26.6 C
De Bilt
zondag, 14 augustus 2022

Record aantal vleermuizen geteld in Leusden

Leusden – De afgelopen weken stonden in het teken van de vleermuis wintertellingen. In Leusden wordt dit gedaan door een vaste groep vrijwilligers van de IVN vleermuis werkgroep Leusden en zij telden een record aantal vleermuizen.

Tellen van soorten vleermuizen

De meest getelde soort was de Gewone Dwergvleermuis (29) gevolgd door de Gewone Grootoorvleermuis (17) en de Baardvleermuis (8). Ook werd er nog een Franjestaart, Ruige Dwergvleermuis en een Watervleermuis geteld. Het totaal aantal getelde vleermuizen kwam uit op 57, dit zijn er 17 meer dan vorig jaar. Er leven in Leusden 8 soorten waarvan 6 in de winter geteld zijn. De 6 soorten overwinteren onder andere in kerktorens, bunkers en kelders. De andere 2 soorten in gebouwen en boomholtes.

Toename door grote inspanningen

De toename is onder andere te danken aan de nodige inspanningen van de werkgroep, gemeente Leusden, en landgoedeigenaren die zich de afgelopen jaren sterk maakten om nieuwe objecten in te richten of toegankelijk te maken voor deze bijzondere dieren. Hierdoor kon het leefgebied van de vleermuizen vergroot worden.

Winterslaap

Vleermuizen houden een winterslaap van ongeveer 5 maanden en doen dit omdat er in de winter weinig insecten zijn om te eten. In een winterverblijf zakt de temperatuur van een vleermuis naar omgevingstemperatuur. Hun hartslag daalt naar
20-30 slagen per minuut in plaats van 300 en halen ze nog maar eens in de vijf minuten adem. Hierdoor is het energie verbruik zeer laag. In een winterverblijf moet een constante temperatuur zijn, het mag er niet vriezen maar ook niet warmer zijn dan 10 graden. Ook moet het er bij voorkeur vochtig zijn om uitdroging te voorkomen.

Zorgen voor toekomst blijven

Ondanks het record blijft men wel zorgen houden over de toekomst van de vleermuizen. Vooral de populatie gebouw bewonende soorten staat continue onder druk. Dit komt mede doordat steeds meer gebouwen hermetisch afgesloten worden om ze energiezuiniger te maken. De dieren zitten veel in gebouwen en met name in spouwmuren maar ook achter daklijsten, houtbekleding, loodslabben rond schoorstenen of kozijnen. Vleermuizen kunnen door de kleinste spleten omdat ze hun borstkas plat kunnen maken. Door het afsluiten van gebouwen verliezen vleermuizen hun huis.

Vleermuizen grote insecteneters

In Nederland komen 18 soorten vleermuizen voor waarvan 10 soorten gebouw bewonend zijn. Alle soorten zijn beschermd omdat ze heel kwetsbaar zijn. Vleermuizen kunnen zelf geen nest of hol maken, krijgen maar 1 jong per jaar en zitten met grote groepen bij elkaar. Ze leven van insecten en zijn ’s nachts actief. Vleermuizen oriënteren zich in de duisternis door gebruik te maken van echolocatie. Een vleermuis is van groot ecologisch belang omdat ze insecten eters zijn, zo eet
een Watervleermuis wel 3000 insecten per nacht.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio