13.6 C
De Bilt

Een grote en complexe opgave in Den Haag: 10.000 woningen per jaar opknappen en isoleren

De gemeente Den Haag ondersteunt verhuurders in de particuliere en sociale sector bij het versneld verduurzamen en opknappen van hun bezit. “De opgave is groot en complex, zowel in de aantallen woningen en gebouwen, als in de benodigde aanpak”, zegt wethouder Arjen Kapteijns (Duurzaamheid, Energietransitie en Klimaatadaptatie). Het doel van de gemeente is om het tempo van opknappen en isoleren te verhogen naar 10.000 woningen per jaar waarvan 3.000 corporatiewoningen en 7.000 woningen van particuliere verhuurders en eigenaar-bewoners.

“Ik wil dat iedereen in Den Haag prettig kan wonen in een gezonde, veilige en energiezuinige woning. Dat is nog niet overal in de stad het geval. Met deze EFG-aanpak wil het college niet alleen energiearmoede tegengaan maar ook de uitstoot van CO2 terugdringen en achterstallig onderhoud aanpakken. Iedereen die het nodig heeft moet hulp kunnen krijgen. Dit is een ontwikkeling waar wij als college samen met de stad keihard mee aan de slag moeten”, dat zegt wethouder Kapteijns.

Om de versnelling van 10.000 woningen per jaar te realiseren richt het college zich op de plekken waar dat het hardst nodig is. Dit zijn wijken met vooral woningen voor midden- en lage inkomens in particulier bezit. “Door iedereen die aan de slag wil met isoleren en verduurzamen te helpen en te adviseren wordt de realisatie van de EFG-aanpak mogelijk gemaakt“, aldus de wethouder.

Woningeigenaren in onder andere Mariahoeve, delen van Zuidwest en Centrum-Schilderswijk, de groene wijken uit transitievisie warmte, worden gericht geholpen met het isoleren en aansluiten op duurzame warmte. 400 adressen in Mariahoeve doen mee aan de intensieve aanpak gericht op de VvE’s in Mariahoeve om deze te isoleren zodat ze aangesloten kunnen worden op warmtenetten waar het college voor 2030 grote stappen in wil maken.

Tenslotte worden Haagse inwoners geholpen die wonen in gebieden waar sprake is van bovengemiddeld veel onderhoudsachterstanden en waar veel EFG-labelwoningen zijn. Wijken waar ook energiearmoede speelt en waar mensen het moeilijk vinden om zelfstandig de benodigde stappen te zetten. Dit zijn onder andere wijken als Laak, Transvaal, Rustenburg-Oostbroek.

Voortbouwen op successen: uitbreiden en aanscherpen van de inzet

Den Haag start niet op nul. De inzet en aanwezigheid in de stad is de afgelopen jaren fors uitgebreid. Naast de gemeentelijke subsidies en leningen kunnen bewoners terecht bij onder andere de Hou van je Huis informatiepunten, de VvE-balie en de huurbalie. Daarnaast biedt de gemeente energiescans, energiecoaches en begeleiding voor VvE’s en particuliere verhuurders aan.

Naast deze bestaande basisdiensten zijn er ook bestaande gerichte aanpakken zoals de inzet van de isolatiebrigade voor minima die in een EFG-labelwoning wonen die niet van een corporatie is. Daarnaast zijn er ook straataanpakken zoals gebiedsgericht werken in Laak en de VvE-aanpak in Mariahoeve. Hier wil het college verder versterken en uitbreiden naar met name wijken waar bovengemiddeld sprake is van energiearmoede en slecht geïsoleerde woningen.

Veel inzet en intensieve begeleiding

Het goede gesprek aangaan en vervolgens ook tot actie overgaan vergt veel inzet zoals bijvoorbeeld. De gemeente sluit zich hierbij aan bij reeds bestaande initiatieven in de wijk van bijvoorbeeld welzijnswerkers en het werk in buurthuizen. Hiermee sluit de gemeente aan bij de behoeftes van inwoners en de dynamiek in de wijken. Tolken worden ingezet om de hulp in de woning en gesprekken tussen huurders en verhuurders op gang brengen. “Wij verwachten dat er de komende jaren vanuit het Rijk geld vrijkomt om Den Haag verder te verduurzamen. Zo wil Den Haag samen met haar inwoners en corporaties stappen zetten richting een duurzame toekomst“, aldus wethouder Kapteins.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio