Brandbrief aan Mark Rutte van diverse gemeenten over horeca

De wethouders Economie en Ondernemen van de Drechtsteden, Gorinchem, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden hebben vandaag een brandbrief gestuurd aan premier Rutte over de situatie in de horeca. Ondanks de vele lokale maatregelen waarmee zij de horeca al ondersteunen, vrezen zij een kaalslag in de horeca, die ook een grote impact zal hebben op de binnensteden.

Brandbrief roept op om kaalslag te voorkomen

We moeten die kaalslag voorkomen in het belang van behoud van levendige binnensteden. Ze vragen van het kabinet extra maatregelen zodat horecaondernemers het hoofd boven water kunnen houden en faillissementen kunnen worden voorkomen. Daarnaast roepen zij op om perspectief te bieden voor het kunnen (her-)openen van cafés en of restaurants.

Gorcumse horeca

De Gorcumse wethouder Joost van der Geest, initiatiefnemer van deze brandbrief: “De horeca draagt voor een heel belangrijk deel bij aan de leefbaarheid en vitaliteit van onze steden en dorpen. Het risico dat de horeca volledig uit het straatbeeld van (kleine) dorpen en steden verdwijnt is aanwezig. Grotere horecagebieden in steden gaan er wellicht totaal anders uitzien. En dat moeten we met z’n allen koste wat het kost voorkomen!”

Risico dat horeca uit straatbeeld verdwijnt

Het risico dat de horeca uit het straatbeeld verdwijnt heeft veel impact op de sociale structuur in onze samenleving, vandaar ook de brandbrief. Maar ook op de aantrekkingskracht van de dorpen en steden op (potentiële) inwoners, bezoekers en toeristen. En daarmee dus ook weer op een bredere sector: ook winkeliers en de toeristische sector ondervinden hier de gevolgen van.

Meer nodig dan huidig steunpakket

De wethouders zijn blij met de extra steun van het kabinet, maar maken zich zorgen. Er is op termijn meer nodig dan het huidige noodpakket. Ondernemers kunnen met de tijdelijke steun en het interen op hun reserves het hoofd net boven water houden. Maar veel ondernemers zullen, wanneer de zaak weer opengaat, geconfronteerd worden met forse betalingsachterstanden. Het gaat hier met name om uitgestelde huur en leningen die zij alsnog moeten betalen. Hiermee dreigen vele ondernemers het alsnog niet te gaan redden en is de verzonden brandbrief echte noodzaak.

Drechtsteden

Wethouder Maarten Burggraaf, namens de Drechtsteden verantwoordelijk voor Economie en Ondernemen: “Daarnaast roepen wij het kabinet op perspectief te bieden voor het kunnen (her-) openen van cafés en of restaurants. Vele ondernemers hebben geïnvesteerd en het voorbeeld gegeven voor een goede ontvangst van hun klanten. Maak voor deze ondernemers duidelijk onder welke voorwaarden geopend kan worden. En maak duidelijk wanneer het niet kan en biedt tegelijkertijd de noodzakelijke ruimhartige compensatie of time-out-arrangement”.

Nieuws uit deze regio

Herstelplan en steun voor Dordtse horeca

Dordrecht - Herstelplan met meer ruimte voor (winter)terrassen, tegemoetkoming in de overheidslasten en waar nodig financiële ondersteuning voor de horeca. Dat zijn een aantal...

Burgemeester gemeente Molenlanden gaat 3 panden sluiten om hennepkwekerijen

Molenlanden - In korte tijd zijn 3 locaties aangetroffen met een ruimte voor het verwerken van hennepplanten en/of voorwerpen die bestemd zijn voor het...

50.000 euro voor Historische Kring Nieuwpoort

Nieuwpoort - De Historische Kring Nieuwpoort heeft 50.000 euro ontvangen uit het Regionaal Fonds ter stimulering van Recreatie, Toerisme en Cultureel Erfgoed Werelderfgoed Kinderdijk....

Overweg Giessenzoom wordt veiliger

Hardinxveld-Giessendam - Wegverkeer dat midden op de overweg Giessenzoom moet wachten tot het ernaast gelegen kruispunt vrij is om de Parallelweg in Hardinxveld-Giessendam...

Onderzoek naar wateroverlast afgerond

Zwijndrecht - In Zwijndrecht hebben afgelopen zomer hevige hoosbuien geleid tot veel wateroverlast en schade. Gemeente Zwijndrecht heeft de afgelopen maanden de problemen onderzocht...

Dordtse feesten biedt sector perspectief

Dordrecht - Onder de naam Dordtse feesten bundelt de gemeente deze zomer een aantal evenementen op twee plaatsen in de stad. Zo kunnen deze...

Berckepoort door College in de Verkoop

Dordrecht - College kiest voor verkoop Berckepoort Een hotel, restaurant en een stadsbrouwerij met proeflokaal krijgen de kans hun intrek te nemen in de...

Dordrecht en Zwijndrecht krijgen miljoenen voor woningbouw

Dordrecht / Zwijndrecht - In de omgeving van de stations van Dordrecht en Zwijndrecht komt er ruimte voor betaalbare nieuwbouwwoningen. Dankzij miljoenen uit de...