Van Gogh Nationaal Park, Breda, Zundert en Etten-Leur

Breda – De colleges van Zundert, Etten-Leur en Breda hebben ingestemd met het concept Masterplan
Van Gogh Nationaal Park (Van Gogh NP). De drie gemeenten sluiten gezamenlijk als
gelijkwaardig partners aan bij de bestaande 37 Brabantse partijen. De dan 40 partijen werken
dan samen om het natuurgebied in de regio te versterken, en een integrale ontwikkeling van
natuur, landschap, cultuur en regionale economie.

Van Gogh Nationaal Park

De samenwerking zorgt voor behoud en versterking van natuur en biodiversiteit, een mooie en
gezonde leefomgeving, duurzame landbouw, duurzaam toerisme en versterking van het
vestigingsklimaat in Brabant. Het past bij de waarden waar Van Gogh voor stond: oog voor natuur,
landschap èn de mens.

Het label Nationaal Park opent deuren voor een scala aan activiteiten en ontwikkelingen in WestBrabant. Het laat zien dat je gebied er echt toe doet, het genereert budgetten en het geeft focus aan
voor nieuwe partners, bedrijven en instellingen. Het Masterplan is in feite een schetsboek voor het
landschap van de 21e eeuw. In het park vallen de kenniseconomie van Brainport en BrabantStad
samen met schitterende natuurgebieden, het kleinschalige Brabantse bekenlandschap én de tastbare
erfenis van Van Gogh.

Meerwaarde voor West-Brabantse gemeenten

De gemeenten Zundert, Etten-Leur en Breda zijn enthousiast om mee te gaan in deze ontwikkeling.
Het geeft een eenduidig label aan de regio en zorgt ervoor dat bij een goede aanpak alle drie de
gemeenten profiteren van dit merk. Een helder merk en een heldere boodschap kunnen een impuls
geven aan allerlei toeristische, culturele en maatschappelijke ontwikkelingen.

Kees van Aert 1 - Regio Online
Kees van Aert

Met de geboorteplaats (Zundert), zijn eerste jaren als kunstenaar (Etten-Leur), zijn familiebanden
(Breda) en de schilderijen en tekeningen uit deze omgeving is het een logische keuze om het Van
Gogh Nationaal Park te omarmen. De gemeenten hebben vertrouwen in de verder uitwerking van het
Masterplan. Johan de Beer, wethouder Zundert: “Ik sta hier bij de Kleine Beek in Zundert. Vincent
Van Gogh deed inspiratie op langs de waterkant en het agrarisch landschap. Diezelfde waterkant, de
beken, vormen nu de basis voor het Nationaal Park Van Gogh. Nationaal Park Van Gogh is een mooi
gezamenlijk kompas voor de toekomst.” Kees van Aert, wethouder Etten-Leur: “Vincent Van Gogh
schreef en tekende veel in en over Etten-Leur.

Daarom past het Van Gogh Nationaal park goed bij ons. Ik sta hier langs de Lange Vaart, deze plek is bekend van de tekeningen en schilderijen van Vincent van Gogh.” Marianne de Bie, wethouder Breda: ” Breda heeft een rijke geschiedenis met veel familiebanden met Vincent van Gogh. Een samenwerking in de regio West-Brabant laat zien dat we volop klaar zijn voor de toekomst van een Nationaal Park met hoge ambities.”

Partners

Partners in Van Gogh NP zijn: Provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer, Brabants Particulier
Grondbezit, Eindhoven Airport, Van Gogh Sites Foundation, IVN, VisitBrabant, ZLTO, Rabobank,
Brabants Landschap, Natuurmonumenten, VNO-NCW, Stichting Zet, Stichting Nationaal Landschap
Het Groene Woud, de 3 waterschappen en 23 gemeenten, waaronder de B5.

mariann de bie 2 - Regio Online
Mariann de bie

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Advertentie

spot_img