13.1 C
De Bilt

Gezant Marja van Bijsterveldt op werkbezoek in Zeeland voor de maritieme maakindustrie

Op dinsdag 15 augustus ontving gemeente Vlissingen, samen met de Provincie Zeeland, mevrouw Marja van Bijsterveldt als kabinetsgezant voor het samenstellen van een sectoragenda voor de maritieme maakindustrie. Haar bezoek aan Zeeland bestond uit een ontvangst bij de scheepswerf van Damen, een gesprek en het bekijken van simulatoren en een zonneboot bij HZ University of Applied Sciences en werd afgesloten bij Ørsted.

Sectoragenda met actieplannen voor de maritieme maakindustrie

Van Bijsterveldt werkt met de sector en overheden aan een agenda met acties om de Nederlandse maritieme maakindustrie toekomstbestendig te maken. Bedrijven en toeleveranciers in de scheeps-, jacht- en marinebouw vormen samen deze maritieme maakindustrie. Nederland, en zeker ook Zeeland, is van oudsher een sterke internationale speler in deze sector.

Gezant Marja van Bijsterveldt

Gezant Van Bijsterveldt brengt in kaart welke maritieme kennis, kunde, technologie en industrie we in Nederland moeten behouden en versterken gezien onze nationale strategische belangen.  Voorbeelden van deze belangen zijn het behoud van droge voeten, bescherming van vitale infrastructuur op zee, militaire veiligheid en het tegengaan van klimaatverandering. Hiervoor wordt richting eind oktober een concrete actieagenda opgesteld voor de maritieme maakindustrie door de sector en de overheid gezamenlijk.

Van Bijsterveldt spreekt vele belanghebbenden: ondernemers en werknemers op scheepswerven en bij toeleveranciers, politici op regionaal, landelijk en Europees niveau, vertegenwoordigers van Defensie, ambtenaren, experts en specialisten van kennisinstellingen. En vandaag dus ook Zeeuwse organisaties en partijen.

Maritieme maakindustrie

Van Bijsterveldt over het bezoek: “Vanuit de historische strijd tegen het water zijn Zeeland en de maritieme maakindustrie onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vandaag zag ik de kracht van wat er in Zeeland ontwikkeld en gemaakt wordt. Zo bouwt het bedrijf Damen met vele Zeeuwse toeleveranciers marineschepen om onze veiligheid te beschermen. Ik ben onder de indruk hoe hier regionaal wordt samengewerkt aan kennisontwikkeling. Die kennis is hard nodig om de sector te versterken en bij te laten dragen aan ondermeer verduurzaming.

Het is zaak om die kennis en kunde te koesteren, als een waardevol bezit. Daar zet ik mij als gezant bij het opstellen van de sectoragenda voor in, zodat wij vanuit die basis ook de knelpunten met elkaar kunnen aanpakken  die hier in Zeeland spelen. Met name urgent zijn de zoektocht naar voldoende gekwalificeerd personeel en het aantrekken van gerichte investeringen voor de toekomst.”

Signalen uit Zeeland

Zeeland speelt een belangrijke rol in de Nederlandse maritieme maakindustrie. We kennen hier veel scheepsbouw en havenbedrijven, maritieme opleidingscentra en uitdagingen op gebied van onder andere energietransitie. “In Zeeland is al jaren veel werkgelegenheid en daarmee veel ervaring in de maritieme maakindustrie. Nederland zal komende jaren in deze industrie moeten investeren om de kennis te behouden en innovatie aan te jagen”, zegt gedeputeerde Jo-Annes de Bat.

Tijdens het bezoek werd gesproken over de kwaliteit van het maritieme onderwijs en onderzoek: “Water is een van de kernthema’s van Campus Zeeland, en daarmee ook het maritieme onderwijs. De HZ biedt de beste zeevaartschool van het land, naast Scalda (mbo) en de masteropleiding tot loods. Het geldt ook voor het onderzoek dat wij doen naar thema’s, zoals autonoom varen en duurzame scheepvaart. Met de gezant bespraken wij hoe dit te versterken vanwege de Zeeuwse traditie én het belang voor de toekomst”, aldus Barbara Oomen, voorzitter van het College van Bestuur van HZ University of Applied Sciences.

Bezoek zeer gewaardeerd

Gemeente Vlissingen en Provincie Zeeland zijn blij met het bezoek van mevrouw Van Bijsterveldt. “Vlissingen is een echte maritieme stad en we zijn er trots op dat we toonaangevende scheepswerven en diverse maritieme bedrijven en onderwijsinstellingen (logistiek en maritiem) binnen onze gemeentegrenzen hebben. Alleen al een bedrijf als Damen, met haar drie vestigingen, zorgt voor ongeveer 10 procent van de totale Vlissingse werkgelegenheid.

Tel daar de werkgelegenheid en economische activiteiten van nog eens de zeehavens van North Sea Port bovenop en dan zal duidelijk zijn dat we een belangrijke maritieme speler in Nederland zijn. Dat belang moeten we verder vergroten. Het is dan ook goed dat dit onderzoek nu wordt gedaan om stevige plannen voor de toekomst te kunnen maken”, sluit wethouder Sal Cracau af.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio