Erasmusplein wordt een plek om te ontmoeten met ruimte voor groen en water

Breda – Aan het herinrichten van het Erasmusplein ging het nodige vooraf. Ideëen ophalen, keuzes maken en als wijk energie steken in de dingen die je echt belangrijk vindt. Dat is hoe de gemeente Breda samen met inwoners de dorpen en wijken verder wil ontwikkelen. In 2018 werd zo in het kader van Breda Begroot een proces gestart in de wijk Blauwe Kei.

Akkoord voor herinrichting

Het resultaat is nu een akkoord van het college van B&W voor de herinrichting van het Erasmusplein. Het oude sleetse plein uit de jaren 50 maakt ruimte voor een modern en groen plein waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. En dat mede dankzij de enorme inzet van een aantal betrokken wijkbewoners.

Inzet wijkplatform

Wethouder Haagh: “Ik weet nog hoe hard het wijkplatform zich destijds heeft ingezet om ideen en wensen van alle wijkbewoners op te halen. In het kader van Breda Begroot werden bijeenkomsten en spelavonden georganiseerd en werd ook door de basisschool leerlingen meegedacht. Maar ook tijdens het vervolgproces zijn wijkbewoners actief betrokken door een werkgroep. Een gezamenlijke wens van de wijk komt in deze herinrichting daardoor nu tot leven. Een kers op de taart voor de zeer deskundige, betrokken en enthousiaste wijkbewoners die zich hier zo ontzettend hard voor hebben gemaakt en een aanwinst voor de wijk Blauwe Kei.”

Co-creatie van buurt en gemeente

In 2018 is in de wijk Blauwe Kei Breda Begroot gestart. Een werkwijze om samen met inwoners uit de wijk te bekijken wat zij belangrijk vinden voor de wijk. Een make-over van het Erasmusplein stond bij velen hoog op het verlanglijstje. In 2019 is een werkgroep uit de wijk vervolgens aan de slag gegaan met het maken van drie schetsen voor een nieuw plein. Voorstellen gericht op ontmoeten, groen en water. In 2020 zijn deze schetsen voorgelegd aan alle bewoners van de wijk Blauwe Kei in een extra editie van ’t Kiezeltje (het huis aan huisblad van de Blauwe Kei). En is door de werkgroep een “walk through presentatie” georganiseerd op het plein.

Veilig kennis maken

Zo konden bewoners – midden in coronatijd – op een veilige manier kennis nemen van de gedachten achter de drie schetsen en op die manier hun voorkeurscenario bepalen. Uiteindelijk hebben zo’n 150 bewoners van de Blauwe Kei hun stem uitgebracht. Het scenario ‘ontmoeten’ kreeg de voorkeur met 60% van de stemmen, ‘groen’ en ‘water’ kregen ieder 20% van de stemmen. In de zomer van 2020 heeft de werkgroep de drie scenarios inclusief voorkeurstemmen overhandigd aan wethouder Haagh en wethouder Bos.

Ontwerpbureau

Een door de gemeente ingehuurd ontwerpbureau heeft op basis van de voorstellen en wensen daarna een voorlopig ontwerp gemaakt. Dit is enkele maanden geleden op PlanBreda gepubliceerd. Op basis van de reacties op die publicatie is het ontwerp nog wat aangepast en voorgelegd aan het college. Het ontwerp is dus echt een co-creatie van de (externe) werkgroep, bewoners, ondernemers, winkeliers, wijkplatform Blauwe Kei, de gemeente en overig belanghebbenden.

Definitief Ontwerp Erasmusplein

In het ontwerp is gekeken naar het plein en de verkeersmaatregelen bij de aangrenzende woonstraten Viveslaan, Lange Bedde, Nieuwe Bogerd en Waardakker. Op het Erasmusplein komt ruimte voor plantvakken, gazon, grassen en bomen. Op het binnenplein wordt een wadi aangelegd voor de opvang en infiltratie van hemelwater. Er komen bankjes en een klimboom met stapstenen. En het wijkthema het ‘groene lint’, een aaneengesloten groene verbindingszone door de wijk, wordt op het Erasmusplein gevisualiseerd met een route van een rode bestrating.

Snelheid verlagen

Om de snelheid in de woonstraten te verlagen worden plateaudrempels aangelegd aan de Viveslaan en Lange Bedde. De voetpaden langs de Viveslaan en Waardakker, ter hoogte van de Nieuwe Bogerd, worden doorgetrokken. De voetganger krijgt hiermee voorrang en het plein is hierdoor beter bereikbaar en toegankelijk. Het parkeren wordt opnieuw gerangschikt om onder andere ruimte voor looproutes en oversteekplaatsen te creeren.  

Planning

Naar verwachting begint het werk voor de herinrichting van het Erasmusplein in november 2021. Voorafgaand aan het opknappen worden begin juli 3 bomen aan de Lange Bedde gekapt. Deze bomen hebben een hele beperkte groeiplaats en slechte beworteling. Bij de herinrichting worden nieuwe bomen geplant.

Meer informatie en een tekening van het ontwerp van het Erasmusplein zijn te zien op PlanBreda.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Breda versnelt bouw van sociale en middeldure woningen

Breda – De gemeente Breda gaat – in samenwerking met de woningbouwcorporaties – versneld de bouw van sociale en middeldure woningen mogelijk maken. Er...

Vliegroutes helikopters aangepast door vliegbasis Gilze-Rijen

Gilze-Rijen - Vrijwel dagelijks zijn in de lucht boven Waalwijk en omliggende gemeenten helikopters te zien van het Defensie Helikopter Commando, afkomstig van de...

Wie heeft er 100 kilo pillen gedumpt?

Hooge Zwaluwe - We willen graag weten wie er in de nacht van vrijdag op zaterdag ruim 100 kilo pillen heeft gedumpt in een...

Agent raakt gewond bij aanhouding voor bezit wapens en drugs

Oudenbosch - Zaterdagavond tegen 23.00 uur meldt zich een gezelschap bij het politiebureau in Roosendaal. Zij overhandigen een agent een op een vuurwapen gelijkend...

Gemeente en taxibranche: ‘klantvriendelijke taxi’s horen bij Breda’

Breda - Er komen nieuwe regels die een ‘boost’ moeten geven aan de klantvriendelijkheid van de taxibranche in Breda. De gemeente heeft deze regels...

Nieuwbouw dak- en thuislozen heeft definitief ontwerp

B & W van Breda hebben vandaag het definitief ontwerp van het gebouw voor tijdelijke opvang van dak- en thuislozen - goedgekeurd. De Doorstroomvoorziening...

Kick-off Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen met proefproject in Oud Gastel

Op woensdag 21 juli opende wethouder Hans Wierikx de kick-off bijeenkomst van het eerste proefproject voor de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB)...

Perspectief op Werk West-Brabant werpt zijn vruchten af

Breda - Werkgeversvereniging VNO-NCW en WSP West-Brabant hebben, in samenwerking met beroepsopleider Curio, 167 werknemers succesvol naar werk begeleid in het project Perspectief...