15.9 C
De Bilt

Oasen Jaarverslag 2022: werken aan het drinkwater van de toekomst

In 2022 zette Oasen nieuwe stappen om het drinkwater van nu en de toekomst vorm te geven. Oasen heeft de belangrijke maatschappelijke taak om te zorgen voor voldoende drinkwater van goede kwaliteit. Al 140 jaar lang voorzien we in deze eerste levensbehoefte in onze regio. Altijd schoon kraanwater leek lange tijd vanzelfsprekend, maar het is duidelijk geworden dat dit niet zomaar het geval is.  Wat onze inspanningen geweest zijn in 2022, hebben we uitgebreid beschreven in ons jaarverslag. De aandeelhouders van Oasen keurden op dinsdag 23 mei het jaarverslag over 2022 goed.

Nieuwe ontwikkelingen maken drinkwater niet meer vanzelfsprekend

De uitdagingen waar Oasen voor staat zijn groot. Het klimaat verandert, waardoor bronnen verzilten. Tegelijkertijd nemen ongewenste stoffen in het milieu toe. Concrete acties zijn essentieel om onze drinkwaterbronnen te beschermen. Bronnen voor de productie van drinkwater moeten zo schoon mogelijk zijn en qua waterkwaliteit verbeteren. Want, wat er niet in onze drinkwaterbronnen terecht komt, hoeven wij er immers ook niet uit te halen.

Tegelijkertijd erkent Oasen dat zelfs met een directe stop op lozingen van ongewenste stoffen, er helaas nog jarenlang dergelijke stoffen aangetroffen zullen worden in bronnen voor drinkwater. Daarom versterken we daar waar nodig de zuivering op de locaties. Daarnaast kiest Oasen met membraanfiltratie voor een nieuwe zuiveringstechniek dat ongewenste stoffen maximaal uit het water haalt.

In het afgelopen jaar maakten we grote stappen met de bouw van de zuiveringsstations in Nieuw-Lekkerland en Kamerik. Dit worden de eerste twee zuiveringsstations in Nederland waar drinkwater gemaakt wordt op basis van deze techniek. Onze inspanningen zijn terug te zien in het rapportcijfer dat klanten geven voor het water uit de kraan. In 2022 waardeerden zij het drinkwater met een 8,7. Dat is een stijging ten opzichte van 2021 (8,4).

Een andere belangrijke ontwikkeling is de stijgende watervraag door de woningbouwopgave. Zo sloten we het afgelopen jaar 4.000 meer woningen aan op ons leidingnet. De verwachting is dat die groei de komende tien jaar verder toeneemt. Om een watertekort na 2030 te voorkomen, heeft Oasen aanvullende waterwinningen nodig. Deze opgave vraagt ook actie van overheden, die een wettelijke zorgplicht hebben. In het licht van de urgentie, is het noodzakelijk dat langdurige procedures voor nieuwe winlocaties worden versneld.

Onvoorspelbaar jaar

Walter van der Meer, directeur Oasen: “2022 is door de Russische inval in Oekraïne een onvoorspelbaar jaar gebleken. Het is een enorm drama dat zich daar al meer dan een jaar voltrekt. Mede door deze oorlog, zijn de kosten voor grondstoffen, energie en materialen onvermijdelijk toegenomen en dat legt druk op de drinkwaterprijs. Toch zullen we moeten blijven investeren om het drinkwater van de toekomst veilig te stellen. Ons uitgangspunt is altijd om tot een betaalbare drinkwaterprijs te komen voor iedereen. Dat past bij deze eerste levensbehoefte.”

Lager drinkwatergebruik Oasen door stijgende energieprijs

In 2022 leverde Oasen in totaal 47,2 miljard liter drinkwater. Dat is een lichte daling ten opzichte van 2021 waarin we 47,9 miljard liter verpompten. Door de plotseling opgelopen energieprijs in het najaar, zijn mensen korter gaan douchen. Hierdoor hebben we in de laatste vier maanden van het jaar 1 miljard liter minder geleverd dan verwacht.

In het voorjaar ervaarden we juist een piek in het drinkwatergebruik. Tijdens een warme en droge lente, stroomde er op 14 mei het meeste water uit de kraan: 147 miljoen liter. De weersomstandigheden zetten zich door in de zomer, waarin lange tijd geen regen viel. Desondanks kende Oasen het afgelopen jaar geen knelpunten in de drinkwatervoorziening. Klanten konden ook in die periode rekenen op helder en vers water met de juiste druk uit de kraan.

Slimme meters, nieuwe samenwerkingen en een groot drinkwateravontuur

Werken aan de toekomst van drinkwater, betekent ook dat Oasen onderzoek doet naar de werking van slimme watermeters. Dit zijn digitale meters die met sensoren data over drinkwater kunnen verzamelen. Dankzij verschillende pilots doen we in de praktijk kennis en ervaring op met de nieuwe meters en netwerken.

Daarnaast was 2022 een jaar van nieuwe samenwerkingen. Een mooi voorbeeld daarvan is de versterkte samenwerking met netbeheerder Stedin en drinkwaterbedrijf Dunea. In deze constructie gaan de partijen intensiever samenwerken bij het aanleggen en vervangen van elektriciteitskabels, gas- en drinkwaterleidingen. Dit betekent minder overlast voor de omgeving en het is een efficiëntere inzet van technisch personeel dat steeds schaarser wordt.

We sloten 2022 af met de uitgave van het allereerste prentenboek over drinkwater: ‘Het grote drinkwateravontuur van Sara en Amir’. Met dit boek willen we de jonge doelgroep kraanwaterwijs maken. In het verhaal gaan Sara en Amir op avontuur om van alles te leren over hoe drinkwater gemaakt wordt, waarom het gezond voor je is en hoe het bijdraagt aan een duurzamere wereld. Het prentenboek kwam tot stand ter gelegenheid van het 140-jarig bestaan van Oasen. Alle basisscholen en 50 bibliotheken in ons voorzieningsgebied ontvingen een exemplaar.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio