Vreemd jaar voor Schiphol, aandacht voor veiligheid blijft op peil in 2020

Schiphol – De aandacht voor veiligheid op en rond Schiphol is in 2020 op peil gebleven. Veranderingen door corona brachten nieuwe risico’s mee: ordeverstorend gedrag van passagiers, het desinfecteren van vliegtuigen en het vervoer van vracht in de passagierscabine vragen om extra aandacht.

Schiphol blijft wel draaien

Hoewel het vliegverkeer beperkt is, moeten alle systemen en processen wel blijven draaien. Terwijl veel anders gaat dan normaal, blijft de sector daarbij oog houden voor veiligheid en duurzaamheid. Doordat het aantal vluchten in 2020 sterk afnam, is er in totaal minder sprake van geluidsbelasting en uitstoot.

Inspecteur-generaal Jan van den Bos: “Onder bijzondere omstandigheden hebben we ons werk voortgezet en blijven we aandacht vragen voor risico’s en mogelijke verbeteringen. Veiligheid en duurzaamheid op Schiphol blijven belangrijke thema’s voor de ILT.”

Veiligheidsmanagementsysteem

Na een aanbeveling van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid in 2017 krijgt een nieuw integraal veiligheidsmanagementsysteem steeds meer vorm. Verschillende partijen op Schiphol werken hierbij samen om de risico’s op de raakvlakken tussen de organisaties te verkleinen. De ILT ziet dat het systeem bijdraagt aan de verbetering van de veiligheid. De inspectie ziet ook mogelijkheden om de aanpak te verbeteren en zal ook het komend jaar een oordeel vormen over  uitvoering, voortgang en de effectiviteit van de maatregelen die de sector neemt.

Aantal woningen stijgt

De inspectie ziet dat het aantal woningen en accommodaties dichtbij Schiphol en vliegroutes nog steeds stijgt. In 2020 zijn er 600 woningen en enkele andere accommodaties waar veel mensen bijeenkomen bijgebouwd. Het aantal mensen dat wordt blootgesteld aan externe veiligheidsrisico’s, geluidbelasting en uitstoot neemt daardoor toe.

Corona

Door corona ligt het aantal vliegtuigbewegingen in gebruiksjaar 2020 veel lager. Er zijn dan ook geen overschrijdingen van de externe veiligheidsrisico- en geluidsnormen of de zogenoemde ‘vierde-baan-regel’: waarbij per dag beperkt gebruik wordt gemaakt van een vierde startbaan. Maar de vermindering van het aantal vluchten heeft ook een ander baangebruik en andere vliegpatronen tot gevolg. Rust in het luchtruim geeft mogelijkheden voor kortere aanvliegroutes en visuele naderingen. Dat zorgt voor geluidhinder op afwijkende locaties. De ILT ontvangt hier meldingen over en bespreekt dit met de luchtverkeersleiding.

Er is een duidelijke samenhang te zien tussen de coronamaatregelen aan boord en de toename van misdragingen door passagiers. In gebruiksjaar 2020 worden 746 voorvallen met ordeverstorende passagiers gemeld. Ruim 40% hiervan betreft voorvallen die te maken hebben met het niet dragen van een mondmasker.

Verder moeten vliegtuigen intensiever worden gereinigd. De gebruikte desinfectiemiddelen (biociden) beschikten niet over een toelating in Nederland. Omdat de middelen niet op korte termijn getoetst kunnen worden, geeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een tijdelijke vrijstelling af waarmee 3 middelen door luchtvaartmaatschappijen gebruikt kunnen worden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Verdachten aangehouden voor bankpasfraude

Noord-Holland - De recherche in Kennemerland heeft dinsdag vier verdachten aangehouden op meerdere locaties in het land op verdenking van bankpasfraude. De recherche kwam deze...

Zorgcirkel Torenerf in Wormer ontvangt Roze Loper certificaat

Wormer - Op dinsdag 20 april ontving Zorgcirkel Torenerf uit handen van Joop Schermer van Roze 50+ het Roze Loper certificaat. De Roze Loper is...

Asbestsanering in huurwoningen in beheer van woningcorporaties zelf

Vijf woningcorporaties hebben op maandag 19 april 2021 het zogenaamde Aedesprotocol ondertekend. Het protocol beschrijft hoe asbestsanering in huurwoningen die onder het beheer van...

Realisatie Verkeersplan centrum Uithoorn officieel van start

Uithoorn - Met het plaatsen van het eerste bouwhek door wethouder Jan Hazen, is de realisatie van het Verkeersplan centrum Uithoorn officieel gestart. Vanaf...

Inspraak gebieden duurzame energie opwekking in De Ronde Venen

Gemeente De Ronde Venen werkt hard aan de opwek van duurzame energie. Naast zonnepanelen op daken zoekt de gemeente ook naar gebieden voor de...

Trailerhelling Stommeerweg dicht vanaf 15 mei

Aalsmeer - Vanaf 15 mei tot en met 15 september kunnen particulieren geen gebruik meer maken van de trailerhelling op de Stommeerweg. De helling...

Machineweg Aalsmeer wordt in fases aangepakt

Aalsmeer - Veilig verkeer op de Machineweg voor alle weggebruikers, aanleg van een rotonde bij de kruising met de Catharina Amalialaan, een vrij-liggend fiets-...

RES Holland Rijnland wil energieneutraal zijn in 2050

De Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 van de regio Holland Rijnland is gereed en op 17 juni zal de gemeenteraad van Lisse zich erover buigen....