15.5 C
De Bilt
donderdag, 28 september 2023

Nijmegen krijgt 24 miljoen euro extra voor mobiliteitsmaatregelen om woningbouw mogelijk te maken

Nijmegen heeft samen met het Rijk en regio afspraken gemaakt om de komende jaren de leefomgeving, bereikbaarheid en economie te versterken én in totaal 8.750 nieuwe woningen te bouwen. Omdat te realiseren zijn grote aanpassingen aan de infrastructuur nodig zoals het aanleggen van straten, fietspaden en andere mobiliteitsmaatregelen. Het Rijk stelt voor Nijmegen extra 24 miljoen euro beschikbaar om te zorgen dat hiermee de woningbouw versneld kan worden. Zonder extra investeringen worden nieuwe woningen – letterlijk en figuurlijk – onbereikbaar.

Extra Rijksgelden

De extra Rijksgelden zijn bedoeld voor Winkelsteeg en de Stationsomgeving. In deze gebieden worden tot 2030 ongeveer 7.500 woningen gerealiseerd waarvan tweederde betaalbaar. Zo wordt er in Winkelsteeg infrastructuur aangepast ten behoeve van de voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en de auto op de S100 en de Nieuwe Dukenburgseweg. En worden er aanpassingen gedaan om de Kanaalzone-Zuid beter bereikbaar te maken.

Ook het Statonsgebied wordt beter bereikbaar gemaakt door bijvoorbeeld betere fietsroutes aan te leggen, verbeterde toegankelijkheid van de westentree en de aanpak van het Vissersterrein.

De gemeente Nijmegen en samenwerkende partners zijn heel blij met de extra gelden van het Rijk om de woningbouw te versnellen. De afspraken zijn in goed overleg tot stand gekomen. Wethouder Noël Vergunst, Stedelijke Ontwikkeling: “Maar we realiseren ons ook dat we er nog niet zijn gezien de uitdagingen die op ons afkomen. Daarom wil Nijmegen samen met het Rijk en regio nadere afspraken maken over gebiedsontwikkeling, aanpak stikstof, versterking van het landschap, de natuur en energie, bereikbaarheid en energienetwerken”.

Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley

Deze nieuwe Rijksgelden komen voort uit de samenwerking via de Woondeal regio Arnhem-Nijmegen en nieuwe afspraken die staan in de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley,, die de afgelopen jaren werd opgesteld door het Rijk, twee provincies, drie waterschappen, twee regio’s en 26 gemeenten. Om uitvoering te geven aan de Verstedelijkingsstrategie, maakten de partijen afgelopen donderdag langjarige afspraken.

In juni heeft de gemeente Nijmegen al 82 miljoen euro gekregen voor versnelling van woningbouw (inclusief Dukenburg). De nieuwste middelen dragen bij om ook tot en met 2030 door te kunnen bouwen.

Woondeal

Sinds 2020 werkt Nijmegen nauw samen met het Rijk en de Regio om afspraken uit de Woondeal te realiseren. Met deze woondeal worden de krachten van de verschillende overheidslagen gebundeld met als doel het functioneren van de woningmarkt in de regio Arnhem-Nijmegen structureel te verbeteren, de bouwproductie met oog voor circulariteit en duurzaamheid op niveau te brengen en de leefbaarheid te vergroten. Die samenwerking heeft inmiddels al 165 miljoen aan Rijksgeld opgeleverd:

• Stationsgebied 3.500 woningen t/m 2030: 89 miljoen euro
• Kanaalzone: 5.250 woningen t/m 2030: 73 miljoen euro
• Overige 3 miljoen euro naar huisvesting voor aandachtsgroepen zoals dak- en thuisloze mensen, statushouders, mensen met een zorgvraag, studenten en andere spoedzoekers elders in de stad.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio