5 C
De Bilt

Veiligheid spoor gaat nieuwe fase in

Halderberge – 2021 wordt een belangrijk jaar voor de veiligheid rond het spoor in de gemeenten Moerdijk, Halderberge en Roosendaal. In januari gaat de uitvoering van diverse maatregelen van start. Het gaat vooral om maatregelen, die ervoor moeten zorgen dat bij een eventueel ongeval met chemische stoffen, geen vloeistof of vervuild bluswater in open water of bij woningen aan het spoor terecht kan komen. Halverwege het jaar zijn de werkzaamheden klaar. Een aantal veiligheidsmaatregelen in Oudenbosch en Zevenbergen wordt in 2023 uitgevoerd, in combinatie met enkele ingrijpende werkzaamheden door ProRail.

Veiligheid gevaarlijke stoffen

In 2013 jaar maakte de rijksoverheid bekend dat het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoortraject Moerdijk-Halderberge-Roosendaal fors zou toenemen. Daarmee stond de veiligheid rond het spoor in de betreffende gemeenten meteen hoog op de agenda. In Moerdijk loopt het spoor door de kern Zevenbergen, in Halderberge door de kern Oudenbosch. De betrokken gemeentebesturen kwamen samen met hun inwoners en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant in actie. Hun lobby naar Den Haag had succes. Het rijk stelde 5 miljoen euro beschikbaar voor uiteenlopende maatregelen, boven op de al bestaande wettelijke maatregelen. Die zorgen voor extra veiligheid en zelfredzaamheid van bewoners bij een eventueel ongeval op het spoor.

Veel waterhuishoudkundige maatregelen

De maatregelen zijn vooral van waterhuishoudkundige aard. Op diverse plekken wordt het mogelijk om sloten langs het spoor en andere waterlopen in de omgeving van het spoor af te sluiten. Dit gebeurt door het plaatsen van een betonnen buis, die de brandweer dichtdraait bij een eventueel ongeval met lekkende chemische vloeistof. Die vloeistof kan dan niet wegstromen. Hetzelfde geldt voor eventueel vervuild bluswater.

Een compartiment in de sloot of waterloop vangt de chemische vloeistof of het vervuilde bluswater op. De brandweer maakt later de sloot of waterloop leeg en schoon, zodat de vervuiling beperkt blijft. Het compartiment vangt ook chemische vloeistof of vervuild bluswater op dat via de openbare weg wegstroomt. In de weg komen speciale roostergoten die de verbinding vormen naar de nabij gelegen sloot of waterloop.

Vloeistofschermen

Een andere belangrijke maatregel vormt het aanbrengen van vloeistofschermen. Deze voorkomen dat bij een eventueel ongeval met lekkende chemische vloeistof, een deel van deze vloeistof of vervuild bluswater kan wegstromen naar nabij gelegen woningen. Het gaat vooral om plekken waar geen sloot langs het spoor aanwezig is en woningen met hun voordeur of achtertuin tegen het spoor aan liggen.

De vloeistofschermen bestaan uit lage kunststof schermen, die zodanig met elkaar zijn verbonden dat vloeistofdichtheid is verzekerd. Deze maatregel houdt tevens in dat vloeistoffen veilig en gecontroleerd worden afgevoerd. Andere maatregelen zijn onder meer de aanleg van een toegangsweg naar het spoor voor een beter bereikbaarheid voor de hulpdiensten (in Oudenbosch) en de aanleg van een evacuatieroute voor bewoners (in Roosendaal).

Fasering 2021

In Zevenbergen worden de maatregelen in het 2e kwartaal van 2021 uitgevoerd. In Oudenbosch en Roosendaal schuiven enkele maatregelen door naar het 2e kwartaal, omdat ze alleen kunnen worden uitgevoerd op momenten dat het treinverkeer op het spoor wordt stilgelegd.

In 2023 nog meer maatregelen

In Oudenbosch en Zevenbergen schuift de uitvoering van een aantal maatregelen op naar 2023. Die worden gecombineerd met enkele ingrijpende werkzaamheden aan en rond het spoor door ProRail. De spoorbeheerder gaat dat jaar op diverse plaatsen de ondergrond onder het spoor (het ‘ballastbed’) stabiliseren. Daarmee kan het fundament onder het spoor er weer jaren tegen. Ook de zogeheten ‘bovenbouw’ van het spoor wordt aangepakt. Dit zijn de dwarsliggers, de rails en de bevestigingsmaterialen van de rails aan de dwarsliggers. Ook de wissels en overwegen behoren tot de bovenbouw. ProRail verwijdert in 2023 ook de zogeheten wachtsporen die naast het hoofdspoor liggen.

Roostergoten

Bij de veiligheidsmaatregelen in Oudenbosch, waarvan de uitvoering opschuift naar 2023, gaat het om de aanleg van enkele roostergoten in de rijbaan: ten zuidoosten van de spoorwegovergang Vaartweg-Molenstraat en aan beide zijden van de spoorwegovergang Bosschendijk. De aanleg van de roostergoten gebeurt in combinatie met de verwijdering door ProRail van het wachtspoor.

Spoorwegovergang Zevenbergen

In Zevenbergen gaat het om de aanleg van roostergoten in de rijbaan ter hoogte van de spoorwegovergang Hazeldonkse Zandweg. Ten slotte plaatst ProRail In Zevenbergen aan de zijde van de Burgemeester Vogelstraat en Wilhelminapark een aantal geluidschermen (tussen de spoorwegovergangen Hazeldonkse Zandweg en De Langeweg). Volgens het landelijk Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) gebeurt dit uiterlijk in 2028.

Communicatie met omwonenden

De gemeenten Moerdijk, Halderberge en Roosendaal en de Veiligheidsregio hechten groot belang aan tijdige en heldere communicatie met omwonenden over de maatregelen. Die worden uitgevoerd door Koninklijke BAM Groep. Omwonenden krijgen een brochure, waarin elke maatregel wordt toegelicht. Tijdens de werkzaamheden kunnen zij voor informatie over de uitvoering terecht bij de hoofduitvoerder van Koninklijke BAM Groep.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio