23.7 C
De Bilt

Nieuw rivierklimaatpark langs de IJssel: denk mee over de uitwerking van het plan!

Tussen Arnhem en Giesbeek moet langs de IJssel een uniek rivierklimaatpark komen dat zorgt voor toegankelijke uiterwaarden, die klimaatextremen kunnen blijven opvangen. 9 partijen werken aan een plan, waarin ruimte is voor de rivier, bedrijven, natuur, scheepvaart en recreatie. Van 20 juni tot en met 31 juli kan iedereen zijn reactie geven op het startdocument Planuitwerkingsfase Rivierklimaatpark IJsselpoort. Dit document vormt het vertrekpunt voor de voorbereiding van allerlei ruimtelijke besluiten die het rivierpark mogelijk maken en voor het milieueffectrapport, dat hiervoor wordt opgesteld.

Het startdocument beschrijft de manier waarop belanghebbenden kunnen participeren bij het uitwerken van de plannen, de varianten die worden onderzocht, de (milieu)effecten die worden beoordeeld en de wijze waarop de 9 partijen tot een voorkeursvariant komen.

Reactie geven

Belanghebbenden kunnen van donderdag 20 juni tot en met woensdag 31 juli 2024 hun reactie geven op het startdocument. Alle stukken zijn digitaal in te zien op www.rivierklimaatpark.nl. Ook ligt het document gedurende deze periode ter inzage in de gemeentehuizen van de gemeenten Rheden, Zevenaar en Westervoort en het huis der provincie van de provincie Gelderland.

Inloopbijeenkomst rivierklimaatpark

Op donderdag 27 juni is er een inloopbijeenkomst in Zalencentrum Wieleman, Dorpstraat 11 in Westervoort. Belangstellenden zijn welkom bij de informatiebijeenkomst van 16.00 tot 17.30 uur en 19.00 tot 21.00 voor vragen en meer informatie. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Vervolg

De 9 partijen bepalen op basis van de adviezen en reacties of er aanvullende varianten onderzocht moeten worden, of het onderzoeksplan voor het milieueffectrapport compleet is en of aanpassingen van het participatieproces nodig zijn. Daarna vindt de beoordeling van de varianten plaats. Op basis hiervan wordt naar verwachting begin 2025 een voorkeursvariant gekozen, die vervolgens wordt uitgewerkt tot het definitieve plan. De bevoegde gezagen leggen naar verwachting begin 2026 de ontwerpbesluiten en ontwerp-vergunningen inclusief het bijbehorende milieueffectrapport ter inzage. Wij verwachten dat eind 2030 alle werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Samenwerken

De gemeenten Arnhem, Duiven, Rheden, Westervoort en Zevenaar, waterschap Rijn en IJssel, provincie Gelderland, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Natuurmonumenten werken in het project Rivierklimaatpark IJsselpoort samen met inwoners, boeren, ondernemers en andere belanghebbenden aan een plan voor een uniek rivierpark tussen Arnhem en Giesbeek. In dit plan komen veel doelen en ambities samen. Het omvat ruimte voor de rivier, bedrijven, natuur, scheepvaart en recreatie. Rivierklimaatpark IJsselpoort is een veelzijdig project dat zorgt voor toegankelijke uiterwaarden die klimaatextremen kunnen blijven opvangen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio