16.1 C
De Bilt

Met reclamebelasting is centrummanagement een stap dichterbij

Twee fondsen door en voor ondernemers gaan zich de komende jaren toeleggen op het behoud en de versterking van het centrum in de dorpen. Om dit mogelijk te maken heeft het college van Burgemeester en Wethouders ingestemd met een reclamebelasting voor ondernemers in de centra van Sint-Michielsgestel/Gemonde en Berlicum vanaf 2023. Ieder fonds krijgt haar eigen bestuur, centrummanager, activiteitenplan en financiën.

Met de inkomsten vanuit de reclamebelasting zullen de ondernemers activiteiten ontplooien die de centra mooier, levendiger en aantrekkelijker maken. Gemeentebrede activiteiten worden in onderlinge samenwerking gedaan. Iedere ondernemer met een zichtbare reclame-uiting in een vastgesteld gebied betaalt mee aan het fonds. De verordening wordt in december ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Meer dan verzameling verkooppunten

Wethouder Bert van Druenen (Economie): “Een centrum moet veel meer zijn dan een verzameling verkooppunten. De nadruk ligt steeds meer op ontmoeten en beleven. Een plek die bruist en waar de bezoeker zich prettig voelt. Een toekomstbestendig centrum zorgt voor het behoud van voorzieningen in de kernen en speelt dus een belangrijke rol in de leefbaarheid van een dorp. Daarom hopen we dat al onze dorpskernen meedoen. Bij een sterk centrum hebben niet alleen onze ondernemers baat maar ook onze inwoners.”

Meer verbinding

Een ondernemersfonds kan ervoor zorgen dat er activiteiten worden ontplooid en dat de centra plekken zijn waar inwoners graag komen en ondernemers zich graag vestigen. In omliggende gemeenten heeft dit al tot goede resultaten geleid. Initiatieven borrelen op en komen tot realisatie. Ondernemers ervaren meer verbinding met elkaar en zorgen samen voor een bruisend centrum. Alle afspraken tussen de besturen van de ondernemersfondsen en de gemeente worden vastgelegd in een convenant. Eind 2025 vindt er een evaluatie plaats om te bepalen hoe we vanaf 2026 verdergaan.

Solide financiële basis

Na het bestuderen van de verschillende scenario’s is – op advies van Stout Groep – in Sint-Michielsgestel gekozen voor het Veldhovens model. Dit betekent: reclamebelasting op basis van de WOZ-waarde van een pand. Per WOZ-categorie wordt een vaste jaarlijkse bijdrage gerekend. Om te zorgen voor een solide financiële basis, levert de gemeente de eerste jaren een bijdrage aan de ondernemersfondsen. Ook de ondernemersverenigingen in Sint-Michielsgestel en Berlicum hebben aangegeven een financiële bijdrage te willen doen voor bepaalde activiteiten. Zodra de organisatie staat, kan er worden gezocht naar aanvullende externe fondsen en subsidies.

Achtergrond centrumvisie

In 2021 is door het college de Visie voor het centrum van Sint-Michielsgestel en Berlicum vastgesteld. Daarop volgend zijn de kwartiermakers en Stout Groep gestart met het proces om te komen tot een passende financieringssystematiek voor het centrummanagement. De scenario’s en adviezen zijn tot stand gekomen in nauwe afstemming tussen kwartiermakers, stuurgroepen – met actieve rol voor de ondernemersverenigingen – en andere stakeholders. Met de ondernemers zijn persoonlijke gesprekken gevoerd, er zijn informatieavonden georganiseerd en nieuwsbrieven verstuurd.

De ondernemers zijn dan ook overal op gelijke wijze geïnformeerd en betrokken. Het invoeren van een vorm van centrummanagement bleek uiteindelijk een breed gedragen wens. De vorm van financiering is hier dienend aan. De ondernemers van Den Dungen sluiten wellicht in een later stadium aan; de gemeente blijft met hen in gesprek over de mogelijkheden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio