4.8 C
De Bilt

Bewoners met een zorgbehoefte moeten in Arnhem makkelijker een passende woning kunnen vinden

Arnhem – Wonen en Zorg zijn urgente thema’s die niet los van elkaar kunnen worden gezien. Daarom is een samenhangende visie nodig. De groeiende groep mensen met een ondersteuningsbehoefte verdient fatsoenlijke huisvesting in de stad. Om dat te bereiken worden duidelijke keuzes gemaakt. Dit staat in de ‘nota Wonen en Zorg’ die het college van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad heeft aangeboden. 

Paul Smeulders, wethouder wonen: “We zitten in een wooncrisis, maar tegelijkertijd hebben we te maken met een veranderende samenstelling van onze maatschappij. Er is vergrijzing, een vluchtelingencrisis en we moeten oog hebben voor de speciale woningen voor mensen met een beperking. Al deze mensen hebben een plek nodig om te wonen. Deze plekken willen we zo goed mogelijk verdelen over de stad, in bestaande en in nog te bouwen woningen.”

Woonzorgvisie

Het is de missie van de gemeente dat alle Arnhemmers in een geschikt en betaalbaar huis wonen in een buurt met voldoende voorzieningen passend bij hun levensfase en zorgvraag. Deze woonzorgvisie geeft handvatten om hierover afspraken te maken met samenwerkingspartners zoals bijvoorbeeld zorgpartijen, marktpartijen en woningcorporaties. 

Spreiding

Om voor iedereen een geschikte woning te vinden zijn veel verschillende vormen van wonen en woningen nodig. Het toevoegen van passende en betaalbare woningen is voor de gemeente heel belangrijk vanwege de huidige schaarste en de verwachtte toekomstige groei van de vraag. Daarnaast is het noodzakelijk dat we de bestaande woningvoorraad beter benutten en de schaarse betaalbare woningen bewust verdelen. 

De gemeente streeft naar diversiteit en veerkracht van alle Arnhemse wijken bij het aangaan van deze uitdagingen. De uitdagingen pakken we, samen met de samenwerkingspartners, zo goed mogelijk aan vanuit de Arnhemse keuzes rondom wonen en zorg. Hierin zoeken we een goede balans tussen Arnhemmers met een zorg- of begeleidingsbehoefte en regulier woningzoekenden. We zoeken naar ruimte voor geclusterd (hofjes) wonen, collectieve woonvormen, flexwonen en woonvormen voor hen die in een wijk niet goed kunnen wonen.

Effecten van het beleid

De gemeenten wil het aantal woningen dat passend en toegankelijk is voor Arnhemmers met een beperking vergroten; denk bijvoorbeeld aan prikkelarme- of rolstoeltoegankelijke woningen. Er moeten voldoende huizen en de juiste ondersteuning zijn voor mensen die uitstromen uit maatschappelijke opvang of instellingen. Voor ouderen die niet meer geheel zelfstandig kunnen wonen is het belangrijk dat er doorstroommogelijkheden naar een woning in de buurt zijn die past bij hun levensfase en zorgbehoefte. Daarnaast is het de ambitie dat in alle Arnhemse wijken de komende jaren geclusterde woonvormen ontstaan voor ouderen en andere bewoners. 

Een ander speerpunt is dat in nieuwbouwprojecten standaard gevraagd wordt wat er kan worden toegevoegd voor bijzondere doelgroepen. Daarbij betrekken we ervaringsdeskundigen om ervoor te zorgen dat ook de juiste keuzes worden gemaakt.

spot_img

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

spot_img

Nieuws uit deze regio