Ondertekening prestatieafspraken wonen

Woensdrecht – Elk jaar maken de gemeente, de woningcorporaties en de huurdersbelangenverenigingen prestatieafspraken met elkaar over de uitvoering van het woonbeleid. Vandaag ondertekenden zij samen met wethouder Lars van der Beek (sociaal domein) en Hans de Waal (wonen) de prestatieafspraken daarover. Op deze manier dragen de partijen bij aan het realiseren van de Woensdrechtse Woonvisie 2021-2025.

Prestatieafspraken

Voor 2022 zijn er afspraken gemaakt over zes thema’s: samenwerking, beschikbaarheid, betaalbaarheid, huisvesting bijzondere doelgroepen, duurzaamheid en kwaliteit en leefbaarheid. Bij elk thema horen meerdere afspraken, die vastgelegd zijn in een zogenaamde jaarschijf. Dit zijn de belangrijkste afspraken voor volgend jaar.

Afgesproken is dat de sociale huurvoorraad de komende jaren minimaal op het huidige niveau blijft en de behoefte aan sociale huurwoningen actief gemonitord wordt. Voor alle woningen die verkocht of gesloopt worden, worden er nieuwe woningen teruggebouwd. Gekeken wordt of de toegenomen vraag naar woningen door bijzondere doelgroepen (o.a. statushouders, uitstromers uit zorgvoorzieningen) structureel of tijdelijk is. Aan de hand hiervan wordt bepaald of er een aanvullende woningbouwbehoefte ligt in het sociale segment.

Naast kwantiteit is er ook bijzondere aandacht voor de kwaliteit van de sociale woningvoorraad. Zo wordt er ingespeeld op de vraag naar levensloopbestendige woningen en is er afgesproken dat er in 2022 in gezamenlijkheid een realistisch uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie opgesteld wordt.

Volgend jaar maken de partijen meerjarige prestatieafspraken voor de periode 2023-2025. Dit sluit beter aan bij de looptijd van de woonvisie (t/m 2025), stelt de partijen in staat om doelstellingen op de langere termijn te bezien en maakt het proces om tot afspraken te komen effici├źnter en doelmatiger.

De partijen die vandaag de prestatieafspraken 2022 ondertekenden:

  • gemeente Woensdrecht: wethouder Lars van der Beek en wethouder Hans de Waal
  • Woningstichting Woensdrecht: bestuurder Con Mol
  • Stadlander: bestuurder Marc van der Steen
  • Huurdersbelangenvereniging Woningstichting Woensdrecht: secretaris Ad Suijkerbuijk
  • Huurdersbelangenvereniging Putte: voorzitter Chris Mooijman

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio