Eigen bijdrage voor Wmo begeleiding en dagbesteding omlaag

Steenbergen – Vanaf 01-01-18 bedraagt in gemeente Steenbergen de eigen bijdrage voor Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) begeleiding en dagbesteding €17,60 per periode van vier weken. Op dit moment is deze eigen bijdrage inkomensafhankelijk. Afgelopen donderdag (30-11-17) heeft de gemeenteraad er mee ingestemd dat dit vanaf januari 2018 niet meer het geval is. Deze verlaging geldt alleen voor Wmo begeleiding en dagbesteding en niet voor overige Wmo voorzieningen.

Waarom wordt de eigen bijdrage verlaagd?

In 2016 kwamen er vanuit de landelijke media signalen dat de eigen bijdrage voor Wmo-cliënten een drempel kan zijn waardoor de zorg stopgezet wordt. Naar aanleiding van deze berichten hebben de Brabantse Wal gemeenten hier onderzoek naar gedaan. Hieruit bleek dat het vooral problematisch is wanneer cliënten van Wmo begeleiding en dagbesteding zorg mijden. Daarom is ervoor gekozen de eigen bijdrage voor deze vorm van ondersteuning te verlagen.

Wmo begeleiding en dagbesteding

De Wmo begeleiding en dagbesteding is een onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Dit houdt in dat de gemeente een brede verantwoordelijkheid hebben voor de ondersteuning van zelfstandig, thuiswonende mensen, die beperkt zelfstanding kunnen deelnemen aan de samenleving. Het gaat om mensen met een beperking, een chronische ziekte of met psychische, psychiatrische of sociale problemen. Doel is om meer mensen met ondersteuning en zorg, thuis te laten wonen. Om hun zelfredzaamheid te vergroten, zodat ze mee kunnen (blijven) doen in de samenleving.

Eigen bijdrage

Inwoners die gebruik maken van een Wmo voorziening, betalen zelf een deel van de kosten. De vaststelling en inning van de eigen bijdrage wordt landelijk uitgevoerd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Door de inwoners zelf mee te laten betalen aan de voorzieningen die ze gebruiken, worden ze bewust gemaakt van de kostprijs van maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast wordt een deel van de gemeentelijke uitgaven aan de Wmo hierdoor opgevangen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Bospoort definitieve plek in Anton van Duinkerkenpark

Bergen op Zoom - Op woensdag 28 juli nam wethouder Patrick van der Velden de Bospoort in Bergen op Zoom officieel in gebruik. De...

Een 8,4 voor de Wmo ondersteuning aan inwoners voor gemeente Steenbergen

Steenbergen - De inwoners van de gemeente Steenbergen die gebruik maken van de Wmo beoordelen de kwaliteit van de ondersteuning die zij krijgen met...

Reconstructie Kasteel van Wouw – Feestelijke aftrap werkzaamheden

Roosendaal - Waterschap Brabantse Delta, stichting Kasteel van Wouw en de gemeente Roosendaal werken samen aan de reconstructie van het Kasteel van Wouw. Speerpunten...

Roosendaal ontvangt steunpakket Rijk om gevolgen coronacrisis te dempen

Roosendaal - De gemeente Roosendaal ontvangt eenmalig bijna € 700.000,- extra vanuit het Rijk om de negatieve gevolgen van de coronacrisis op het sociaal...

Altijd op de hoogte met de AfvalWijzer

De gemeente Steenbergen vindt het belangrijk om haar inwoners zo goed mogelijk te informeren over de afvalinzameling. De traditionele afvalkalender biedt een volledig overzicht,...

Principeakkoord over tarieven jeugdbescherming en jeugdreclassering in Brabant

Noord-Brabant - Deze week hebben de gezamenlijke jeugdzorgregio’s en Gecertificeerde Instellingen in Noord-Brabant een principeakkoord bereikt over de tarieven voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit...

Online innovatiecongres Thebe, De Wever, Mijzo groot succes

Eindhoven - Op donderdag 10 juni organiseerden de drie Brabantse ouderenzorgorganisaties Thebe, De Wever en Mijzo het online innovatiecongres Watsnjoe. Via de website www.watsnjoe.nl...

Veerkrachtig Steenbergen blijft financieel sterk in coronajaar 2020

Steenbergen - Veerkrachtig. Dat is wat de gemeente Steenbergen toonde in coronajaar 2020. Inwoners en ondernemers zetten samen hun schouders er onder. De gemeente...