Gemeente Woensdrecht steunt initiatief Samen aan de Bak

Hoogerheide – Maandag 23 juli gaat de campagne Samen aan de Bak van start, een initiatief van de Gemeente Woensdrecht en afvalinzamelings-, bewerkings- en reinigingsbedrijf Saver. Het doel van dit initiatief is om de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar omlaag te krijgen naar maximaal 100 kilo in 2020. De gemeente trekt hiervoor samen op met omliggende gemeentes Halderberge, Bergen op Zoom en Roosendaal.

Communicatiecampagne

Sinds 2007 probeert Saver bij inwoners van de vier gemeenten (Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht) het belang van afvalscheiding en hergebruik onder de aandacht te brengen. De vier gemeenten en Saver presenteren nu in samenwerking met Studio Dircken de nieuwe, gezamenlijke communicatiecampagne Samen aan de Bak. Een bewust gekozen naam, aangezien het scheiden van afval in ieders belang is en een taak van ons allemaal. Deze campagne is dan ook een logisch vervolg op de eerdere campagnes, zoals de meest recente “Van het één… komt het ander”, waarin bewustwording rondom het hergebruiken van grondstoffen werd gecreëerd. Het
belang van het scheiden en hergebruiken van afval is echter nog lang niet voor iedereen
vanzelfsprekend. “De campagne die nu opgezet is, moet ertoe leiden dat (meer) inwoners het eigen afval nóg beter gaan scheiden en zo het restafval beperken. De campagne speelt in op de gedachte dat je iets goeds kunt doen voor het milieu, voor onze kinderen, voor de wereld. Maar ook dat het goed scheiden van afval geld bespaart voor ieder huishouden. En dat gemeenten, Saver en inwoners het alleen samen voor elkaar kunnen krijgen“, aldus verantwoordelijk wethouder Henk Kielman.

Inhoud campagne

Op de website www.samenaandebak.nl vinden inwoners van de vier gemeenten alle informatie over het scheiden van afval, een gebruiksvriendelijke scheidingswijzer, tips en informatie over hoe het in hun gemeente werkt. De website zal de komende maanden nog interactiever worden en op social media zullen inwoners Samen aan de Bak vaak tegenkomen. De campagne zal naast online ook offline zichtbaar zijn. In de loop van 2018 zullen diverse initiatieven en acties starten op prominente plaatsen in de gemeenten.

Samen aan de Bak voor een beter milieu

Wethouder Henk Kielman: “Met deze campagne willen wij samen met Saver een steentje bijdragen aan de samenwerking met onze inwoners door goede informatie te verstrekken en behulpzaam te zijn daar waar mogelijk. Uiteindelijk willen we gezamenlijk de landelijke doelstellingen op het gebied van afval scheiden en hergebruik realiseren. Dat betekent dat onze inwoners, de gemeente en Saver iedere dag samen moeten werken aan een nog betere afvalscheiding en een vermindering van restafval. Met als doel het omlaag brengen van de hoeveelheid restafval van nu gemiddeld ca. 185 kg per inwoner per jaar naar maximaal 100 kg per inwoner in 2020.”

Van Afval Naar Grondstof

Afvalpreventie en toenemend hergebruik zijn steeds belangrijker en ook vanzelfsprekender.
Het milieu en duurzaamheid zijn daarbij belangrijke redenen. “De gemeente staat voor de uitdaging om de hoeveelheden huishoudelijk restafval verder terug te dringen en bij te dragen aan het ontstaan van een recyclingmaatschappij (circulaire economie). Daarbij is de ambitie voor afvalscheiding gesteld op maximaal 100 kg huishoudelijk restafval per inwoner per jaar in 2020”, aldus wethouder Kielman.
“Dit doel moet bereikt worden door gescheiden inzameling en maximaal hergebruik, duurzaam produceren en consumeren, verbetering van afvalscheiding en –inzameling, verduurzaming van consumptiepatronen, aanpak van specifieke materiaalketens en focus op een circulaire economie en innovatie”, besluit wethouder Henk Kielman

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Een 8,4 voor de Wmo ondersteuning aan inwoners voor gemeente Steenbergen

Steenbergen - De inwoners van de gemeente Steenbergen die gebruik maken van de Wmo beoordelen de kwaliteit van de ondersteuning die zij krijgen met...

Reconstructie Kasteel van Wouw – Feestelijke aftrap werkzaamheden

Roosendaal - Waterschap Brabantse Delta, stichting Kasteel van Wouw en de gemeente Roosendaal werken samen aan de reconstructie van het Kasteel van Wouw. Speerpunten...

Roosendaal ontvangt steunpakket Rijk om gevolgen coronacrisis te dempen

Roosendaal - De gemeente Roosendaal ontvangt eenmalig bijna € 700.000,- extra vanuit het Rijk om de negatieve gevolgen van de coronacrisis op het sociaal...

Altijd op de hoogte met de AfvalWijzer

De gemeente Steenbergen vindt het belangrijk om haar inwoners zo goed mogelijk te informeren over de afvalinzameling. De traditionele afvalkalender biedt een volledig overzicht,...

Principeakkoord over tarieven jeugdbescherming en jeugdreclassering in Brabant

Noord-Brabant - Deze week hebben de gezamenlijke jeugdzorgregio’s en Gecertificeerde Instellingen in Noord-Brabant een principeakkoord bereikt over de tarieven voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit...

Online innovatiecongres Thebe, De Wever, Mijzo groot succes

Eindhoven - Op donderdag 10 juni organiseerden de drie Brabantse ouderenzorgorganisaties Thebe, De Wever en Mijzo het online innovatiecongres Watsnjoe. Via de website www.watsnjoe.nl...

Veerkrachtig Steenbergen blijft financieel sterk in coronajaar 2020

Steenbergen - Veerkrachtig. Dat is wat de gemeente Steenbergen toonde in coronajaar 2020. Inwoners en ondernemers zetten samen hun schouders er onder. De gemeente...

Tulpenpluk in België voor Woensdrechtse verzorgingstehuizen

Woensdrecht - De “Tulpenpluk” in district Berendrecht -Zandvliet-Lillo (B) is een tweejaarlijks evenement. Er zijn in het najaar van 2020 zo’n 170.000 tulpen geplant....