13.8 C
De Bilt

Extra camera Willemstraat tegen straatoverlast in Breda

Breda plaatst tijdelijk een extra cameramast halverwege de Willemstraat om een beter zicht te krijgen op het middenpad van de straat. Dit om effectiever te kunnen optreden tegen ervaren overlast en het veiligheidsgevoel van passanten te verhogen. Breda wil een veilige, tolerante en gastvrije stad zijn voor iedereen. Ongeacht haar of zijn geslacht, geaardheid, cultuur, religie, opleiding enzovoort. Straatoverlast en -intimidatie past niet in deze gedachte en wordt in Breda niet getolereerd.

Burgemeester Paul Depla: “Nu de dagen weer langer worden en het weer beter, zien we ook het aantal overlast gevende personen weer toenemen. Een veel voorkomende vorm van overlast is het uiten van ongewenste opmerkingen richting vrouwelijke passanten. Breda tolereert straatoverlast en -intimidatie niet, daarom zetten we steeds steviger in op de aanpak ervan.”

Aanpak straatoverlast Willemstraat

Om straatoverlast en -intimidatie aan te pakken neemt Breda een mix van maatregelen. Zo werd in 2021 een meldsite gelanceerd om meer zicht te krijgen op de vormen van straatintimidatie waar inwoners van en bezoekers aan onze stad mee worden geconfronteerd. Zo is duidelijk geworden waar zich straatintimidatie het meest voordoet. Dit maakt het mogelijk risico-gestuurd maatregelen te nemen met extra toezicht, fysieke maatregelen of publiekcampagnes. Twee locaties die negatief opvallen in de meldingen zijn Park Valkenberg en de Willemstraat. Het zijn locaties waar veel bezoekers aangeven met allerlei vormen van straatoverlast te worden geconfronteerd.

Knelpunten in Willemstraat

Een van de knelpunten in de Willemstraat is het rondhangen van personen die ongewenste opmerkingen maken naar veelal vrouwelijke passanten. In het gebied rondom het Valkenberg en het Station is er ook periodiek een zogenaamd VAST-overleg. Hier bespreken de verschillende betrokken partners (o.a. team wijken, team veiligheid, toezicht en handhaving, politie, Arriva, NS en het SMO-straatteam) wat er speelt in het gebied inzake veiligheid en leefbaarheid. In dit VAST-overleg is ook de wens naar voren gekomen om meer cameratoezicht te hebben in de Willemsstraat, omdat met de komst van langere dagen ook het aantal overlast gevende personen groeit.

Tijdelijke cameramast en verlichting als aandachtspunt

De Willemstraat wordt nu met camera’s op de rijbanen naast de promenade in beeld gebracht, Maar wanneer de bomen in bloei staan wordt het zicht hierop beperkter. Om die reden wordt nu, als proef, midden op de promenade een tijdelijke mobiele mast (formaat bouwcamera) geplaatst zodat er ook volledig beeld is op het looppad als de bomen in bloei staan. Als deze proef een succes blijkt, wordt bezien hoe cameratoezicht vanuit deze positie structureel gerealiseerd kan worden.

Dat het cameratoezicht nu tijdelijk wordt uitgebreid, neemt niet weg dat het van belang blijft dat mensen melding blijven maken van overlast, intimidatie of andere zaken. Meldingen helpen de gemeente en de politie met het in kaart brengen van de problematiek die op plekken speelt en stelt hen ook beter in staat gericht actie te ondernemen.

Aanpak straatintimidatie

Uit de schouw die in het kader van aanpak straatintimidatie is gehouden kwam naast het versterken van het cameratoezicht ook de straatverlichting in het VAST-gebied als aandachtspunt naar voren. Daarom wordt nu ook bekeken of en hoe het verlichtingsniveau van de aanwezige straatverlichting te versterken is.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio