijn.nl en 020-4704070.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Er komt een Peter R. de Vriesstraat in Aalsmeer

Het college van B&W heeft besloten om in het bouwplan van de Studio’s in Aalsmeer een straat te vernoemen naar Peter R. de Vries. Op...

Mijlpalen funderingsherstel in de Zaanse aanpak

De afgelopen jaren investeert Zaanstad actief in de aanpak van funderingen en worden goede resultaten geboekt. Zo is deze week de proef ‘Versterken en...

Nog volop in gesprek over Volksfeesten Heemskerk 2021

Heemskerk – Het aantal coronabesmettingen is sinds het eerste weekend van juli explosief gestegen, ook in de regio Kennemerland. Op basis van de RIVM...

6-jarige overeenkomst tussen de gemeente en reddingsbrigade

Beverwijk - Op woensdag 21 juli hebben burgemeester Smit en Reddingsbrigade Wijk aan Zee een zesjarig overkomst getekend. In de overeenkomst staan afspraken over de...

Pilot zwemlessen voor volwassenen met minimum inkomen

Aalsmeer - Op dinsdag 20 juli 2021 heeft het college van Aalsmeer besloten dat volwassenen met een minimuminkomen zwemlessen kunnen volgen in zwembad de...

Mogelijk botulisme in Wormerland

Jisp - Er zijn meerdere dode watervogels gevonden in Wormerland. In een weiland gelegen aan de Barnde Molen in Jisp. Het vermoeden is dat...

Hyperloop door gemeente Aalsmeer ondertekent

Aalsmeer - 20 juli 2021 heeft wethouder verkeer, Robert van Rijn, het ‘Cargo- Hyperloop Holland’ convenant ondertekend. Met de ondertekening van dit convenant toont...

Woningen De Rietkraag en Cube Houses feestelijk opgeleverd

Uithoorn - Op het weiland tussen woonwijk De Kuil en de Vuurlijn / Ringdijk in Uithoorn is de afgelopen jaren hard gewerkt aan het...