19 C
De Bilt

Drimmelen wil fietsen (nog) aantrekkelijker maken

Drimmelen – In de gemeente Drimmelen is fietsen een belangrijke vorm van transport. Of het nu recreatief is, of om naar werk, school, verenigingen, winkels, familie of vrienden te gaan. Daarom investeert Drimmelen de komende tijd extra in een aantal belangrijke fietsroutes.

Fietsen op een compleet en veilig fietsnetwerk

Vorig jaar deed de gemeente Drimmelen onderzoek naar verschillende fietsroutes in de gemeente en wat daarvoor nog belangrijke wensen en aandachtspunten zijn. Door middel van een enquêt e konden de inwoners meedoen aan dit onderzoek. Zij konden daarbij aangeven welke fietsroutes zij veel gebruiken en welke daarvan extra aandacht verdienen. Wethouder Jan-Willem Stoop vertelt daarover: “We willen een compleet en veilig fietsnetwerk dat onze dorpen aan elkaar verbindt en waarmee onze inwoners belangrijke voorzieningen zoals scholen en sportclubs goed kunnen bereiken.

uc?id=1xhSnHb ghvzA0QNnBUjUyUFr9cVhBHZH
Fiets in bloemenveld. Foto: gemeente Drimmelen

Fietsen heeft grote voordelen boven het gebruik van de auto en dit draagt eraan bij om de fiets als vervoersmiddel in onze gemeente ook nóg aantrekkelijker te maken. In onze blauwgroene gemeente vinden we het
daarom zo belangrijk om in onze fietsinfrastructuur te investeren.”

In beeld gebracht

Tijdens het onderzoek zijn de belangrijkste fietsroutes in onze gemeente in beeld gebracht en onderverdeeld in recreatieve routes en in ‘utilitaire routes’: routes langs of naar voorzieningen die de inwoners vaak gebruiken, bijvoorbeeld om naar school te gaan. Daarna zijn die routes beoordeeld op kenmerken, om te bekijken of ze voldoen aan de criteria die daarvoor gelden. Bij de Kadernota vraagt het college aan de gemeenteraad uitvoeringsbudget om in 2023 te mogen investeren in de routes die in het onderzoek het slechtst scoorden, maar met relatief goedkope ingrepen zijn te verbeteren. Het gaat hierbij om:

• Helkantsedijk, bij het gedeelte in klinkers: het aanbrengen van fietsstroken.
• Godfried Schalckenstraat: suggestiestroken omvormen tot fietsstroken.
• Zuideindsestraat: suggestiestroken omvormen tot fietsstroken.
• Fietsoversteek Bredaseweg: d.m.v. participatie kiezen voor een andere inrichting.

Wethouder Jan-Willem Stoop zegt over dat laatste punt: “We gaan de situatie bij de fietsoversteek van de Bredaseweg in Terheijden opnieuw bekijken. We hebben hiervoor al advies opgevraagd van de Fietsersbond en willen daar nog met de inwoners over in gesprek, om te kijken naar de beste oplossing voor die locatie.”

uc?id=1f3LYX0QEMlUrfG6QN48VqCRAk6 93QCD
Fietspad Drimmelen – Foto: gemeente Drimmelen

De gemeente heeft nog meer maatregelen in het vizier, maar die worden meegenomen in de actualisatie van het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer in 2023. Dit zodat de gemeenteraad de verschillende verkeerswensen tegen elkaar kan afwegen.

Wensen voor nieuwe fietspaden

De deelnemers aan het onderzoek konden ook aangeven waar ze nog een goed fietspad missen. De belangrijkste twee routes die daar uit naar voren kwamen zijn: de aansluiting van het Beverpad aan de kant van Lage Zwaluwe, en een route parallel aan de N285 van Wagenberg naar Breda. Voor het Beverpad lopen de voorbereidingen momenteel al. De route langs de N285 naar Breda is daarnaast als wens opgenomen in onze Omgevingsvisie en als wens gedeeld met de provincie en de Regio West-Brabant. Om ook de snelste route naar Oosterhout te verbeteren worden de fietspaden rondom de Brieltjenspolder ook meegenomen in de actualisatie van het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer.

Het verbeteren van de fietsroutes richting Breda en Oosterhout is tevens onderwerp van gesprek in regionaal verband, op de Gebiedstafel Internationale Knoop Breda. In deze gebiedstafel werken de gemeenten Breda, Oosterhout, Etten Leur, Moerdijk en Drimmelen samen om het gebied rond Breda bereikbaar te houden, nu en in de toekomst.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio