15 C
De Bilt

Werkzaamheden Nationaal Park De Meinweg

Herkenbosch – Deze maand staan er verschillende werkzaamheden op de planning voor Nationaal Park De Meinweg. Deze dragen bij aan het herstel van het gebied na de natuurbrand van vorig jaar. De Bosgroep gaat aan de slag met natuurlijke verjonging, plantwerkzaamheden en het vrijmaken van een stuk spoortracé. Voor bezoekers is er geen overlast.

Stimuleren natuurlijke verjonging

Verspreid over het verbrande bos staan nog verschillende soorten bomen. Diverse eiken, beuken, berken en ook grove dennen hebben de brand overleefd. Dit zijn de bomen die het zaad leveren voor het bos van de toekomst. Om de opkomst van nieuwe boompjes te helpen, bewerkt een tractor de grond. Door deze werkzaamheden komt het gele zand bloot te liggen. Dit gele zand is het kiembed waar de jonge boompjes wortel schieten. Later dit jaar komt er een wildraster. Dit is nodig om de boompjes te beschermen tegen de vraat van reeën en het omwoelen door zwijnen.

Plantwerkzaamheden De Pijp en Hooibaan

Door de natuurbrand en door aantasting van fijnsparren is veel bos verdwenen. Hierdoor zijn nieuwe planten en struiken nodig. We beginnen in maart met het aanplanten van 1 hectare. De helft hiervan ligt op de grote brandvlakte op De Pijp. De andere helft ligt op het stuk grond met de gekapte fijnspar langs de Hooibaan. Langs wegen en paden komen verschillende struiksoorten, zoals lijsterbes en vlier. Hierdoor ontstaat een bosrand met variatie waar ook insecten blij van worden.

Vrijmaken IJzeren Rijn – ‘achter Venhof’

De brandcorridor die tijdens de brand door tanks werd aangelegd blijft in gebruik. Er komt nog een kamsalamanderpoel en beplanting. Het aangrenzende spoortracé van de IJzeren Rijn (achter manege Venhof) is overwoekerd met bomen en struiken. Het gaat om het spoortracé tussen de Melicker Venweg en de brandcorridor. Over een lengte van ongeveer 300 meter wordt de begroeiing door de Bosgroep in samenwerking met ProRail verwijderd. Daardoor wordt de brandcorridor langer. Ook kunnen de ecologische verbindingen naar de verbrande heideterreinen van de Herkenboscher heide zo herstellen. De begrazing door schapen zorgt ervoor dat het spoortracé in de toekomst vrij blijft van struiken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio