2.1 C
De Bilt

Toekomstvisie 2035: de kracht van Wijchen

Hoe ziet Wijchen de toekomst voor zich? Welke opgaven en uitdagingen komen we tegen? En belangrijker nog: hoe gaan we hiermee om? Het Strategisch Kompas, de toekomstvisie van gemeente Wijchen, geeft richting, sturing en focus aan het beleid voor de komende jaren. Het college van B en W heeft de concept visie deze week voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad bespreekt deze notitie op 20 oktober.

Door gesprekken met de samenleving

Burgemeester Marijke van Beek: “De toekomstvisie is tot stand gekomen in gesprek met de samenleving. Dat hebben we gedaan met een beeldenbank, toekomsttafels, een scholierendebat, een kinderburgemeesterbijeenkomst, een jongerencafé, ondernemersbijeenkomst en een dorpentoer. Wijchen heeft veel om trots op te zijn, dat blijkt uit de vele gesprekken die we hebben gevoerd. En dat mogen we best meer uitstralen! Op basis van de opgehaalde informatie en ideeën hebben we een koers bepaald. Deze is uitgewerkt in de toekomstvisie”.

De kracht van Wijchen

Wijchen wil groeien naar een krachtige, verbindende gemeente met ongeveer 45.000-50.000 inwoners. Dit om de vergrijzing tegen te gaan en om jongeren een plek te geven. Om voorzieningen in stand te houden en om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Daarnaast levert Wijchen graag een bijdrage aan de regionale woningbouwopgave. Wijchen blijft bruisen en is ook in 2035 een dorpse gemeente met stadse allure. Wijchen wordt nog groener, zet in op duurzame innovatieve ontwikkelingen, en kiest daarbij voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Een prettige leef- en werkomgeving met een goede balans tussen groei, welvaart en welbevinden staat hierbij centraal. Om dit voor elkaar te krijgen zoekt de gemeente actief de samenwerking op. Met inwoners, ondernemers, partners en in de regio.

Zes speerpunten in Toekomstvisie

Burgemeester Marijke van Beek: “Helaas kunnen we niet in een glazen bol kijken. We moeten daarom goed kijken naar alle thema’s die nu én in de toekomst belangrijk zijn, en proberen die aan elkaar te verbinden. Dat is een hele uitdaging. Het goed formuleren van onze opgaven en hoe we eraan gaan werken, is best lastig geweest. We willen namelijk recht doen aan de input die is gegeven en we willen ervoor zorgen dat het voor mensen herkenbaar is. Aan de andere kant vraagt een Strategisch kompas ook dat we echt loskomen van wat er nu speelt en dat we verder vooruit kijken. Ook hier hebben we op ingezet.

Geen problemen oplossen die in toekomst geen probleem meer zijn

Anders proberen we een probleem op te lossen dat in de toekomst misschien geen probleem meer is. Bijvoorbeeld dat we nog meer ruimte geven aan de auto terwijl de verwachting naar de toekomst is dat we vaker de fiets gaan gebruiken en dat er minder auto’s op de weg zijn omdat we auto’s meer gaan delen met elkaar. Door hier goed op in te spelen, kunnen we juist de omgeving, de straten in de wijk, veel groener maken zodat het nog prettiger wordt om te leven en te bewegen. Ook dat is een uitgesproken wens van onze inwoners, ondernemers en partners.

Met dit kompas hebben we een mooie richtinggevende basis voor de plannen die we de komende jaren gaan uitwerken.” In de toekomstvisie zijn zes speerpunten uitgewerkt: ‘voldoende woningen’, ‘aantrekkelijke wijken en kernen’, ‘iedereen aan het werk’, ‘sterke en sociale samenleving’, ‘energieneutraal en fossielvrij’ en ‘krachtige samenwerking’. U leest de complete uitwerking op www.wijchen.nl/2035.

Hoe nu verder?

De gemeenteraad neemt op 20 oktober 2022 een besluit over het Strategisch Kompas. Zodra de toekomstvisie is vastgesteld, maakt de gemeente een publieksversie, zodat iedereen er op een laagdrempelige manier kennis van kan nemen. De toekomstvisie vormt de basis voor de koers en het werk van de gemeente naar 2035 toe.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio