12.7 C
De Bilt

Voorstel voor een burgerberaad in Heemstede

De werkgroep ‘Samen Besturen’ stelt voor een burgerberaad in Heemstede te organiseren. Het college ondersteunt dit initiatief. Het voorstel wordt op 4 april besproken in de commissie Samenleving.

Wat is een het?

Een burgerberaad is bedoeld om burgers mee te laten denken bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Bij een dergelijk beraad wordt gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van inwoners. Dat levert nieuwe inzichten en waardevolle aanbevelingen op. Deelnemers worden niet gekozen maar geloot. Het doel is om daarmee een afspiegeling van de (lokale) samenleving te bereiken. Het is een nieuwe vorm van burgerparticipatie en is een aanvulling op het bestaande democratisch proces. 

Het voorstel voor een burgerberaad komt van de werkgroep ‘Samen besturen’, bestaande uit inwoners en ambtenaren. De werkgroep is ontstaan vanuit de Quick Scan Lokale Democratie, een samenwerkingstraject met collegeleden, raadsleden, ambtenaren en inwoners. Doel van dit traject was om de lokale democratie te versterken, onder andere door te experimenteren met nieuwe vormen van democratie.

Energietransitie en afvalinzameling

De werkgroep draagt de energietransitie en de afvalinzameling voor om in een burgerberaad te bespreken. Het zijn twee actuele onderwerpen die álle inwoners van Heemstede raken. Voorstellen en aanbevelingen van inwoners over één van deze onderwerpen dragen volgens de werkgroep ‘Samen besturen’ bij aan een beleid dat beter wordt gedragen in de samenleving. Het is aan de gemeenteraad om te besluiten of er in Heemstede een dergelijk beraad komt en zo ja, over welk onderwerp. Ook besluit de gemeenteraad na afloop over de adviezen die het oplevert.

Rollen werkgroep, begeleidingsgroep, burgerberaad en gemeenteraad

De gemeenteraad is opdrachtgever voor een burgerberaad. Een nog op te richten onafhankelijke begeleidingsgroep faciliteert en organiseert het beraad en zorgt ervoor dat een dergelijk beraad in alle zelfstandigheid en onafhankelijkheid zijn werk kan doen en tot adviezen kan komen. Heemstede is één van de acht gemeenten die door de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Ministerie van Binnenlandse Zaken is geselecteerd voor ondersteuning in de uitvoering van het burgerberaad. Na afloop zal de werking van het burgerberaad worden geëvalueerd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio