16.7 C
De Bilt

Risicokaart brengt risico’s in beeld

Arnhem – Sinds 2006 heeft iedere inwoner toegang tot de website www.risicokaart.nl. Deze website is ontstaan op advies van de commissie Oosting die onderzoek deed naar de vuurwerkramp in Enschede. Toen wisten de meeste omwonenden niet dat er midden in hun woonwijk een grote vuurwerkopslag stond.

Risico’s in beeld gebracht

Inmiddels zijn vrijwel alle risicovolle situaties in beeld gebracht. Van overstromingsrisico’s tot natuurbranden. Maar ook de bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of ze opslaan zoals  tankstations en chemiebedrijven.

Strenge veiligheidseisen

Voor gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen gelden in Nederland strenge veiligheidseisen. De kans op een ongeval is klein, maar er kan iets misgaan waardoor er giftige stoffen vrijkomen zoals, chloor of ammoniak. Deze stoffen schaden de volksgezondheid en leiden mogelijke tot irritaties aan de luchtwegen, huid en ogen en misselijkheid. Langdurig inademen van een hoge concentratie gevaarlijke stof kan blijvende schade aan de longen of zelfs overlijden veroorzaken.

Ontruiming bij gevaarlijke stoffen

Als er gevaarlijke stoffen vrijkomen, alarmeren de hulpdiensten je direct door deur aan deur te gaan en zo de directe omgeving van het incident  te ontruimen, het inzetten van NL-alert en/of het activeren van de sirene. Bij de eerste twee methodes ontvang je advies hoe te handelen. Bij het afgaan van de sirene verzoeken we je naar binnen te gaan, ramen en deuren te sluiten en het nieuws te volgen.

Natuurlijk kun je zelf ook enkele maatregelen treffen. De online risicokaart helpt je daarbij. Als je op de risico’s klikt, verschijnt een nieuw venster. Hier staat wat het risico betekent, wat er kan gebeuren en wat je zelf kunt doen wanneer zich een calamiteit voordoet.

Wat doen bij ongeval met gevaarlijke stoffen?

Voor gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen gelden strenge veiligheidseisen. De kans op een ongeval is klein, maar er kan natuurlijk altijd iets misgaan. Denk bijvoorbeeld aan brand bij bedrijf of een ongeval op de weg, het spoor of het water.

Instructies Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Als er gevaarlijke stoffen vrijkomen, klinkt de sirene in de omgeving van het gevaar of alarmeren we je via een NL-Alert bericht. Volg de instructies op en lees de informatie op de crisiswebsite van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (www.crisisglz.nl). Via onze woordvoerder informeren de (regionale) nieuwszenders je ook over het incident en wat te doen (het handelingsperspectief).

Als je buiten bent, ga dan zo snel mogelijk ergens naar binnen. Lukt dat niet, ga dan weg van het ongeval en loop of rij dwars op de wind met een (natte) doek voor je neus en mond.

Giftige of gevaarlijke stoffen in en rond het huis

Gevaarlijk stoffen bevatten eigenschappen zoals brandgevaarlijk, explosiefbijtend of giftig. Maar hoe gevaarlijk is giftig? Immers een wijsheid die sinds de 16de eeuw wordt gebruikt, is de zin ‘de hoeveelheid maakt het vergif’. Deze waarheid maakt het ook lastig om te duiden wat een gevaarlijke stof is. Rottende etensresten of schilderen in een slecht geventileerde ruimte kunnen al vervelende klachten veroorzaken. Geur is in deze situaties een raadzaam signaal om snel te ventileren en maatregelen te treffen.

Middelen in het keukenkastje

Daarnaast zijn er de ‘keukenkastjesmiddelen’ zoals ontstoppers, geconcentreerde schoonmaakmiddelen of chloorbleekmiddelen waarvan je op voorhand vast het vermoeden heeft dat ze gevaarlijke stoffen bevatten. Op de etiketten van dergelijke middelen ziet u vaak een rood gekanteld vierkantje met een zwart uitroepteken erin. Producten met zo’n symbool zijn gevaarlijk en leveren bij opname via de mond of huid en bij inademen irritatie op, sommige producten kunnen schadelijk, giftig of bedwelmend zijn.

Giftige stoffen

Een minder voorkomend picogram in en rond het huis is het gekantelde rode vierkantje met een doodshoofd. Dit betekent dat het product een giftige stof bevat. Opname door de mond, via de huid of bij inademen levert ernstig gevaar op en kan zelfs dodelijk zijn. Voorbeelden zijn winterproducten met methanol zoals bepaalde antivriesmiddelen, bestrijdingsmiddelen  en kwik.

Zorg in ieder geval dat je zorgvuldig omgaat met producten die dergelijke pictogrammen bevatten en sla ze op buiten het bereik van kinderen. Mocht het toch misgaan, neem dan direct contact op met de huisarts of 112.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio