Verduurzaming Die Heygrave vertraagt door kans op vleermuis

Heusden – Het college van Heusden heeft op 2 maart besloten om het aanbestedingstraject voor de verduurzaming van Sportcentrum Die Heygrave te stoppen en later opnieuw te starten met als doel uitvoering gedurende de zomersluiting 2022 te laten plaatsvinden.

Het college van Heusden heeft moeten constateren dat het niet haalbaar is om de werkzaamheden voor de verduurzaming van Die Heygrave in de zomerperiode van 2021 uit te voeren. Het flora- en fauna- onderzoek is opgestart op het moment dat er meer zekerheid was omtrent het bestuurlijke draagvlak, gelet op het feit dat het een ambitieus en majeur project is en er meer zicht was op de uitwerking van de plannen (VO).

Die Heygrave als huisvesting voor vleermuizen?

Eind 2020 is op basis van het VO het flora- en fauna-onderzoek uitgevoerd en uit de rapportage is gebleken dat het gebouw mogelijk geschikt is als huisvesting voor vleermuizen. Dit heeft gevolgen voor de planning. Daarop is door de gemeente meteen actie ondernomen en aanvullend onderzoek opgestart. Op dit moment is nog niet aangetoond dat er vleermuizen aanwezig zijn.

Vooruitlopend op een jaarrond flora- en fauna-onderzoek, heeft een ecologisch adviesbureau diverse maatregelen, zoals het ophangen van kasten, voorgesteld om negatieve effecten voor eventuele vleermuizen te voorkomen. Dit om het leven van mogelijke vleermuizen niet te verstoren of te faciliteren. Deze maatregelen zijn gerealiseerd. Op basis hiervan heeft de gemeente een ontheffingsaanvraag bij de omgevingsdienst ingediend, zodat de bouw in juni/juli 2021 door kan gaan.

Vleermuizen aanwezig?

Over de ontheffingsaanvraag is bestuurlijk een aantal malen contact geweest met zowel de provincie (als bevoegd gezag) als met de omgevingsdienst. De provincie heeft echter laten weten dat zij de ontheffingsaanvraag niet met voorrang kunnen behandelen. Uit aanvullende monitoring (van mei tot september) zal nu moeten blijken of er daadwerkelijk vleermuizen aanwezig zijn. Eerder mag de gemeente niet aan een verbouwing beginnen vanwege de regels in de wet Natuurbescherming.

Een besluit om de aanbesteding door te zetten of te stoppen kon niet langer meer worden uitgesteld. Daarom is besloten om het aanbestedingstraject op een later tijdstip nogmaals uit te voeren. Dit neemt niet weg dat de gemeente Heusden nog steeds gelooft in de verduurzaming van Die Heygrave en dat zij er alles aan doet om het project met een positief resultaat af te ronden. Ondanks het uitlopen van de planning is de omgevingsvergunning al wel aangevraagd. In de planning wordt nu rekening gehouden met het uitvoeren van de werkzaamheden in de zomervakantie van 2022 zodat gebruikers niet extra belast worden met tijdelijke sluiting van het zwembad.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Wildgroei kamerverhuur tegengaan met parapluplan in Vught

Vught - In het nieuwe ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan kamerverhuur Vught’ staat dat bijzondere woonvormen, zoals kamerverhuur, slechts beperkt zijn toegestaan. Om kamers in Vught te...

Raadhuis Ravenstein van start met verbouwing

Ravenstein - Vandaag ondertekenden Bouwbedrijf Berghege en de Gemeente Oss de aannemingsovereenkomst voor de verbouwing van dit voor Ravenstein kenmerkende pand. De hand konden...

Energiecoaches in gemeente Meierijstad

Gemeente Meierijstad en Energiecoöperatie Meierijstad (ECM) introduceren de Energiecoach. De Energiecoach helpt vanaf maandag 19 april huiseigenaren en huurders in Meierijstad op weg met...

Bomen op transport in Meierijstad

Woensdag 14 april gaan de bomen van de parkeerplaats tegenover Broedershof aan de Hoogstraat in Veghel op transport. De gemeente heeft het perceel verkocht...

Oelbroeck in Sint Anthonis vernieuwd met een Kenniscentrum

Sint Anthonis - Na de ingrijpende verbouwing zal de multifunctionele accommodatie (MFA) Oelbroeck ook als kenniscentrum een centrale functie in Sint Anthonis blijven houden....

Land van Cuijk-raad besluit over aansluiten Grave per 1-1-2022

Grave - Op 7 april hebben de vier gemeenteraden in het Land van Cuijk in een gezamenlijke raadsvergadering besloten dat de gemeente Grave per...

Centrumplan Sint Anthonis vanaf 8 april ter inzage

Inwoners van Sint Anthonis kunnen vanaf 8 april kennis nemen van de zogenaamde “gebiedsvisie centrumplan Sint Anthonis”. In dit document staat beschreven hoe het...

Sint Anthonis: handhaven op maatregelen rond corona blijft helaas nodig

Handhavers van de gemeente Sint Anthonis hebben woensdagavond 31 maart op een adres in het buitengebied van Sint Anthonis een last onder dwangsom opgelegd...