Drie scenario’s Masterplan Veluwezoom

Rheden – De scenario’s voor het Masterplan Veluwezoom zijn klaar. Er zijn drie scenario’s opgesteld waaruit de gemeenteraden van Rheden en Rozendaal in het najaar een keuze moeten maken om de toekomst van de Veluwezoom veilig te stellen. Het gekozen scenario zal de basis vormen voor het Masterplan Veluwezoom.

Masterplan Veluwezoom

Het doel van het Masterplan Veluwezoom is het brengen van ‘Meer evenwicht tussen recreatie, natuur en omgeving’. Met dat doel voor ogen zijn de gemeenten Rheden en Rozendaal en Natuurmonumenten in het voorjaar van 2021 begonnen met een groot inspraaktraject met belanghebbenden.

Om deze ambitie te realiseren is een klankbordgroep samengesteld uit vertegenwoordigers van eigenaren, bewoners, gebruikers, ondernemers en andere belanghebbenden in het gebied. In de maanden juni en juli zijn uit de samenwerking met de klankbordgroep drie mogelijke scenario’s voortgekomen voor de toekomst van de Veluwezoom.

Drie scenario’s

De drie scenario’s onderscheiden zich vooral in de mate waarin het natuurgebied toegankelijk is voor gemotoriseerd verkeer en op de effecten daarvan op de natuur.

Scenario A: elektronische toegangspoorten

Alle wegen in het gebied blijven open. Om de overlast op de piekmomenten te verminderen, komen er elektronische toegangspoorten die ervoor kunnen zorgen dat de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer wordt beperkt.

Scenario B: alleen route Rheden > Paviljoen > De Steeg toegankelijk

Alleen de noordzijde van het gebied blijft toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Auto’s, motoren en bromfietsers mogen alleen op de route Rheden > Paviljoen > De Steeg (in één richting) rijden. De parkeerplaats Beekhuizen blijft bereikbaar en als extra maatregel wordt op drukke dagen een (elektrische) busverbinding door het gebied geïntroduceerd.

Scenario C: doorgaand gemotoriseerd verkeer over de Posbank niet meer mogelijk

Doorgaand gemotoriseerd verkeer over de Posbank is niet meer mogelijk; de parkeerplaatsen langs de randen van het gebied blijven bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer. Op drukke dagen rijdt een (elektrisch) busje tussen station Rheden en het Paviljoen voor bezoekers die naar de Posbank willen. Dit scenario is uit te breiden met de realisatie van twee nieuwe transferia langs de A348 in combinatie met twee permanente busverbindingen door het gebied.

De drie scenario’s zijn in een onderzoek naast elkaar gezet en vergeleken. Daarbij is ook ingegaan op de effecten en kosten van elk scenario en op de bijdragen die ze leveren aan de toekomst voor het natuurgebied.

De volgende stappen

Het scenario-onderzoek wordt, samen met de reacties van de klankbordgroep, ter besluitvorming aan de colleges van Rheden en Rozendaal voorgelegd. De gemeenteraden van Rheden en Rozendaal bespreken de scenario’s in een gemeenschappelijke, voorbereidende vergadering op 5 oktober. In oktober en november nemen de gemeenteraden een besluit over welk scenario de basis vormt voor het Masterplan Veluwezoom.

In de periode na de raadsbesluiten wordt het gekozen scenario uitgewerkt tot een Masterplan met uitvoeringsprogramma. Hierbij komen ook de benodigde maatregelen en kosten aan bod en wordt ingegaan op fasering en planning van de uitvoering. Rond de jaarwisseling 2021/2022 zal het Masterplan gereed zijn.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Advertentie

spot_img