Portefeuilleverdeling college van burgemeester en wethouders 2018-2022

Arnhem – Het coalitieakkoord en de portefeuilleverdeling van Arnhem werd 25 mei om 16.00 uur in de Burgerzaal van het Stadhuis gepresenteerd.

800px 14. Ahmed Marcouch - Regio Online
Wikipedia-Partij van de Arbeid – Flickr: 14. Ahmed Marcouch

Ahmed Marcouch (1966, PvdA, burgemeester)

Ahmed Marcouch (PvdA) was van 2006 tot 2010 stadsdeelvoorzitter in de Amsterdamse wijk Slotervaart. Van 2010 tot maart 2017 was hij lid van de Tweede Kamer. Voor hij politiek actief werd, werkte hij tien jaar bij de politie. In die tijd volgde hij tevens de lerarenopleiding maatschappijleer en gaf hij les aan een ROC in Amsterdam. Hij was van 2003 tot 2005 beleidscoördinator jeugd en veiligheid bij het stadsdeel Zeeburg in Amsterdam.
 Openbare orde en veiligheid
 Veiligheidshuis
 Regionale samenwerking
 Externe relaties
 Integriteit
 Lobby
 G32 Algemeen bestuur
 Herdenken

cathelijne bouwkamp - Regio Online
Cathelijne Bouwkamp (1972, GroenLinks, 1e locoburgemeester)

Cathelijne Bouwkamp is sinds 2014 fractievoorzitter GroenLinks. Ze vervulde diverse banen in de culturele sector en was manager van een opleidingsinstituut. Daarna werkte ze als adviseur wonen bij een adviesbureau en als beleidsadviseur bij ArtEZ.
 Duurzaamheid
 Groen
 Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet
 Openbare ruimte
 Asielzaken
 Vluchtelingenzaken
 Dierenwelzijn
 Project Oostelijk centrumgebied
 Project Centrum Zuid
 G32 fysieke pijler

Roeland vander Zee 02 - Regio Online
Roeland van der Zee (VVD, 2e locoburgemeester)

Roeland van der Zee is sinds 2006 raadslid voor de VVD. In het dagelijks leven is hij adviseur op gebied van risicomanagement en verzekeringen bij grote bouw- en infrastructurele projecten.
 Vastgoed
 Grondzaken
 Mobiliteit: inclusief duurzame mobiliteit
 Zorg: Wmo, sociale wijkteams, inkoopmodule spec. zorg / deelname regionaal b.o. , publieke gezondheid ca., huiselijk geweld en kindermishandeling
 Project Blauwe Golven
 Project Stadsblokken-Meinerswijk
 Project Arnhem Centraal

D66 de Vroome 252 - Regio Online
Hans de Vroome (1954, D66, 3e locoburgemeester)

Hans de Vroome is sinds 2011 raadslid voor D66. De Vroome is eigenaar van een Management- en Adviesbureau dat opdrachten uitvoert voor vervoerders en overheden. Daarvoor was hij algemeen directeur van de openbaar vervoer onderneming in Oost Nederland. Van huis uit is Hans de Vroome verkeerskundige.
 Cultuur en erfgoed
 Onderwijs: inclusief bibliotheek en volksuniversiteit
 Jeugd/Jeugdzorg
 Evenementen
 Toerisme en recreatie
 Privacy
 Project binnenstad
 Project Gele Rijdersplein / Jansbeek boven water

Martien Louwers - Regio Online
Martien Louwers (1979, PvdA, 4e locoburgemeester)

Martien Louwers is sinds 2006 raadslid voor de PvdA en sinds 2010 fractievoorzitter. In het dagelijks leven werkt ze als adviseur public affairs voor NOC*NSF.
 Werk en Inkomen
 Wijksturing en Wijkzaken
 Schulddienstverlening
 Inclusie: inclusief diversiteit, emancipatie, integratie
 Welzijn: Maatschappelijke opvang, ouderenbeleid en vrijwilligers- en mantelzorgbeleid.
 Burgerparticipatie.

Ronald Paping 1 - Regio Online
Ronald Paping (1969?, GroenLinks, 5e locoburgemeester)

Ronald Paping is sinds 2007 algemeen directeur van de Woonbond.
Voor zijn komst naar de Woonbond was Paping werkzaam bij de Abvakabo FNV waar hij gedurende tien jaar diverse functies bekleedde. Van 2002 tot 2006 was hij lid van het dagelijks bestuur en coördinator van het arbeidsvoorwaardenbeleid bij de Abvakabo. Van huis uit is Paping econoom.
 Financiën
 Wonen
 Armoedebeleid
 Vergunningen en handhaving
 Project Malburgen
 Project Presikhaaf
 Project Park Lingezegen

Jan van Dellen - Regio Online
Jan van Dellen (1967, VVD, 6e locoburgemeester)

Jan van Dellen werkt als country manager Benelux bij softwareleverancier Infor .Voor hij daar in 2016 startte was hij verkoopdirecteur bij EMC en vervulde hij tien jaar een managementfunctie bij Oracle.
 Economische Zaken/ Acquisitie: Van Bedrijven Weten, circulaire economie, G32 economische pijler, regio, provincie, city-marketing
 Sport
 Publieke dienstverlening
 Automatisering
 Personeel en Organisatie
 Bedrijfsvoering
 Communicatie
 Project Kleefse Waard

coalitieakkoord 2018-2022

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Advertentie

spot_img