6.4 C
De Bilt

Resultaten Stadsenquête 2020 laten invloed van corona goed zien

Breda – Dat corona invloed heeft op het leven van Bredanaars blijkt ook uit de jaarlijkse Stadsenquête van gemeente Breda. Een aantal resultaten springt er dit jaar uit. Zo zijn de bossen en natuurgebieden populair om tijd in door te brengen, zijn we vaker online voor het sociaal contact, is er het gemis van festivals en zijn Bredanaars meer doelbewust gaan winkelen in het centrum.

Stadsenquête

Ten tijde van de Stadsenquête die in het najaar van 2020 is gehouden, gaf 77% van de Bredanaars aan gelukkig te zijn. Dit geluksgevoel is in Breda over de afgelopen jaren vrij stabiel. Toch voelden ruim 5 op de 10 Bredanaars zich minder gelukkig door de coronacrisis. Bredanaars die niet zo gelukkig zijn, voelen zich vaker ongelukkig door de coronacrisis dan andere Bredanaars. De coronacrisis lijkt het geluksgevoel van Bredanaars die al niet zo gelukkig waren meer te raken. Net als in 2019 zijn 7 op de 10 Bredanaars trots op de stad. Jongeren (18-29 jaar) zijn vaker trots (85%) dan 65 plussers (59%).

Vaker online

Een aantal resultaten uit de Stadsenquête valt op als ze vergeleken worden met voorgaande jaren. Dit heeft vooral te maken met corona. Bredanaars zijn vaker in hun vrije tijd online, onder andere voor sociaal contact. Jong en oud verschillen hierin: 45% van de jongeren is in hun vrije tijd meer dan 4 uur per dag online, terwijl onder 65 plussers dit 6% is. Ook zijn Bredanaars positiever over thuiswerken dan over thuis studeren.

Doelbewust kopen

Bredanaars waarderen de binnenstad met een dikke 8. Opvallend is dat in vergelijking met 2019 het doelbewust kopen sterk is gestegen en het recreatief winkelen is gedaald. Bredanaars bezochten minder vaak een andere binnenstad. De bossen- en natuurgebieden in en om Breda zijn het afgelopen jaar door meer Bredanaars bezocht. Slechts 6% bezocht geen van de 16 genoemde gebieden. In 2018 was dat 10%. Het Mastbos is door de meeste Bredanaars bezocht (82%) gevolgd door het Markdal (50%), Liesbos (45%), Galderse Meren (42%) en Ulvenhoutse Bos (40%). Het hoogste cijfer krijgen Markdal (8,3), Pannenhoef/De Moeren/Oude Buisse Heide, Boswachterij Dorst/Surae en Rucphense hei en bossen (alle 3 een 8,2).

Gemis festivals

Van alle cultuurbezoeken die niet (of alleen aangepast) konden doorgaan, zijn festivals het meest gemist (44%). Dit aandeel ligt hoger onder 18-30 jarigen (67%) en 30-45 jarigen (59%). Daarna zijn het meest gemist de bioscoop- of filmhuisbezoeken (39%) en muziek- (36%) en sportevenementen (32%).

Weinig kennis van energietransitie

Meer dan 80% heeft in beperkte mate (kan er een beetje over meepraten) of zelfs helemaal geen kennis van de energietransitie. De meeste Bredanaars (85%) willen hierover geïnformeerd worden bij plannen en projecten in de eigen buurt. Driekwart van de ondervraagden sport gemiddeld 1 keer per maand en de helft gemiddeld meer dan 1 keer per week. Fitness, hardlopen en wandelen waren het populairste.

Ondersteuning

Voor informatie over ondersteuning gaan Bredanaars het meeste naar familie, vrienden en kennissen, het internet of de huisarts. Bijna 50% is bekend met Zorg voor elkaar Breda. 29% kent het en 19% kent het maar weet niet helemaal wat het inhoudt. De bekendheid nam in 2020 toe en is het hoogst onder vrouwen, 65 plussers, lager opgeleiden en mensen met een beperking.

Veerkracht

Boaz Adank, wethouder: “De resultaten van de Stadsenquête laten ons ieder jaar zien wat er leeft en speelt in Breda, dit keer ook tegen het decor van de coronacrisis. Want dat deze een forse impact heeft op ons dagelijks leven is duidelijk. De peiling laat zien dat de effecten van de pandemie iedereen raken. Tegelijkertijd zien we ook dat we veerkrachtig zijn en steeds zoeken naar wat er kan en hoe we er het beste van maken. Aan de hand van de resultaten kunnen we goed volgen of de maatregelen die we als gemeente nemen concreet aansluiten bij wat er nodig is. Of dat we juist aan de slag moeten om beleid of maatregelen aan te passen.”

Alle resultaten op een rijtje

In de Stadsenquête staan vragen over onder meer: mobiliteit, binnenstad, afval, gelukkig en tevredenheid met leven, toegang tot de zorg en meedoen aan culturele activiteiten. De gemeente Breda gebruikt de uitkomsten onder meer om activiteiten op te zetten voor bijvoorbeeld een fijne of betere leefomgeving. De cijfers komen ook terug in monitoren en beleidsrapportages.

Op www.breda.nl/onderzoeken staat een samenvatting met de belangrijkste resultaten van de Stadsenquête 2020.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio