23.8 C
De Bilt

nieuwbouw Wijchen-West: €4,5 miljoen voor bereikbaarheid

Wijchen – De gemeente Wijchen ontvangt €4,5 miljoen van de Rijksoverheid voor het nieuwbouwproject Wijchen-West. Wethouder wonen en ruimtelijke ordening Geert Gerrits: “We zijn erg blij met deze bijdrage. Dit helpt enorm om Wijchen-West goed aan te sluiten op het regionale netwerk.”

Met dit geld gaat de gemeente fietspaden aanleggen, inclusief een tunnel onder het spoor voor fietsers en voetgangers. Zo wordt het regionale fietsnetwerk versterkt met twee doorgaande fietsverbindingen. “Als gemeente stimuleren wij natuurlijk dat mensen meer op de fiets stappen en minder de auto pakken. Dat is goed voor je gezondheid en het klimaat. Met deze fietsverbindingen versterken we de bereikbaarheid van Wijchen. Tegelijk verlichten we de autodrukte in de gemeente en op termijn, als de snelfietsverbinding wordt doorgetrokken naar Oss-Den Bosch, wellicht ook op de A50”, aldus wethouder Gerrits.

Van noord naar zuid

In noord-zuidelijke richting wordt de fietsroute doorgetrokken langs de Drutenseweg (N845). Hierdoor ontstaat ook een betere verbinding met de dorpskernen van Druten, Bergharen, Hernen en Balgoij. En met de carpoolplaats aan de A326.

Van oost naar west

In oost-westelijke richting sluit de gemeente de wijk aan op de snelle fietsverbinding langs het station en het centrum naar Nijmegen. In de regionale mobiliteitsplannen is de ambitie om de bestaande snelle fietsroute tussen Nijmegen en station Wijchen door te trekken naar Oss. De verbeterde oost-westelijke fietsverbinding door Wijchen–West (De Beemd) is daar onderdeel van.

Meer subsidies

Deze subsidie komt uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT). Met het MIRT wil de Rijksoverheid de bereikbaarheid, veiligheid en ruimtelijke inrichting van Nederland bevorderen. De subsidieaanvraag is in nauwe samenwerking opgesteld met de regio en de provincie. Wethouder Gerrits: “Goed om te zien dat de regionale samenwerking rondom de Woondeal en de Groene Metropoolregio zijn vruchten afwerpt. Voor dit project zijn in verhouding veel infrastructurele investeringen nodig. Dat komt door de ligging aan provinciale wegen met aansluitingen op de A326 en A50. Daarnaast wordt het gebied doorsneden door het spoor. Daarom werken we er hard aan om naast deze subsidie meer geldbronnen aan te spreken voor Wijchen-West.”

Nieuwbouwproject

Er komen in Wijchen-West 1.300 nieuwe woningen voor starters, senioren, gezinnen en kleine huishoudens. Een groot deel van de woningen bestaat uit sociale huur of krijgt een koopprijs die lager ligt dan gemiddeld. Momenteel wordt gewerkt aan het stedenbouwkundig plan. Dat vormt de basis voor het bestemmingsplan. De werkzaamheden voor het regionaal fietsnetwerk worden meegenomen in het ontwerp en de uitvoering van de nieuwbouwwijk. Meer informatie over dit project staat op www.nieuwbouw-wijchenwest.nl.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio