13.9 C
De Bilt

Nijmegen steunt cultuursector in coronatijd

Nijmegen steunt de cultuursector met 4,9 miljoen. Dit geld is bestemd om de gevolgen van de coronamaatregelen in 2021 zoveel mogelijk op te vangen en om de culturele sector snel weer op te laten starten.  2,2 miljoen daarvan komt van het rijk.

Ook cultuursector hard geraakt

De cultuursector wordt hard geraakt door de coronacrisis. Culturele organisaties zijn een groot deel van het afgelopen jaar dicht geweest of beperkt open. Dit heeft een groot effect op de directe inkomsten van de organisaties en hun voortbestaan. Naast de organisaties zijn veel makers en initiatieven getroffen. Wethouder Noël Vergunst: “In de komende periode moet de gemeente samen met het veld vol inzetten op herstel en ondersteuning van de culturele sector. Want anders valt er straks weinig meer te beleven.”

Verdeling

In het Actieplan Cultuur reserveert de gemeente € 3.9 miljoen voor ‘overbrugging en herstel’. Hiervan is € 3,4 miljoen voor de ondersteuning van culturele organisaties die subsidie krijgen van de gemeente en van culturele organisaties die belangrijk zijn voor de Nijmeegse culturele infrastructuur. Het gaat om middelen om de tijdelijke nood te lenigen totdat de eigen inkomsten weer toenemen. Daarnaast is 5 ton beschikbaar om de culturele sector weer snel op te laten starten, onder andere voor nieuwe projecten, opdrachten aan makers en voor culturele amateurorganisaties.

Weerbaar en wendbaar

Verder reserveert de gemeente Nijmegen 1 miljoen voor het ‘weerbaar en wendbaar’ maken van de cultuursector. Hiermee kan de sector zich op de toekomst voorbereiden met bijvoorbeeld nieuwe werkvormen, presentatievormen en verdienmodellen. De gemeente stimuleert innovatie, samenwerking en kennisuitwisseling, zowel lokaal als regionaal. De indeling is voorlopig. Het rijk heeft alleen voor de eerste helft van 2021 middelen beschikbaar gesteld. In totaal heeft het ministerie van OCW voor alle gemeenten in Nederland 150 miljoen euro beschikbaar voor noodsteun aan culturele instellingen. Daarnaast is de provincie bezig met een ondersteuningsfonds voor de culturele sector op regionaal niveau.

Uitvoering

Na vaststelling van het Actieplan Cultuur Nijmegen en de bijbehorende middelen start de uitvoering met verschillende subsidieregelingen. Daarbij neemt de gemeente de input van de cultuurmakers mee. Het Actieplan Cultuur is vastgesteld door het college. De raad beslist binnenkort over het beschikbaar stellen van de rijksmiddelen voor Cultuur.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio