Zes gemeenten en waterschap Brabantse Delta maken afspraken over waterbeheer

Alphen-Chaam/Baarle-Nassau/Breda/Etten-Leur/Rucphen/Zundert – De gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Etten-Leur, Rucphen en Zundert hebben nieuwe afspraken gemaakt met waterschap Brabantse Delta over het gezamenlijke waterbeheer. Daarvoor ondertekenden zij op 21 juni het geactualiseerde afvalwaterakkoord tijdens een bijeenkomst over samenwerken in de waterketen in Werkendam. Deze organisaties werken samen in Waterkring De Baronie. Namens gemeente Zundert ondertekende wethouder Patrick Kok het akkoord. 

In het afvalwaterakkoord staan maatregelen die de gemeenten en het waterschap de komende periode nemen om de afvoer via de riolering van afvalwater en zuivering daarvan te verbeteren. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het verzamelen van het huishoudelijk en industrieel afvalwater dat daarna wordt gezuiverd door het waterschap in één van zijn rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Aanpassen riolering en pompen

Voor een deel zijn dat uitvoeringsmaatregelen, zoals het aanpassen van de capaciteit van rioolgemalen (rioolwaterpompen) en de aanleg van nieuwe rioleringen voor het gescheiden afvoeren van afvalwater en regenwater. In een enkel geval bestaan de nieuwe afspraken uit nader onderzoek naar de capaciteit van de riolering en de gemalen. Ook de mogelijkheden voor het zogeheten afkoppelen van de regenwaterafvoer wordt onderzocht. Het regenwater verdwijnt dan niet het riool in maar wordt opgevangen in een sloot of op een andere manier opgevangen. De betreffende gemeenten en het waterschap evalueren jaarlijks de gemaakte afspraken.

Schoon water en droge voeten

Hans Peter Verroen, lid dagelijks bestuur waterschap Brabantse Delta: “Zorgen voor droge voeten en voor voldoende schoon water vraagt om een intensieve samenwerking tussen gemeenten en het waterschap. Het beperken van de gevolgen van de klimaatverandering maakt die samenwerking en gezamenlijk onderzoek en monitoring extra noodzakelijk. Met dit akkoord bouwen we samen verder aan efficiënt waterbeheer binnen deze gemeenten tegen de laagst mogelijke kosten voor onze inwoners en bedrijven.”

Meten & monitoren

Het onderzoek naar mogelijke aanpassingen aan het rioolsysteem in Midden- en West-Brabant wordt binnenkort verbeterd door de invoering van een systeem voor meten en monitoren. Vijftien gemeenten – waaronder de zes gemeenten die nu het akkoord hebben getekend – en het waterschap werken daarbij samen. Door meetgegevens van de riolering te vergelijken met bijvoorbeeld neerslaggegevens, kunnen de deelnemende gemeenten achteraf zien waar er problemen optreden en zo betere plannen maken voor aanpassing van het rioolsysteem.

Klimaatadaptatie

Tijdens de bijeenkomst in Werkendam zijn de veelal nieuwe wethouders en waterschapsbestuurders geïnformeerd over de inhoud van de samenwerking in de waterketen, de stand van zaken en de planning voor de komende jaren. De bestuurders hebben daarnaast de rol besproken van de samenwerking in de noodzakelijke klimaatadaptatie.

Samenwerking in de waterketen SWWB

Drie waterschappen, 27 gemeenten in West- en Midden-Brabant en Brabant Water werken samen in de waterketen onder de noemer SWWB. Het Bestuursakkoord Water vormt de basis van deze samenwerking waarbij kosten besparen, kwaliteit verbeteren en kwetsbaarheid verkleinen van mensen en middelen de belangrijkste doelstellingen zijn.
Meer informatie: kijk op www.brabantsedelta.nl

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Brand in cellencomplex 1 persoon aangehouden

Breda - Een 33-jarige arrestant heeft dinsdagavond 4 mei 2021 brand gesticht in een cel in het cellencomplex aan de Mijkenbroek in Breda. Er...

Tieners vluchten op gestolen bromfiets

Oosterhout - Twee jongens uit Breda (14 en 15 jaar) vluchtten maandagmiddag 3 mei 2021 in de omgeving van de Warandepoort voor de politie....

Mantelzorgwaardering: bon te besteden bij Oosterhoutse ondernemers

Oosterhout - Jaarlijks ontvangen Oosterhoutse mantelzorgers de mantelzorgwaardering. In 2020 zou dit voor het eerst in een activiteitenaanbod gegoten worden. Dankzij Corona kon dit...

Geslaagd programma Freeze krijgt vervolg in de meivakantie

Oosterhout - De succesvolle eerste twee edities van Freeze tijdens de kerst- en carnavalsvakantie krijgt een vervolg in de meivakantie. Oosterhoutse jongeren van 12...

Saskia van Dijk nieuwe griffier Gilze en Rijen

De gemeenteraad van Gilze en Rijen heeft in de raadsvergadering van 29 april 2021 Saskia van Dijk aangewezen als nieuwe griffier. Van Dijk wordt...

Groene Tuin Weken leveren volop inspiratie

Moerdijk - Zomaar drie tips uit de tientallen ideeën die Moerdijkers de afgelopen maand deelden tijdens de Groene Tuin Weken: “Hergebruik je tegels en...

Politie Breda schrijft nog eens honderd Corona-boetes uit bij beëindigen feest

Breda - Nadat zaterdagmiddag zo’n 200 feestgangers op de bon zijn geslingerd voor het samenscholen in en om het centrum van Breda, moesten agenten...

Opnieuw aanmelden online vragenuur windpark energiepark A59

Oosterhout - Op 29 april om 19.30 uur organiseert de gemeente Oosterhout een online vragenuur over de ontwerp aanvraag omgevingsvergunning voor bouw van twee...