10.1 C
De Bilt
vrijdag, 24 maart 2023

Regiodeal Gezonde groei in de regio Arnhem-Nijmegen

Nijmegen – ‘We hebben al een regiodeal, en willen graag het Rijk als partner’ Met dit motto heeft de stedelijke regio Arnhem-Nijmegen een voorstel gedaan aan het Kabinet. Minister Schouten wil regiodeals sluiten om met gerichte acties regio’s te helpen bij het vergroten van de brede welvaart en het zoeken van oplossingen voor economische, sociale en ecologische opgaven.

Regionale overheden, bedrijven en kennisinstellingen vragen het Kabinet om gezamenlijk te werken aan het versterken van de regio Arnhem-Nijmegen. In een regiodeal doen zij concrete voorstellen om economische, sociale en duurzame ontwikkelingen te stimuleren die goed zijn voor de regio, maar die ook stevig bijdragen aan de nationale opgaven op deze terreinen. Het gaat dan onder meer om het ontwikkelen van nieuwe technieken voor gezond leven en het verder uitbouwen van de bijzondere positie van de regio op het gebied van chiptechnologie.
 
In het voorstel wordt het Rijk uitgenodigd om bij te dragen en mee te doen aan vier concrete projecten en programma’s:
De ontwikkeling van de NovioTech Campus waar belangrijke kennis en innovatie op het gebied van chip- en semiconductortechnologie samen komt die uniek is in Nederland en de wereld. Het uitbouwen dit economische cluster in de regio Arnhem-Nijmegen is goed voor onze regionale economie en werkgelegenheid, maar ook voor de internationale concurrentiepositie van Nederland. Daarom wil de regio samen met de rijksoverheid zich sterk maken voor een internationaal innovatiecentrum voor chiptechnologie (CITC).

Kennis en ervaring

Nederland staat voor een ongekende opgave als het gaat om de energietransitie en het verduurzamen van steden en regio’s. Arnhem huisvest veel bedrijven en instellingen met kennis en ervaring op het gebied van energie die daar een cruciale bijdrage aan kunnen leveren. De regio loopt ook voorop als het gaat om het delen van kennis met andere (Europese) steden en regio’s over de uitdagende transformatie naar een duurzame en leefbare omgeving. Zo is Nijmegen dit jaar European Green Capital. De regio wil zich daarom opwerpen als een zogeheten living lab waar onder meer kennis wordt gedeeld en nieuwe concepten worden bedacht.
In de regio vinden baanbrekende innovaties plaats op het gebied van patiëntgerichte technologie. Vernieuwingen die mensen in Nederland en wereldwijd helpen om langer gezond en onafhankelijk te blijven. Met hulp van het Rijk kan dit TopFit-programma nog meer resultaten boeken en het leven van heel veel mensen verbeteren.
Samen met het Rijk kan nog intensiever worden geïnvesteerd in oplossingen voor onze digitale privacy en veiligheid; cruciale vraagstukken in een wereld die steeds meer afhankelijk is van digitale technologie. In de regio Arnhem-Nijmegen willen we de al aanwezige ervaring en samenwerking tussen kennisinstellingen en vooraanstaande partners in energievoorziening en gezondheidszorg verder vergroten via het Digital Privacy & Security Initiative.
 

Eigen regiodeal

De regio Arnhem-Nijmegen sloot al eerder een eigen regiodeal waarin wordt samengewerkt op thema’s als arbeidsmarktbeleid, cultuur en vestigingsklimaat. De focus ligt daarbij op de topsectoren energy, health & technology en food. Met dit bestuursakkoord en een investeringsagenda geven regionale overheden met steun van bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen de komende tien jaar een extra impuls aan de ruimtelijk economische structuur. Op dit moment investeren de gezamenlijke partijen al 100 miljoen, met de ambitie om dit te laten groeien naar 500 miljoen. De ambitie is dat economie, leefomgeving en sociale samenhang worden verbeterd en in balans met elkaar groeien. Zo kunnen steeds meer inwoners meedoen en meeprofiteren van de hier aanwezig kansen.
De regio Arnhem-Nijmegen heeft met een eigen ‘deal’ al een belangrijke stap naar een gezonde groei gezet, maar is blij dat het Rijk kansen biedt om concrete plannen meer impact te geven en kansrijke ideeën een noodzakelijke extra stimulans te geven.

Partners

Het voorstel aan het Kabinet is gedaan door de stuurgroep Investeringsagenda Arnhem-Nijmegen, bestaande uit bestuurlijke vertegenwoordiging van Arnhem, Nijmegen, Provincie Gelderland en de burgemeester van Overbetuwe namens de brede gemeentelijke samenwerking GO Arnhem-Nijmegen. Het voorstel wordt ondersteund door The Economic Board (TEB Arnhem-Nijmegen, met Wageningen), waarin bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen in de regio en de regionale overheden vertegenwoordigd zijn.
spot_img

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

spot_img

Nieuws uit deze regio