16.8 C
De Bilt
zaterdag, 25 mei 2024

Voor MFA Bavel zijn eerste resultaten van het haalbaarheidsonderzoek bekend

Een multifunctionele accommodatie (MFA) in Bavel past wat betreft gebouw en parkeerplaatsen zowel op de voorkeurslocatie aan de Lange Vore als op de terugvallocatie van de huidige sporthal De Huif. Dat is de belangrijkste conclusie van het haalbaarheidsonderzoek dat de afgelopen maanden in opdracht van de gemeente Breda is uitgevoerd. Een belangrijk punt van aandacht is de financiering: de kosten van beide scenario’s vallen hoger uit dan vooraf voorzien en gereserveerd. Een aantal zaken die invloed hebben op de kosten wordt daarom nu nader uitgezocht. Op basis van de uitkomsten neemt het college een besluit over de locatie voor een MFA.

Wens om MFA snel te realiseren

Verantwoordelijk wethouder Jeroen Bruijns hierover: “We horen de wens van het dorp luid en duidelijk om snel een MFA te realiseren aan de Lange Vore. Het is een complexe opgave. We moeten belangen zorgvuldig uitzoeken en afwegen. Nog niet alles is daardoor nu bekend. Maar ik ga er samen met het dorp alles aan doen om een MFA in Bavel, aan de Lange Vore, voor elkaar te krijgen.”

Betrokkenheid dorp

Sinds maart 2022 zijn tijdens het onderzoek verschillende belanghebbenden betrokken: gebruikers van de verschillende verenigingen, bezoekers, direct omwonenden en geïnteresseerden. De ruimtevraag, de wensen en ook de zorgen zijn geïnventariseerd en opgeschreven in een conceptrapport. Een korte stand zaken wordt donderdag 7 juli 2022 toegelicht door wethouder Bruijns bij een openbare vergadering van de Dorpsraad in Bavel. Na de zomer wordt een inloopbijeenkomst voor het dorp georganiseerd over de definitieve resultaten van het onderzoek. De reacties vanuit het dorp kunnen op die manier worden meegewogen in het collegebesluit dat volgt. Aan de orde komt dan ook wat het dorp eventueel zelf kan doen of bijdragen.

Sporthal en cultuurzaal

In het haalbaarheidsonderzoek is voortgeborduurd op een eerdere scenariostudie naar verschillende mogelijke locaties in het dorp. Dit haalbaarheidsonderzoek richtte zich op twee scenario’s:
De voorkeurslocatie van het dorp: nieuwbouw van een grote sporthal van 45×32 meter en een cultuurzaal van 40×15 meter aan de Lange Vore. De terugvaloptie: renovatie van de bestaande sporthal en gymzaal met een nieuwe even grote cultuurzaal op de locatie van De Huif. In de cultuurzaal is een inschuifbare tribune voorzien, een vlak podium, twee kleedkamers en bergruimte. Naast sport en cultuur is ruimte gerekend voor passende horeca en parkeerplaatsen.

Complexe opgave

Dit haalbaarheidsonderzoek bracht een aantal punten aan het licht die eerder niet zijn bekeken, of nog niet speelden. Een aantal zaken hebben invloed op de kosten. Die worden de komende maanden nader uitgezocht. Op basis daarvan kan het College een goed onderbouwd besluit nemen over de locatie. Ook later in het proces is een goede onderbouwing van keuzes belangrijk om dan vertraging te voorkomen. Daarnaast spelen er ook mogelijke risico’s voor de bouw van een MFA, waar alvast naar gekeken wordt. Zoals de problemen op het elektriciteitsnet bij het aansluiten van nieuwe grote gebouwen en mogelijke maatregelen om stikstof terug te dringen.

Snelheid opzoeken

Een nieuwe duurzame plek voor de verenigingen in Bavel is hard nodig. De Tussenpauz heeft inmiddels de deuren gesloten, verenigingen kunnen tijdelijk terecht in De Spindel. Ook sporthal De Huif is verouderd. Besluitvorming en start van realisatie kan daarom niet lang op zich laten wachten.

Na het besluit van het College volgt de ontwerpfase, daarna de bouwvoorbereiding en de realisatie van het gebouw. De doorlooptijden in dit soort trajecten zijn gemiddeld jaren voordat een gebouw in gebruik kan worden genomen. Waar mogelijk wordt in dit traject de snelheid opgezocht door onderwerpen parallel op te pakken.

Samen aan de slag voor Bavel

Eind mei 2022 hebben vertegenwoordigers uit Bavel en de gemeente Breda werkafspraken en gezamenlijke uitgangspunten opgesteld die de basis vormen van de samenwerking tussen de gemeente en het dorp in de toekomst. Oud-burgemeester van Breda Peter van der Velden gaat helpen om samen tot een breed gedragen toekomstplan voor Bavel te komen: de gebiedsvisie voor Bavel. Het gaat dan over een aantal grote opgaven die Bavel te wachten staat: woningbouw, werklocaties, natuur en voorzieningen. Het haalbaarheidsonderzoek naar een MFA in Bavel is vooruitgeschoven om zo sneller over te kunnen gaan tot besluitvorming over de locatiekeuze.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio