20.8 C
De Bilt

Woningbouw Spaarndamseweg 466 weer stap dichterbij

De gemeenteraad heeft het stedenbouwkundig programma van eisen voor de Spaarndamseweg 466 in Haarlem bepaald. Het bouwen van nieuwe woningen op dit terrein is daarmee weer een stap dichterbij. Het project heeft de naam Sonneborn-Bloom. Op het terrein wil projectontwikkelaar VORM 150 woningen bouwen. De helft daarvan worden sociale huurwoningen. Daarnaast bouwt VORM ruimte voor een gezinsopvang, kantoorruimte en een inpandige parkeergarage met op het dak een openbaar park.

Voorwaarden, eisen en wensen

In een stedenbouwkundig programma van eisen staan de randvoorwaarden, eisen en wensen van de gemeente voor deze ontwikkeling. Randvoorwaarden zijn de wet- regelgeving voor het gebied. De eisen beschrijven waar de buitenruimte en gebouwen aan moeten voldoen. De wensen zijn wat de gemeente graag wil in een gebied. De ontwikkelaar moet daar aandacht aan besteden in de plannen.

Visie voor Spaarndamseweg

In de ontwikkelvisie Spaarndamseweg staat de basis voor keuzes die in het stedenbouwkundig programma van eisen zijn gemaakt. Er zijn 3 ontwerpprincipes voor het gebied waar het ontwerp aan moet voldoen:

  • Aan de kant van het Spaarne komt een gebouw met 4 tot 6 verdiepingen. Hierin komen maatschappelijke voorzieningen, werkgelegenheid en woningen.
  • Aan het te ontwikkelen gebied grenzen achtertuinen. Het is belangrijk om het plan hier op een goede manier aan te laten sluiten.
  • Er komt een openbare toegankelijke plek voor de buurt met veel groen. De Indischebuurt is een versteende wijk, groen toevoegen is daarom belangrijk, ook voor omwonenden.

Voor het gebied is een spelregelkaart gemaakt. In deze spelregelkaart zijn bouwvlakken opgenomen met een aantal spelregels waarbinnen de ontwikkelaar kan bouwen. Deze spelregelkaart is de basis voor het nieuw op te stellen bestemmingsplan.

Het vastgestelde stedenbouwkundig programma van eisen kunt u bekijken op de besluitenlijst van de gemeenteraad, onder besluitpunt 20.

De volgende stap

De volgende stap is het opstellen van een bestemmingsplan. In het bestemmingsplan leggen we als gemeente de gebruiksmogelijkheden en de bouwmogelijkheden vast voor het project. We beschrijven bijvoorbeeld waar gewoond mag worden en waar geparkeerd mag worden. Ook is hierin te lezen hoe hoog de gebouwen mogen worden. Het bestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast.

Meer informatie over dit project leest u op Woningbouw Sonneborn-Bloom (Spaarndamseweg 466).

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio