15 C
De Bilt

Regionale samenwerking voor duurzame uitstroom van jongeren naar de arbeidsmarkt

Breda – De samenwerking tussen PRO.VSO scholen (praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs), Werkgeversservicepunt (WSP) West-Brabant en Regionaal Bureau Leren (RBL) in West-Brabant is een feit. Vandaag tekenden deze partijen een samenwerkingsovereenkomst waarmee ze een soepele en duurzame uitstroom van jongeren naar de arbeidsmarkt bevorderen. Dankzij een regionale aanpak, gericht op het laatste schooljaar, wordt uitval van jongeren zoveel mogelijk tegengegaan.

Marike de Nobel, wethouder participatie Gemeente Breda: “De samenwerking tussen de verschillende regionale organisaties sluit perfect aan op de ambitie vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de arbeidsmarkt grondig te verbeteren en persoonlijker te maken. Iedereen heeft recht op een (werk)plek die goed past en waar groei op maat mogelijk is.” 

Geen jongeren meer tussen wal en schip

Op dit moment heeft elke subregio in West-Brabant een eigen werkwijze en een eigen informatievoorziening richting jongeren en werkgevers. Hierdoor verloopt de uitstroom van de jongere naar de arbeidsmarkt niet altijd even soepel. Om het PRO.VSO onderwijs beter en duurzamer aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt en de weg naar werk makkelijker te maken, worden in iedere subregio coördinatoren aangesteld. Deze coördinatoren werken samen het PRO.VSO onderwijs om de processen te verbeteren en ervoor te zorgen dat jongeren niet meer tussen wal en schip vallen.

Het RBL West-Brabant (samenwerkingsverband tussen zestien West-Brabantse gemeenten) zorgt ervoor dat het schoolverzuim en de schooluitval verder teruggedrongen wordt. Dit doen zij door op het juiste moment de juiste hulp te bieden aan de jongeren. Hierbij werken zij nauw samen met het PRO.VSO onderwijs en andere instellingen. In samenwerking met werkgevers, onderwijs en sociale partners uit de regio zorgt WSP West-Brabant vervolgens voor het begeleiden van de jongeren richting (betaald) werk.

Drie pijlers voor regionale werkwijze

Om de huidige werkwijze te verbeteren zijn in de samenwerkingsovereenkomst drie pijlers opgenomen. Jaap Oomen, netwerkcoördinator PRO.VSO: “Door drie concrete pijlers te benoemen zorgen we voor een optimale samenwerking tussen de verschillende partijen. Het realiseren en toepassen van een generieke werkwijze bij regionale PRO.VSO scholen is de eerste stap en valt onder pijler één. Deze werkwijze is uitgewerkt in een routekaart die zowel de PRO.VSO scholen als de WSP’s gebruiken.

Pijler twee is gericht op het bevorderen van uitstroom naar overheid en onderwijs als werkgever. Met deze samenwerking committeren de betrokken partijen zich door het beschikbaar stellen van stageplaatsen en werk-leerplekken voor het volgende schooljaar. Een leven lang ontwikkelen valt onder pijler drie. Veel jongeren stoppen tijdens het eerste jaar met hun vervolgopleiding. Met de regionale MBO-aanbieders en het Regionaal Bureau Leren wordt een maatwerkaanpak ontwikkeld zodat jongeren die uitvallen niet van de radar verdwijnen, maar in beeld blijven bij scholen en de juiste instanties.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio