KHN: Sluiting eet- en drinkgelegenheden in hotels toppunt van symboolpolitiek

KHN – Het kabinet wil het stijgende aantal coronabesmettingen tegengaan, door het ontmoedigen van kerstinkopen en samenzijn en komt met een algehele lockdown. Er zijn voor het hele land opnieuw strenge maatregelen aangekondigd. Hotels mogen open blijven, maar de eet- en drinkgelegenheden in hotels moeten sluiten voor hun logiesgasten. Verder zijn er maatregelen aangekondigd voor de sluiting van retail, scholen, sportscholen, pretparken, dierentuinen en musea. Ook niet medische contactberoepen zijn vanaf dinsdag 15 december niet meer toegestaan. Onduidelijk is nog of het hotel-restaurant een afhaalfunctie mag hebben voor hun hotelgasten die overnachten. Wat Koninklijke Horeca Nederland (KHN) betreft, is het niet meer dan logisch dat hotels wel met afhalen moeten kunnen werken. Feit is dat de huidige steunmaatregelen ontoereikend zijn, ook voor hotels.


KHN: horeca in logies nu ook de klos

Opnieuw wordt de horeca geraakt. Dit keer zijn de hotels keihard aan de beurt. De (zakelijke) hotels in onder andere de Randstad zitten al maanden in slecht weer. Door het uitblijven van (internationale) zakenreizigers en toeristen is de bezettingsgraad nihil. Het zal nog jaren duren voordat die markt weer op het oude niveau komt. Bovendien zijn deze hotels vaak ook afhankelijk van grote internationale evenementen, beurzen en congressen, maar met de aanhoudende onzekerheid en het gebrek aan perspectief, is deze agenda voor de komende jaren nog leeg. De vele kleinere- en boutique hotels hadden de afgelopen periode nog enige inkomsten omdat overnachtingen mogelijk waren en hun restaurants open mochten blijven voor de gast die ook overnacht. Maar nu moeten ook deze eet-en drinkgelegenheden in hotels sluiten. Zo heeft de hotellerie er een probleem erbij. Onduidelijk is nog of het hotel-restaurant een afhaalfunctie mag hebben voor hun hotelgasten die overnachten. Wat KHN betreft is het niet meer dan logisch dat hotels – die een zorgplicht hebben voor hun gasten – wel met afhalen moeten kunnen werken.


Symboolpolitiek

KHN begrijpt dat het kabinet met strengere maatregelen moet ingrijpen, maar het gevaar zit in de kern niet in de horeca. De meeste besmettingen zijn te herleiden tot de privésfeer, werksituaties en scholen. De buiten proportionele maatregel om ook eet- en drinkgelegenheden in hotels te sluiten voor hotelgasten die overnachten zal dan ook geen effect sorteren.


Steunmaatregelen ook voor hotels ontoereikend

De huidige steunmaatregelen zijn ontoereikend. Hotels (ook groepen) zijn vaak grote bedrijven met enorm hoge vaste lasten en een groot team van medewerkers. De TVL-subsidie is afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies. Bedrijven met minder dan 250 medewerkers krijgen een subsidie voor hun vaste lasten, maar voor veel hotels – die zelf of als groep meer dan 250 medewerkers hebben – gaat deze vlieger niet op. Bovendien is de subsidie max 30.000 euro per bedrijf of groep, per maand, maar voor de meeste hotels of groepen dekt dit bij lange na de vaste kosten niet. Ook de extra ijskastvergoeding voor voorraad en aanpassingen zijn er niet voor de hotels. KHN roept het kabinet al maanden op om juist nu na te denken over het middellange- en lange termijn herstel voor dit deel van de horecasector. Aanvullende maatregelen zijn nodig om nog enige investeringskracht te houden voor de komende jaren, omdat anders een kaalslag dreigt. Daarnaast moet er juist nu worden nagedacht over intensieve (buitenlandse) campagnes om Nederland weer op de kaart te zetten als veilige zakelijke- en toeristische bestemming. Hier moet een financiële toezegging voor komen.

KHN heeft de verbeterpunten voor aanvullende steunmaatregelen kenbaar gemaakt. Specifiek voor de hotellerie zijn de volgende drie punten cruciaal:

  • TVL moet ook toegankelijk worden voor bedrijven (of groepen) met meer dan 250 medewerkers.
  • De grens van maximaal 30.000 euro per bedrijf of groep, per maand, moet worden losgelaten.
  • Minister Wiebes gaf vorige week aan dat ondernemers in gesprek moeten gaan met hun verhuurders om in overleg tot huurverlaging te komen. Dat is natuurlijk een illusie. Verhuurders gaan dit niet vrijwillig doen, dus overheidsingrijpen met een verplichte risicodeling is onvermijdelijk, anders gaat dit niet gebeuren.

Nieuws uit deze regio

Herstelplan klaar: Delft sluit begroting

Delft - De gemeente heeft een herstelplan gemaakt om de Delftse begroting sluitend te maken. Daarvoor zijn bezuinigingen noodzakelijk. Financieel herstelplan De gemeente heeft een tekort...

Code Oranje verwijt kabinet machtsmisbruik en vrijheidsberoving

Den Haag - Code Oranje verwijt het kabinet machtsmisbruik en vrijheidsberoving inzake de lockdown en de daarmee gepaard gaande avondklok. De vernieuwingsbeweging van Richard...

Achterblijven economische groei in Zuid-Holland zorg voor CU/SGP en CDA

Den Haag - De economische groei van Zuid-Holland blijft achter in vergelijking met Noord-Holland en Utrecht. Dat blijkt uit een artikel van Elsevier Weekblad...

Meer geld voor vaste lasten ondernemers

Ondernemers krijgen in het eerste en tweede kwartaal van 2021 een hogere maximale tegemoetkoming voor de vaste lasten (TVL). Ook verhoogt het kabinet in...

Sluiting overweg ’t Haantje in Rijswijk definitief

Rijswijk - ProRail sluit op woensdag 14 april de overweg ’t Haantje in Rijswijk definitief. Hiermee sluiten we de een-na-laatste overweg tussen Leiden en...

Peter Plasman: “Clubhouse geweldig online alternatief voor de zaaltjes”

Den Haag - De app Clubhouse is dé nieuwste sociale mediahit. Het exclusieve platform dat draait om live audio, groeide in relatief korte tijd uit...

Nieuwe vaccinatielocatie GGD Haaglanden opent in Delft

Delft - GGD Haaglanden bereidt de opening voor van een nieuwe vaccinatielocatie. Naar verwachting opent de nieuwe locatie op maandag 8 maart. Dit keer...

Hans Schikan start als Special Envoy Vaccins

Den Haag - Hans Schikan is vandaag gestart als special envoy vaccins, zo meldt minister Hugo de Jonge (VWS) in een brief aan de...