Voorontwerp Brede School Weespersluis vastgesteld

Weespersluis – Het voorontwerp voor Brede School Weespersluis is vastgesteld: een ontwerp in de stijl van de woningen voor de (nieuwe) bewoners van de Bloemendalerpolder en Leeuwenveld, waarvan de oplevering eind 2020 beoogd is. Het wordt een integrale voorziening met twee basisscholen, voor- en vroegschoolse educatie, buitenschoolse opvang, sporthal, verenigingsruimte en een buurtkamer.

De partners

In de brede school komt de Nieuwe Jozefschool van ASKO. De school gaat werken met het concept van ondernemend- en ontdekkend leren. De samenwerkingsschool van Spirit (per 1-8-2018 Florente) en Talent Primair biedt een gezamenlijk aanbod van oecumenisch en openbaar gefundeerd onderwijs. Hier zal kernwaardengedreven onderwijs aangeboden worden. Kindcentra Midden Nederland Kind & Co gaat nauw met beide scholen samenwerken en zal voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en buitenschoolse opvang (BSO) verzorgen. Handbalvereniging WeHave krijgt in de brede school hun nieuwe verenigingsruimte. Daarnaast is er ruimte voor verhuur aan andere verenigingen en de wijk.

Ontwerp
In het voorontwerp zijn de ruimtes, de beoogde architectonische kwaliteit, alsmede het
installatietechnisch en constructief concept vastgelegd. Uitgangspunt is de Fin de Siècle stijl, in lijn met de omliggende bebouwing. De sporthal is als het ware ‘ingepakt’ in de rest van het gebouw waardoor deze aan de voorzijde en de beide zijkanten weg lijkt te vallen in de architectuur. Aan beide zijden van de sporthal komt een school, te weten rechts de school voor ASKO en links de school voor Spirit en Talent Primair. In het gemeentelijk middendeel komen naast de sporthal de verenigingsruimte, de buurtkamer, twee ruimtes voor VVE en een stamgroepruimte voor BSO. Verder zal BSO in medegebruik in de basisscholen plaatsvinden.

Voorontwerp Brede School Weespersluis vastgesteld

Aan de parkzijde (voorzijde) komt een openbaar speelplein waar kinderen uit de wijk ook na school kunnen komen spelen. Hier worden ook fietsenstallingen geplaatst. Het is de bedoeling dat kinderen te voet of per fiets komen. Alle drie de gebouwdelen krijgen een eigen, duidelijk herkenbare hoofdentree.

Vervolg

Er wordt direct doorgegaan met de definitieve ontwerpfase. Deze fase loopt tot eind dit jaar. Vervolgens wordt het ontwerp gereed gemaakt voor de uitvoering en vindt de aanbesteding plaats. Start bouw staat gepland na de zomer van 2019, de oplevering eind 2020.

Buurtbijeenkomst

Op donderdagavond 13 september zijn (toekomstige) bewoners van Leeuwenveld en Weespersluis van harte uitgenodigd voor een informatiemarkt aangaande de brede school. Van 19.00 tot 21.00 uur worden zij geïnformeerd over de plannen en over de inhoudelijke invulling van de brede school. Men kan zich aanmelden via: weespersluis@weesp.nl, met vermelding van naam, de datum van de bijeenkomst en het aantal personen. Begin september ontvangt men nadere informatie over de avond .

Meer informatie

Op de website van de schoolbesturen is meer informatie te vinden over de nieuwe scholen,
alsmede de tijdelijke huisvesting hiervoor: www.bsweespersluis.nl. Op de gemeentelijke website, www.weesp.nl/weespersluis, is meer informatie te vinden over de gehele ontwikkeling van Weespersluis. Dit betreft zowel de woningbouw als de voorzieningen voor de wijk. Regelmatig zullen hier updates worden geplaatst.

Nieuws uit deze regio

Schoolkinderen in Wormerland ontwerpen ‘Opruimheld’ tegen zwerfafval

Wormerland - Bijna duizend schoolkinderen van basisscholen in Wormerland worden uitgedaagd een ‘Opruimheld’ tegen zwerfafval te bedenken en te ontwerpen. De tekenwedstrijd is georganiseerd...

Wet voorkeursrecht Gemeenten op Schanskerk gevestigd door Gemeente

Uithoorn - De kerktorens van de Schanskerk, de karakteristieke delen van de kerk en de bijbehorende pastorie moeten behouden blijven. Dat besloot de gemeenteraad...

Zaanstad kiest deel Overtuinen B als locatie voor een Europese School

Zaanstad - De gemeenteraad heeft ingestemd met een deel van de locatie Overtuinen B als  plek voor een Europese School in Zaandam. Het gaat...

In 2020 meer vrijwilligers met inzet voor een schoner Zaanstad

Zaandam - In 2020 heeft de gemeente zich met een grote groep vrijwilligers ingezet om Zaanstad schoon te houden en zwerfafval tegen te gaan....

Sluiting woning aan de Schoorsteen vanwege hennepteelt

Aalsmeer - Op 18 februari heeft de burgemeester van Aalsmeer een woning tijdelijk laten sluiten aan de Schoorsteen. In het pand is een inrichting...

Burgemeester Sicko Heldoorn begonnen aan ‘afscheidstournee’

Waterland Donderdagavond 18 februari was de laatste raadsvergadering voor (waarnemend) burgemeester Sicko Heldoorn, als voorzitter van de gemeenteraad van Waterland.  Donderdag 11 maart wordt...

Zaanstad vernieuwt aanpak jongerenwerk en werken met jongeren

Zaanstad - De gemeenteraad stelt unaniem de nieuwe visie op jongerenwerk in Zaanstad voor 2021-2026 vast. Het jongerenwerk is er voor alle jongeren om...

Colleges van Beemster en Purmerend stellen economische visie 2040 vast

Purmerend - De gemeente Beemster en de gemeente Purmerend hebben de afgelopen tijd samen met (agrarische) ondernemers, onderwijs, zorg en iedereen die mee wilde...