Voorlopig laatste hotelontwikkeling Kronenburg

Amstelveen – De focus van het Amstelveense college van B en W ligt op de ontwikkeling van Kronenburg tot een dynamisch woon-werkgebied met betaalbare studentenhuisvesting. De laatste aanvraag waar het college   nog aan meewerkt is een hotelconcept voor internationale studenten en academici. Overige aanvragen voor hotels en andere short-stay plannen in het voormalige kantorenpark Kronenburg neemt het college niet in behandeling. Zo houdt Amstelveen voorlopig haar handen vrij.

 Geen hotels of short stay

Wethouder Ruimtelijke Ordening Floor Gordon: “Mijn collega’s en ik werken aan een ruimtelijke visie voor Kronenburg/Uilenstede. We willen een mix aan functies in dit gebied, waaronder betaalbare studentenhuisvesting. We zijn in gesprek met het ministerie om studentenhuisvesting te kunnen realiseren. Daar is in de regio zeer grote behoefte aan. De afgelopen jaren is een aantal gebouwen in het gebied getransformeerd of herontwikkeld naar hotels. Teveel hotels en short-stay kan ons toekomstbeeld in de weg zitten en zet ook de leefbaarheid van het gebied flink onder druk. In afwachting van nieuw ruimtelijk beleid werken we daarom niet mee aan aanvragen voor hotels en short-stay.”

 

Ontwikkeling Kronenburg

Op Kronenburg is sprake van structurele leegstand van kantoren. Een (gedeeltelijke) transformatie of herontwikkeling naar andere functies kan er voor zorgen dat het gebied weer tot leven komt. Het gebied is een logische plek om te voorzien in de enorme behoefte aan studentenhuisvesting. Juist vanwege de naastgelegen studentencampus Uilenstede en de nabijheid van de Vu en de Zuidas. De toevoeging van studentenhuisvesting is ook belangrijk om in Kronenburg economische groei, kennis en innovatie en werkgelegenheid te stimuleren.

 

Academic Hotel van StudentExperience

Vooralsnog is het initiatief van Academic Hotel van Student Experience het laatste hotelconcept waar de gemeente nog aan meewerkt. Het Academic Hotel richt zich vooral op internationale studenten en academici verbonden aan onderwijs-instellingen. Deze functie was nog niet aanwezig op Uilenstede/Kronenburg en is een goede aanvulling op bestaande studentenhuisvesting. Het Academic hotel met naar verwachting 500 kamers is voorzien naast park Kronenburg. De ontwerp-startnotitie voor deze ontwikkeling ligt van 6 juli tot 16 augustus voor reacties ter inzage. Zie www.amstelveen.nl/bouwprojecten.

 

Inzet op uitbreiding studentenhuisvesting

Amstelveen zet al langer in op de uitbreiding van studentencampus Uilenstede op het naastgelegen Kronenburg. Vanwege het vliegverkeer op de Buitenveldertbaan gold er echter een bouwverbod voor nieuwe woningen. Per 1 januari 2018 hebben gemeenten met de wijziging van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol meer mogelijkheden gekregen om in bepaalde situaties woningbouw mogelijk te maken. Daarmee gaat het college in de uitwerking van de visie nu aan de slag. Het is dan ook goed nieuws dat de GGD Amsterdam in een recent advies aan de gemeente opnieuw nadrukkelijk heeft uitgesproken, dat er vanuit het oogpunt van volksgezondheid geen bezwaren zijn tegen studentenhuisvesting in dit gebied. Dat was juist de grootste zorg van het ministerie en reden om eerder geen medewerking te verlenen aan verzoeken van de gemeente.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Advertentie

spot_img