Wet voorkeursrecht Gemeenten op Schanskerk gevestigd door Gemeente

Uithoorn De kerktorens van de Schanskerk, de karakteristieke delen van de kerk en de bijbehorende pastorie moeten behouden blijven. Dat besloot de gemeenteraad in 2009. Na dit besluit is samen met bewoners en ondernemers een eerste plan voor het gebied gemaakt. De eigendommen van het bisdom – de Schanskerk, pastorie en de tuin eromheen – maakten geen onderdeel uit van dit plan.

Zowel de bewoners als de gemeenteraad vonden dit een gemis: het Schansgebied verdient een plan met veel groen, waarbij de historische kerktorens en pastorie, de bestaande karakteristieke huizen en de nieuwe gebouwen een sterk geheel vormen. hiervoor heeft de gemeente de wet voorkeursrecht Gemeenten toegepast.  

Voorkeursrecht op Schanskerk

Tot nu toe heeft de gemeente geen overeenstemming met het Bisdom kunnen bereiken over de invulling van het huidige kerkterrein. Om één plan voor het hele gebied te kunnen maken, is het dan ook nodig dat de kerk, de pastorie en de tuin eromheen eigendom wordt van de gemeente. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders er de Wet voorkeursrecht Gemeenten (Wvg) op gevestigd. Dit betekent dat de gemeente als eerste het recht heeft om de Schanskerk, de pastorie en de tuin eromheen te kopen. Inmiddels heeft het college van burgemeester en wethouders ook een bod uitgebracht. 

Groen en kleinschalig

Hoe het nieuwe plan er precies uit komt te zien, is nog niet bekend. Op basis van de eerdere reacties van de bewoners en gemeenteraad zijn wel uitgangspunten geformuleerd. Zo moet het nieuwe plan voor het hele Schansgebied dorps, groen en kleinschalig worden. Het historische karakter van het gebied is het uitgangspunt. Zo respecteren we het historisch lint. Dit lint loopt langs de waterlijn, over de Koningin Maximalaan en buigt vlak voor de ingang van de huidige passage af. Vanaf daar loopt het lint door het Schansgebied langs de Schanskerk en de pastorie weer in de richting van de Amstel.

Bij de nieuwe bebouwing gaat kwaliteit boven kwantiteit. Hiermee bedoelen we dat niet het aantal nieuwe woningen belangrijk is maar de kwaliteit. We gaan voor mooie woningen die passen bij de gebouwen die er nu staan, waaronder het kerkfront en de pastorie. Het kerkfront en de pastorie worden opgeknapt om ze te behouden voor de toekomst. Ook wordt het een groen plan, zoals we met de Stichting Leefomgeving Schiphol hebben afgesproken. Achter de schermen werkt de gemeente aan een eerste versie van het plan. Zodra dat gereed is, gaan we in gesprek met de ondernemers en inwoners uit het gebied.

Nieuws uit deze regio

Sluiting woning Daniël Defoelaan

Amsterdam - vrijdag 26 februari is op last van burgemeester Halsema een woning aan de Daniël Defoelaan gesloten. Op grond van overtreding van de...

Geldstresscafé voor mensen met coronaschulden

Amsterdam - Op donderdag 4 maart opent ex-cafébaas en Statenlid van de Provincie Noord-Holland Sandra Doevendans het eerste Geldstresscafé van Nederland voor mensen die kampen...

Schoolkinderen in Wormerland ontwerpen ‘Opruimheld’ tegen zwerfafval

Wormerland - Bijna duizend schoolkinderen van basisscholen in Wormerland worden uitgedaagd een ‘Opruimheld’ tegen zwerfafval te bedenken en te ontwerpen. De tekenwedstrijd is georganiseerd...

Zaanstad kiest deel Overtuinen B als locatie voor een Europese School

Zaanstad - De gemeenteraad heeft ingestemd met een deel van de locatie Overtuinen B als  plek voor een Europese School in Zaandam. Het gaat...

In 2020 meer vrijwilligers met inzet voor een schoner Zaanstad

Zaandam - In 2020 heeft de gemeente zich met een grote groep vrijwilligers ingezet om Zaanstad schoon te houden en zwerfafval tegen te gaan....

Sluiting woning aan de Schoorsteen vanwege hennepteelt

Aalsmeer - Op 18 februari heeft de burgemeester van Aalsmeer een woning tijdelijk laten sluiten aan de Schoorsteen. In het pand is een inrichting...

Burgemeester Sicko Heldoorn begonnen aan ‘afscheidstournee’

Waterland Donderdagavond 18 februari was de laatste raadsvergadering voor (waarnemend) burgemeester Sicko Heldoorn, als voorzitter van de gemeenteraad van Waterland.  Donderdag 11 maart wordt...

Zaanstad vernieuwt aanpak jongerenwerk en werken met jongeren

Zaanstad - De gemeenteraad stelt unaniem de nieuwe visie op jongerenwerk in Zaanstad voor 2021-2026 vast. Het jongerenwerk is er voor alle jongeren om...